14-15 mars 2018

AgendaAnmälan

10 högintressanta talare

Så lyckas du med förvaltningen och leveranserna till e-arkivet

Informationssäkerhet, GDPR och e-arkiv

Talare Arkivforum 14-15 mars 2018

Vilka var de främsta utmaningarna vid införandet av e-arkiv och vad har vi gjort för att överkomma dessa?
- Våra utmaningar och lärdomar från införande av e-arkiv
- Smarta tips vid införandet av e-arkiv

Läkemedelsverket införde sitt e-arkiv under våren 2017. De har bland annat levererat två diariesystem till arkivet.

Läkemedelsverket

Harald Löfgren , Arkivarie

Det senaste från projektet "e-arkiv"
- Hur kan du förbereda din organisation för att ansluta till e-arkivet?
- Upplägg, kostnad och tidsram?

Statens Servicecenter

Cia Jarehov, Projektledare

Så uppfyller vi GDPR-kraven – praktisk tolkning och tillämpning
- Vad har varit den stora utmaningen med GDPR och vad anser vi är ”good enough”?
- Praktiska tips vid slutskedet för effektiv hantering av kraven
- Förvaltningsorganisation & vår strategi framåt med GDPR

GDPR träder i kraft 25 maj 2018. Anders Mårtensson är jurist och informationssäkerhetschef på Statens jordbruksverk med mångårig erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhet och frågor i gränslandet mellan IT, juridik och verksamhet/organisation.

Jordbruksverket

Anders Mårtensson, informationssäkerhetschef

E-arkiv i mindre organisationer – lyckat och kostnadseffektivt samarbete
- Vad gjorde vi rätt och vad kunde ha gjorts annorlunda?
- Leveranserna till e-arkivet – så har vi löst de stora utmaningarna

Göliska IT är ett kommunalförbund som består av kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara. Under 2017 inför de sitt gemensamma e-arkiv. Evy är projektledare och ger under föredraget sina bästa tips till hur en mindre organisation kan skaffa sig ett e-arkiv kostnadseffektivt.

Göliska IT

Evy Olsson, Projektledare e-arkiv & arkivarie

Så har vi förberett oss för att kunna ansluta till Statens servicecenters e-arkiv
- Vår strategi för e-arkivsfrågan - detta har vi gjort och detta kommer vi att göra.
- Dessa problem har vi stött på.

Länsstyrelsen i Stockholm är en av sju pilotmyndigheter och ska ansluta sig till Statens servicecenters e-arkiv under 2018/2019.

Länsstyrelsen Stockholm

Barbro Rohdin, Enhetschef

Leveranserna till e-arkivet - detta bör du tänka på
- Så har vi klassificerat och strukturerat informationen inför leverans (registervård)
- Planering av anslutningar
- Vem ansvarar för anslutningsprojektet (beslut, finansiering)?
- Dessa problem och hinder har vi stött på med leveranserna till e-arkivet och så har vi löst dem.
- Tillgänglighet och sökbarhet i e-arkivet

Uppland Väsby kommun upphandlade e-arkiv som tjänst under 2015. Under 2017 började de med leveranserna till sitt e-arkiv. Nu har de anslutit ett antal olika verksamhetssystem till e-arkivet. Under för draget får du ta del av erfarenheter, utmaningar och praktiska tips vid arbetet med leveranser och förvaltningen av e-arkivet.

Upplands Väsby kommun

Bo Johansson, arkivarie

Så erbjuder vi Öppna Data genom att knyta ihop e-arkiv och diariet på nätet
- Så använder och tillgängliggör vi e-arkivet
- Dessa nyttor kan vi få genom att använda e-arkivet fullt ut
- Så arbetar vi med informationsklassning och väljer vad vi delar med oss och hur

Lidingö införde sitt e-arkiv våren 2016 och har sedan dess använt sitt e-arkiv för att publicera handlingar på webben och
har nu även ett flertal gränssnitt för tillgängliggörande av Öppna Data.

Lidingö stad

Björn Söderlund, utvecklingschef

Arkivforums ordförande

Caspar Almalander, Eskilstuna kommun

FGS Arkivredovisning & Personal  – så kan du praktiskt använda dem
- Så använder du FGS för att märka och paketera information
- Så fungerar ”FGS Arkivredovisning” och ”FGS Personal”
- Hur kan du praktiskt använda FGS:erna?

Riksarkivet

Jan Aspenfjäll, teknisk rådgivare metadata

Kurs: Informationssäkerhet

15 mars 2018

Fia är tidigare chef för MSB:s enhet för systematisk informationssäkerhet. Fia har omfattande erfarenhet från privat och offentlig sektor med ett särskilt intresse för att få det praktiska informationssäkerhetsarbetet att fungera i vardagen

Fia Ewald

Informationssäkerhetsexpert

Kurs: Juridiken kring elektronisk kommunikation, dokumenthantering och e-arkiv

13 mars 2018

Kursledare: Cecilia Magnusson Sjöberg

professor och föreståndare för Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet

Priser:

- Konferens och kurs "Informationssäkerhet" 14-15 mars 2018 : 10 980 kr
- Konferens 14-15 mars 2018: 6990 kr
- Kurs "Informationssäkerhet" 15 mars 2018: 3990 kr
- Kurs "juridik" 13 mars 2018: 6990 kr

Samtliga priser är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

 
 

Lokal:

Rival, Mariatorget 3, Stockholm
Rival ligger vid Mariatorget, nära Mariatorgets tunnelbana och Stockholm södras pendeltågsstation. Det tar 4 minuter att åka till Mariatorget från t-centralen.

Fullsatt tidigare år - anmäl dig redan idag