18-19 mars 2020

för 16:e året - över 5500 nöjda deltagare

Högintressanta praktikfall och experter

Så lyckas du med leveranserna från källsystemen till e-arkivet

Digitalisering – bevarande – tillgängliggörande

Talare Arkivforum 18-19 mars 2020

AI och arkiv – Vart är vi på väg?

Artificiell intelligens (AI) håller på att förändra allt. Troligtvis bevittnar vi just nu det mest dramatiska teknikskiftet vi sett under de senaste decennierna. Många verksamheter ser en stor potential i AI och flera har börjat testa diverse AI-tekniker.

– Hur har AI använts inom arkivfunktionen?
– Hur kan vi använda AI?
– Hur kommer AI påverka dig i ditt arbete?

Erik Borglund har forskat i ämnet och kommer presentera en väldigt spännande analys och ge en inblick i framtiden.

Mittuniversitetet

Erik Borglund, professor

Talar tillsammans med Maria Jonsson

Riksantikvarieämbetet

Johan Nordinge, digitaliseringssamordnare

Vidiminering – Riktigt Viktigt!

– Varför är viktigt att den digitala signeringsfunktionen är lika tillgänglig
som enpenna i den analoga?
– Vilken är risken att signeringen förvanskas?
– Hur översätter vi de analoga principerna för signering och vidimering
till endigital miljö?
– Hur hanteras konverteringen till långtidsbevarande format och vilka
möjligheterfinns i PDF-formatet?

SKR

Caspar Almalander, informationhanteringsstrateg

Talar tillsammans med Harald Löfgren

Svenska kyrkan

Bo Johansson, e-arkivarie

Digitalisering – bevarande – tillgängliggörande

– Vad händer efter att e-arkivet är infört och leveranserna är påbörjade?

– Tillgängliggörande av informationen i e-arkivet – utmaningar och praktiska tips

– Olika strategier kring att arbeta med metadata i e-arkivet

Riksantikvarieämbetet införskaffade ett e-arkiv 2016 och har sedan våren 2018 levererat information till e-arkivet. En stor del av informationen som levereras är tillgänglig för allmänheten via webben. Under föredraget kommer Maria och Johan dela med sig av praktiska tips kring hur du arbetar med e-arkivet och tillgängliggör informationen.

Riksantikvarieämbetet

Maria Jonsson, e-arkivarie

Nyheter från Riksarkivet

Riksarkivet

Karin Åström Iko, Riksarkivarie

Konsekvenserna av Arkivutredningen

Paneldisskussion med:

– Karin Åström Iko, Riksarkivarie, Riksarkivet
– Harald Löfgren, gruppledare arkivfunktionen, Svenska kyrkan
– Caspar Almalander, informationhanteringsstrateg, SKL

Konsekvenserna av Arkivutredningen

Paneldiskussion

Utvecklingsarbetet med informationshantering – ta del av framgångsfaktorer

– Leveranser till e-arkivet

– Utveckling av arkivredovisning

– Arbetet med FGS:erna

– Mappning och gallring

Svenska Kyrkan har haft ett e-arkiv sedan 2017 och har arbetat mycket med leveranser till e-arkivet och utvecklings- och kvalitetsarbete kring informationshantering.

Under föredraget får du mängder av praktiska tips från Harald och Bo, som båda har lång erfarenher av e-arkivsarbete från flera olika organisationer.

Svenska kyrkan

Harald Löfgren, Gruppledare arkivfunktionen

Leveranserna till e-arkivet – framgångsfaktorer och praktiska tips på hur vi lyckats

– Dessa problem och hinder har vi stött på med leveranserna till e-arkivet och så har vi löst dem.

– Så förbereder vi informationen för leverans till e-arkivet

– Vilka var de främsta utmaningarna vid införandet av e-arkiv och vad har vi gjort för att överkomma dessa?

– Så har vi använt oss av FGS:erna vid leverans

Halmstad kommun

Håkan Kolsmyr, arkivarie

Så lyckas du med leveranserna från källsystemen till e-arkivet

Paneldiskussion

Aktuell status kring förvaltningsgemensam tjänst
för e-arkiv

– Strategin framåt och tidsplan

Statens Servicecenter har sedan 2014 arbetat med att skapa en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv.

Under hösten 2020 kan de första myndigheterna börja ansluta sig.
Driftservicen av e-arkivet ska läggas på Försäkringskassan. Under föredraget får du höra det allra senaste från projektet och strategin framåt. Du får också möjlighet att ställa alla dina frågor till SSC.

Statens Servicecenter

Mattias Gustavsson, Avdelningschef

Inscanning och OCR behandling av dokument och leveranserna av dessa till e-arkivet

– Ta del av praktiska tips för inscanning och OCR behandling
– Så har vi förbättrat sökbarheten och effektiviserat arbetet
– Dessa utmaningar har vi vi mött kring indexering av handlingarna
och leveranserna till e-arkivet.

Genom att skanna in och OCR behandla utvalda serier av pappersdokument har Leksand på ett effektivt sätt fått mycket bättre sökbarhet i arkivet. Under anförandet ger Andrew praktiska tips och strategier på hur du med små resurser ökar sökbarheten.

Leksands kommun

Andrew Tutt-Wixner, Arkivare

Regionarkivet

Anders Söderlind, enhetschef för arkiv- och informationsförvaltning

Regionarkivet

Martin Olsson, förvaltningsledare

Kursledare: Cecilia Magnusson Sjöberg

professor och föreståndare för Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet

Priser:

– Konferens och födjupning ”e-arkiv” 18-19 mars 2020: 10 980 kr
– Konferens 18-19 mars 2020: 6990 kr
– Fördjupning ”E-arkiv” 19 mars 2020: 3990 kr
– Kurs ”Juridiken kring digital informationsförvaltning” 17 mars 2020: 6990 kr

Samtliga priser är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Lokal:

Filmhuset, Borgvägen 1, Stockholm
Filmhuset ligger två stationer från Stockholm Central. Ta den röda linjen mot Ropsten och kliv av vid Karlaplan (uppgång Valhallavägen).

Tidigare Arkivforum har varit fullsatta