Fördjupning: Så lyckas du med leveranserna till e-arkivet

9 november 2017

 

Stockholms stadsarkiv

Anna Ruthström , Arkivarie

Stockholms stadsarkiv

Holger Eklund, IT-strateg

Den stora utmaningen för många organisationer är införandet av ett e-arkiv. Efter att e-arkivet är infört ska data levereras
till e-arkivet, vilket är och kommer vara en stor utmaning för många.

För att inte hjulet ska behöva uppfinnas på nytt arrangerar vi den efterfrågade fördjupningen där du kan lära dig av hur
Stockholms stad framgångsrikt arbetar med sitt e-arkiv, med sina leveranser och söktjänster. I den här fördjupningen
kommer ni att få både teori och praktik.

Fördjupningen kommer att behandla  implementeringen av ett e-arkiv från ax till limpa:

1. Bakgrund Stockholms e-arkiv
2. Den digitala arkivprocessen
3. Leveranser
– Olika leveranssätt
– Inläsning vid sittande bord
4. Söktjänster
– Olika sökkanaler
– Utsökning vid sittande bord
5. Förvaltning av e-arkivet
6. Viktiga lärdomar

Tider:

12.00 Gemensam lunch
12.50 Fördjupningen inleds
14.15 Eftermiddagskaffe
16.30 Fördjupningen avslutas

Priser:

– Fördjupning, 9 november 2017, 3990 kr

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Lokal 9 november 2017:

Rival, Mariatorget 3, Stockholm

 

Exempel på frågeställningar som avhandlas:

– Vad måste du tänka på för att vid leveransen i bästa möjliga mån framtidssäkra din information?
– Så strukturerar och avgör du vilken information som ska lagras
– Hur integrerar du e-arkivet med organisationens övriga system och säkerställer att leveranserna till e-arkivet fungerar?
– Så förvaltar du e-arkivet – ta del av praktiska tips

Senaste fördjupningen med Stockholm stad fick 4,16 av 5.0 i betyg. Sagt om fördjupningen:

“Denna fördjupning var exakt det jag behövde för att komma vidare med e-arkiv”
“Otroligt nyttigt! Matilda och Holger var väldigt pedagogiska!”

Missa inte denna fördjupning om e-arkiv