AnmälanAgenda Arkivforum 2018

Över 200 deltagare anmälda - säkra din plats idag

Kursdatum: 13 mars 2018

Kursen omfattar GDPR - praktisk tillämpning

Kursdatum: 15 mars 2018

Kursledare: Fia Ewald

Hur ser marknaden ut för arkivmjukvara?

Hur ser marknaden ut för arkivmjukvara? Sofia Cederlund och Simon Gozzi har skrivit sitt examensarbete på KTH Industriell teknik och management om ämnet. Du kan ladda hem examensarbetet som PDF...

läs mer

Regeringen ger klartecken för myndighetsgemensamt e-arkiv

Regeringen har beslutat att Statens servicecenter ska slutföra uppdraget att ta fram en myndighetsgemensam e-arkivtjänst. Statens servicecenter har fått finansiering för att gå vidare med etapp 2 i uppdraget att i samverkan med Riksarkivet ta fram den...

läs mer