Sveriges ledande forum inom arkiv & informationshantering

18-19 okt 2022

Delta på plats eller digitalt

18-19 oktober 2022

Arkivforums konferens

19 oktober 2022

Uppdaterad kurs med allt det senaste

Se den när du vill digitalt

Leds av Kungsbacka kommun

Se den när du vill digitalt

Leds av Andrew Tutt-Wixner

Hur ser marknaden ut för arkivmjukvara?

Hur ser marknaden ut för arkivmjukvara? Sofia Cederlund och Simon Gozzi har skrivit sitt examensarbete på KTH Industriell teknik och management om ämnet. Du kan ladda hem examensarbetet som PDF här.

läs mer

Regeringen ger klartecken för myndighetsgemensamt e-arkiv

Regeringen har beslutat att Statens servicecenter ska slutföra uppdraget att ta fram en myndighetsgemensam e-arkivtjänst. Statens servicecenter har fått finansiering för att gå vidare med etapp 2 i uppdraget att i samverkan med Riksarkivet ta fram den...

läs mer

Delta på plats eller digitalt