4-5 november 2020

för 16:e året - över 6000 nöjda deltagare

Högintressanta praktikfall och experter

Så lyckas du med leveranserna från källsystemen till e-arkivet

Digitalisering – bevarande – tillgängliggörande

Talare Arkivforum 4-5 november 2020

Talar tillsammans med Maria Jonsson

Riksantikvarieämbetet

Johan Nordinge, digitaliseringssamordnare

Vidiminering – Riktigt Viktigt!

– Varför är viktigt att den digitala signeringsfunktionen är lika tillgänglig
som en penna i den analoga?
– Vilken är risken att signeringen förvanskas?
– Hur översätter vi de analoga principerna för signering och vidimering till en digital miljö?
– Hur hanteras konverteringen till långtidsbevarande format och vilka
möjligheterfinns i PDF-formatet?

SKR

Caspar Almalander, informationhanteringsstrateg

Konsekvenserna av Arkivutredningen

Paneldisskussion med:

– Karin Åström Iko, Riksarkivarie, Riksarkivet
– Harald Löfgren, gruppledare arkivfunktionen, Svenska kyrkan
– Caspar Almalander, informationhanteringsstrateg, SKL

Konsekvenserna av Arkivutredningen

Paneldiskussion

Digitalisering – bevarande – tillgängliggörande

– Vad händer efter att e-arkivet är infört och leveranserna är påbörjade?

– Tillgängliggörande av informationen i e-arkivet – utmaningar och praktiska tips

– Olika strategier kring att arbeta med metadata i e-arkivet

Riksantikvarieämbetet införskaffade ett e-arkiv 2016 och har sedan våren 2018 levererat information till e-arkivet. En stor del av informationen som levereras är tillgänglig för allmänheten via webben. Under föredraget kommer Maria och Johan dela med sig av praktiska tips kring hur du arbetar med e-arkivet och tillgängliggör informationen.

Riksantikvarieämbetet

Maria Jonsson, e-arkivarie

Nyheter från Riksarkivet

Riksarkivet

Karin Åström Iko, Riksarkivarie

Utvecklingsarbetet med informationshantering – ta del av framgångsfaktorer

– Leveranser till e-arkivet

– Utveckling av arkivredovisning

– Arbetet med FGS:erna

– Mappning och gallring

Svenska Kyrkan har haft ett e-arkiv sedan 2017 och har arbetat mycket med leveranser till e-arkivet och utvecklings- och kvalitetsarbete kring informationshantering.

Under föredraget får du mängder av praktiska tips från Harald och Bo, som båda har lång erfarenher av e-arkivsarbete från flera olika organisationer.

Svenska kyrkan

Harald Löfgren, Gruppledare arkivfunktionen

Leveranserna till e-arkivet – framgångsfaktorer och praktiska tips på hur vi lyckats

– Dessa problem och hinder har vi stött på med leveranserna till e-arkivet och så har vi löst dem.

– Så förbereder vi informationen för leverans till e-arkivet

– Vilka var de främsta utmaningarna vid införandet av e-arkiv och vad har vi gjort för att överkomma dessa?

– Så har vi använt oss av FGS:erna vid leverans

Halmstad kommun

Håkan Kolsmyr, arkivarie

Så lyckas du med leveranser från källsystemen till e-arkivet

Paneldiskussion

Inscanning och OCR behandling av dokument och leveranserna av dessa till e-arkivet

– Ta del av praktiska tips för inscanning och OCR behandling
– Så har vi förbättrat sökbarheten och effektiviserat arbetet
– Dessa utmaningar har vi vi mött kring indexering av handlingarna och leveranserna till e-arkivet.

Genom att skanna in och OCR behandla utvalda serier av pappersdokument har Leksand på ett effektivt sätt fått mycket bättre sökbarhet i arkivet. Under anförandet ger Andrew praktiska tips och strategier på hur du med små resurser ökar sökbarheten.

Leksands kommun

Andrew Tutt-Wixner, Arkivarie

Regionarkivet

Anders Söderlind, enhetschef för arkiv- och informationsförvaltning

Regionarkivet

Martin Olsson, förvaltningsledare

Kursledare: Cecilia Magnusson Sjöberg

professor och föreståndare för Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet

Priser:

– Konferens och fördjupning ”e-arkiv” 4-5 november 2020: 10 980 kr
– Konferens 4-5 november 2020: 6990 kr
– Fördjupning ”E-arkiv” 5 november 2020: 3990 kr
– Kurs ”Juridiken kring digital informationsförvaltning” 3 november 2020: 6990 kr

Samtliga priser är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Lokal:

Filmhuset, Borgvägen 1, Stockholm
Filmhuset ligger två stationer från Stockholm Central. Ta den röda linjen mot Ropsten och kliv av vid Karlaplan (uppgång Valhallavägen).

Tidigare Arkivforum har varit fullsatta