För 13:e året. Över 4500 nöjda deltagare

Arkivforum 15-16 mars 2017

- Sveriges ledande konferens inom arkiv och informationsförvaltning

14 högintressanta talare

Så lyckas du med förvaltningen och leveranserna till e-arkivet

Senaste nytt från Riksarkivet och Statens servicecenter


Talare Arkivforum 15-16 mars 2017:

Vilka var de främsta utmaningarna vid införandet av e-arkiv och vad har vi gjort för att överkomma dessa?

Helsingborgs stad

Alenka Cernec , projektledare e-arkiv

Talar tillsammans med Alenka Cernec.

Sophia Hydén

Helsingborgs stad, stadsarkivarie

Elektroniska underskrifter  - vad gäller och vad bör du känna till?
- Vad ska man tänka på när man framställer och bevarar elektroniska underskrifter?
- Vilket format ska man välja?

Att välja rätt format för långtidsbevarande av elektroniska handlingar
- Vilka format är föreskrivna nu och vilka kan vara aktuella för framtiden?
- Vad gör ett format lämpligt för långtidsbevarande?
- Hur väljer man rätt bevarandeformat för en handling?
- Kan man konvertera från ett format till ett annat utan att gallring sker?

Benjamin är aktiv i tre projekt: ArkivE 2.0, Elektroniska underskrifter, och PREFORMA. ArkivE 2.0 är Riksarkivets projekt med att utveckla en generell modell som innehåller och illustrerar grundprinciperna för val av format för långtidsbevarande.

Riksarkivet

Benjamin Yousefi, Jurist/utredare

Lyckat och kostnadseffektivt samarbete kring införande av e-arkiv
- vad gjorde vi rätt och vad kunde ha gjorts annorlunda?
- Vilka genvägar kan du ta i dina förberedelser vid införande av e-arkiv?
Högskolan Väst

Margareta Åkesson, arkivarie

Talar tillsammans med Margareta Åkesson.

Högskolan i Halmstad

Anna Frederiksen, IT-handläggare

Nya dataskyddsförordningen - tolkning och tillämpning i den offentliga förvaltningen
- Vad innebär de nya lagändringarna för dig?

- Vilka förberedelser är det dags att börja med redan nu?

Den nya förordningen för dataskydd träder i kraft 25 maj 2018  och ersätter den svenska personuppgiftslagen.

Stockholms universitet

Cecilia Magnusson Sjöberg, Professor

Det senaste från projektet "e-arkiv"
- Hur kan du förbereda din organisation för att ansluta till e-arkivet?
- Upplägg, kostnad och tidsram?

Statens Servicecenter

Cia Jarehov, Projektledare

Så har vi infört ett e-arkiv och löst förvaltningen och leveranserna till e-arkivet
- Så har vi klassificerat och strukturerat informationen
- Dessa problem och hinder har vi stött på med leveranserna till e-arkivet och så har vi löst dem.

Lidingö införde sitt e-arkiv våren 2016 och har nu integrerat fyra verksamhetssystem till e-arkivet, bland annat sitt ärendehanteringssystem.

Lidingö stad

Maria Bring, stadsarkivarie

Informationssäkerhet och e-arkiv
- Vilka är de största riskerna med e-arkiv och digital informationsförvaltning och hur undviker du dem?
- Hur skyddar du din information och säkerställer dess autenticitet?
- Vilka risker finns det med e-arkiv och hur undviker du dessa?

NU-sjukvården

William Försth, Informationssäkerhetschef & Arkivchef

Riksarkivariens inledningstal:
Arkiv och informationsförvaltning - vart är vi på väg?

Riksarkivet

Karin Åström Iko, Riksarkivarie

Så har vi förberett oss för att ansluta till Statens servicecenters e-arkiv
- Vår strategi framåt för e-arkiv, detta har vi gjort och detta kommer vi att göra.
- Dessa problem har vi stött på.

Energimyndigheten är en av sju pilotmyndigheter som har skrivit på en avsiktsförklaring om att ansluta sig till det förvaltningsgemensamma e-arkivet.

Energimyndigheten

Petrus Folkegård, Verksamhetsutvecklare

Talar tillsammans med Petrus Folkegård.

Energimyndigheten

Dag Isacson, verksarkivarie

Våra utmaningar och lärdomar från införande av e-arkiv

 

- Vilka vägar kan du ta i dina förberedelser vid införande av e-arkiv?
- Hur vi har arbetat var och en och tillsammans i Norrköping och Linköping.Norrköping och Linköpings kommun avropade ett e-arkiv våren 2016. Nu får du ta del av deras erfarenheter av införandeprojekt.
Norrköpings kommun

Pernilla Matsson, stadsarkivarie

Talar tillsammans med Pernilla Matsson.

Linköpings kommun

Dan Malmsten, Chef Linköpings stadsarkiv

Över 200 deltagare anmälda - ett fåtal platser återstår

Anmäl dig här

Fördjupning: Så lyckas du med leveranserna till e-arkivet

16 mars 2017

 

E-utvecklingsrådet Jönköpings län och Värnamo kommun

Jenny Hurtig, Projektledare

Gislaveds kommun

Staffan Lyxzén, IT-utvecklare

Gislaveds kommun

Ulla Tapio-Sjöblom, Kommunarkivarie

Kurs: Juridiken kring elektronisk kommunikation, dokumenthantering och e-arkiv

14 mars 2017

Kursledare: Cecilia Magnusson Sjöberg

professor och föreståndare för Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet

Priser:

- Konferens och fördjupning "e-arkiv" 15-16 mars 2017 : 10 980 kr
- Konferens 15-16 mars 2017: 6990 kr
- Fördjupning "e-arkiv" 16 mars 2017: 3990 kr
- Kurs "juridik" 14 mars 2017: 6990 kr

Samtliga priser är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Lokal:

Rival, Mariatorget 3, Stockholm

 

Över 200 deltagare anmälda - ett fåtal platser återstår

Anmäl dig här

Arrangerats antal år

Antal deltagare sedan starten

Snittbetyg i utvärderingen (1-5)