Arkivforum 9-10 november 2016

- Sveriges ledande konferens inom arkiv och informationsförvaltning

13 högintressanta talare

Så lyckas du med förvaltningen och leveranserna till e-arkivet

Senaste nytt från Riksarkivet och Statens servicecenter


Talare Arkivforum 9-10 november:

Att välja rätt format för långtidsbevarande av elektroniska handlingar
- Vilka format är föreskrivna nu och vilka kan vara aktuella för framtiden?
- Vad gör ett format lämpligt för långtidsbevarande?
- Hur väljer man rätt bevarandeformat för en handling?
- Kan man konvertera från ett format till ett annat utan att gallring sker?

Elektroniska underskrifter  - vad gäller och vad bör du känna till?
- Vad ska man tänka på när man framställer och bevarar elektroniska underskrifter?
- Vilket format ska man välja?

Benjamin är aktiv i tre projekt: ArkivE 2.0, Elektroniska underskrifter, och PREFORMA. ArkivE 2.0 är Riksarkivets projekt med att utveckla en generell modell som innehåller och illustrerar grundprinciperna för val av format för långtidsbevarande.

Riksarkivet

Benjamin Yosefi, Jurist/utredare

Så har vi förberett oss för att ansluta till Statens servicecenters e-arkiv
- Vår strategi framåt för e-arkiv, detta har vi gjort och detta kommer vi att göra.
- Dessa problem har vi stött på.

Energimyndigheten är en av sju pilotmyndigheter som har skrivit på en avsiktsförklaring om att ansluta sig till det förvaltningsgemensamma e-arkivet.

Energimyndigheten

Petrus Folkegård, Verksamhetsutvecklare

Talar tillsammans med Petrus Folkegren

Energimyndigheten

Dag Isacson, verksarkivarie

Så har vi löst förvaltningen och leveranserna till e-arkivet
- Så har vi klassificerat och strukturerat informationen
- Sökbarheten i e-arkivet
- Hur gör du när det blir fel i leveransen till e-arkivet?
- Dessa problem och hinder har vi stött på med leveranserna till e-arkivet och så har vi löst dem.

Migrationsverket

Pernilla Stafstedt, Verksarkivarie

Nya dataskyddsförordningen - tolkning och tillämpning i den offentliga förvaltningen
- Vad innebär de nya lagändringarna för dig?
- Vilka förberedelser är det dags att börja med redan nu?
Den nya förordningen för dataskydd beräknas träda i kraft under 2018  och ersätta den svenska personuppgiftslagen.
Stockholms universitet

Cecilia Magnusson Sjöberg, Professor

Arkivforums moderator

Eskilstuna kommun

Caspar Almalander, tf stadsarkivarie

Digital archiving in Czech - the role from the National Archives and the local archives

Masaryk University, Tjeckien

Martina Vodová, Internationell expert

Informationssäkerhet och e-arkiv
- Vilka är de största riskerna med e-arkiv och digital informationsförvaltning och hur undviker du dem?
- Hur skyddar du din information och säkerställer dess autenticitet?
- Vilka risker finns det med e-arkiv och hur undviker du dessa?

MSB

Svante Nygren, informationssäkerhet

Det senaste från projektet "e-arkiv"
- Hur kan du förbereda din organisation för att ansluta till e-arkivet?
- Upplägg, kostnad och tidsram?

Statens Servicecenter

Cia Jarehov, Projektledare

Effektiv e-arkivering
- Vad är e-arkiv?
- Hur fungerar e-arkiv och hur ser det ut i verkligheten?
- När är en organisation redo för e-arkiv?
- Vad avgör mognadsgraden?
- Bör arbetet med att införa ett e-arkiv påbörjas trots att vi inte har kontroll på alla våra processer?
- Vilka forum och förvaltningsorganisationer bör e-arkivet planteras i och blomstra ur?

Uppsala kommun

Karin Stigsson, Arkivarie

Talar tillsammans med Karin Stigsson och Henrik Erngren Othén

Uppsala kommun

Sven Jonsson, Arkivarie

Talar tillsammans med Karin Stigsson och Sven Jonsson.

Uppsala kommun

Henrik Erngren Othén, E-strateg

Införandet av e-arkiv som tjänst – våra erfarenheter och lärdomar
-
E-arkiv som en del i vårt digitaliseringsarbete, en förutsättning för en helt digital ärendehanteringsprocess
- Så ansluter vi verksamhetssystem till e-arkivet
-
Hur genomför man processen? Vad underlättar införandet?

Presentationen beskriver Södertälje och Salems samarbete och varför de valde e-arkiv som tjänst. De berättar även om tidsåtgång, kostnader, inblandade kompetenser samt tips på hur du undviker svårigheter på vägen.

Södertälje kommun

Johan Bergqvist, Projektledare

Talar tillsammans med Johan Bergqvist

Salems kommun

Annica Sundel, Arkivansvarig

Över 150 deltagare anmälda

Anmäl dig här

Fördjupning: Så lyckas du med leveranserna till e-arkivet

10 november 2016

E-utvecklingsrådet Jönköpings län och Värnamo kommun

Jenny Hurtig, Projektledare

Gislaveds kommun

Staffan Lyxzén, IT-utvecklare

Gislaveds kommun

Ulla Tapio-Sjöblom, Kommunarkivarie

Kurs: Juridiken kring elektronisk kommunikation, dokumenthantering och e-arkiv

8 november 2016


Kursledare: Cecilia Magnusson Sjöberg

professor och föreståndare för Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet

Priser:

- Konferens och fördjupning "e-arkiv" 9-10 november 2016 : 10 980 kr
- Konferens 9-10 november 2016: 6990 kr
- Fördjupning "e-arkiv" 10 november 2016: 3990 kr
- Kurs "juridik" 8 november 2016: 6990 kr

Samtliga priser är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Lokal:

Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm.

Lokalen ligger centralt i Stockholm. Det tar cirka 7 minuter att promenera till Grand Hotel från Stockholm central.

Över 150 deltagare anmälda

Anmäl dig här innan det är fullsatt

Arrangerats antal år

Antal deltagare sedan starten

Snittbetyg i utvärderingen (1-5)