Så lyckas du med leveranserna till e-arkivet

"Praktiska tips på hur du kan göra mycket själv"

Delta på plats eller digitalt

Kursledare:

Andrew har arbetat i Leksands kommun i fem år. Förutom att ansvara för e-arkivet har Andrew lett kommunens GDPR-arbete.

Leksands kommun har haft e-arkiv sedan 2019 och har levererat fem system till sitt e-arkiv.

Andrew Tutt-Wixner

Arkivarie & dataskyddsombud, Leksands kommun

Den stora utmaningen för många organisationer är införandet av ett e-arkiv. Efter att e-arkivet är infört ska det förvaltas och data ska levereras till e-arkivet, vilket är och kommer vara en stor utmaning för många.

Leksands kommun har många system som behöver e-arkiveras antingen delvis eller i sin helhet. Den accelererande digitaliseringstrenden innebär att ännu fler digitala arkiveringar kommer behöva göras de kommande åren.

Att hinna ta hand om denna information är en budgetmässig utmaning. Med nyfikenhet, vilja och lite kunskap har Andrew Tutt-Wixner från Leksands kommun lärt sig att ta hand om den digitala informationen själv. Den stora fördelen med detta är att kommunen har råd med fler leveranser per år och har större flexibilitet tidsmässigt.

För att hjulet inte ska uppfinnas på nytt har Arkivforum tillsammans med Andrew skapat denna fördjupning, där du kommer få ta del av mängder av praktiska tips på hur du själv kan förbereda dina e-arkiv leveranser.

Fördjupningen kommer innehålla:

– Min vision och mitt arbetssätt med e-arkiv
– Så fick jag mandat att göra detta
– Så har Leksands kommun med hjälp av olika verktyg förberett enklare leveranser från grunddata till e-arkivets dörr.
– Tips och genomgång av användarvänliga verktyg och koncept som kan användas för arkivleveranser.

Förutsättningar:
– Bekväm med grundläggande arkivtermer såsom metadata.
– Bekväm med Officepaketet.

Du kommer inte bli fullutbildad efter att ha gått denna fördjupningen, men du kommer att komma en bra bit på vägen.

 

Tider:

12.10 Gemensam lunch
12.50 Fördjupningen inleds
14.20 Eftermiddagskaffe
16.30 Fördjupningen avslutas

Pris:

– Fördjupning, 11 nov 2021, 3990 kr

Priset är exkl. moms.

 

 

 

Senast Andrew Tutt-Wixner talade på Arkivforum fick han 4,39 av 5.0 i betyg.

 

Sagt om Andrew:

– “Leksands kommuns bevarande av Cappella var inspirerande, då min arbetsplats också har detta system som ännu inte har e-arkiverats. Bra att vi lär oss av varann!

–  “Väldigt intressanta föreläsningar. Särskilt Andrew!”

Missa inte denna unika fördjupning