"17 år med e-arkiv”

Så lyckas du med leveranser och förvaltning

Konferensen arrangeras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Visitas riktlinjer kring säkra och trygga konferenser

Konferensen arrangeras i en stor luftig lokal med gott om utrymme, för att säkerställa avstånd mellan deltagarna.

För de som önskar erbjuder vi möjligheten att delta digitalt. För mer information om webbsändning mejla till kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Kursledare:

Regionarkivet

Anders Söderlind, enhetschef för arkiv- och informationsförvaltning

Regionarkivet

Martin Olsson, förvaltningsledare

Den stora utmaningen för många organisationer är införandet av ett e-arkiv. Efter att e-arkivet är infört ska det förvaltas och data ska levereras till e-arkivet, vilket är och kommer vara en stor utmaning för många.

För att inte hjulet ska behöva uppfinnas på nytt arrangerar vi den efterfrågade fördjupningen där du kan lära dig av hur Region Stockholm framgångsrikt arbetat med sitt e-arkiv under 17 års tid.

Region Stockholm gick i drift med sitt e-arkiv 2003 och är idag inne på sin tredje generation av e-arkiv.

Fördjupningen kommer främst att behandla leveranser till och förvaltning av ett e-arkiv:

 1. Vad är E-arkiv 3.0?
 2. Arkiveringsprocessen inom Region Stockholm
 3. Leveranser
  – Förarbete
  – Genomförande
  – Leveranser
  – Praktiska tips vid leveranser
 4. Förvaltning av e-arkiv
 5. Lärdomar och insikter

Tider:

12.10 Gemensam lunch
12.50 Fördjupningen inleds
14.20 Eftermiddagskaffe
16.30 Fördjupningen avslutas

Pris:

– Fördjupning, 5 november 2020, 3990 kr

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

 

Lokal: 5 november 2020:

Filmhuset, Borgvägen 1-5, Stockholm

 

 

Exempel på frågeställningar som avhandlas:

– Så strukturerar och avgör du vilken information som ska lagras

– Så motiverar du och tillgängliggör ditt e-arkiv

– Hur säkerställer du att leveranserna till e-arkivet fungerar?

– Hur kan du få e-arkivet att samspela med andra system?

– Vad bör du tänka på när du tar fram en strategi för bevarande av elektroniska handlingar?

– Vad måste du tänka på för att vid leveransen i bästa möjliga mån framtidssäkra din information?
– Hur går det att arbeta förebyggande för att leveranserna till e-arkivet ska fungera?

– Så förvaltar du e-arkivet – ta del av praktiska tips

Senaste fördjupningen med Regionarkivet fick 4,33 av 5.0 i betyg.

 

Sagt om fördjupningen:

– “Mycket värdefullt! Kommer ha mycket hjälp av detta.”

– “E-arkiv är svårt och det är väldigt bra att man kan lyssna på de som har haft e-arkiv länge”

– “Fördjupningen var det bästa på hela konferensen.”

Missa inte denna fördjupning om e-arkiv