Sveriges ledande forum inom arkiv & informationshantering

27-28 april 2022

Delta på plats eller digitalt

27-28 april 2022

Arkivforums konferens

28 april 2022

Leds av Kungsbacka kommun

Se den när du vill digitalt

Leds av Andrew Tutt-Wixner

Kursdatum: november 2022

Kursledare: Cecilia Magnusson Sjöberg

Årets Arkiv 2021: Centrum för Näringslivshistoria (CFN)

Årets Arkiv 2021: Centrum för Näringslivshistoria (CFN) "Centrum för Näringslivshistoria (CFN) började redan vid starten av pandemin föredömligt bevara företagens historia under covid-19. De var oerhört snabba på att hitta nya sätt att samla in uppgifter när pandemin...

läs mer

Ny strategi för Statens servicecenters e-arkiv

Första gången var det informationssäkerheten som inte höll måttet. Andra gången var anbuden för få och prislappen för hög. I höst är det tredje gången för Statens Servicecenter att upphandla e-arkiv. Den här gången ser upplägget för upphandlingen annorlunda ut....

läs mer

99 kommuner har nu e-arkiv

Nu har över 130 kommuner e-arkiv. Ta del av hela listan med kommunerna här. På Arkivforums konferens får du lyssna till flera av de organisationer som har haft e-arkiv längst. De kommer dela med sig av sina erfarenheter och ge mängder av praktiska tips. Här kan du ta...

läs mer

Delta på plats eller digitalt