Arkivforums konferens

15-16 oktober 2024

Arkivforums konferens - 20 års jubileum

16 oktober 2024

Kurs: Juridiken kring digital informationsförvaltning

Se den när du vill digitalt

Fördjupning E-arkiv med Andrew Tutt Wixner

Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering

I år firar vi 20 års jubileum

Få inspiration & kunskap från branschens främsta föreläsare

Dela erfarenheter och ha nyttiga diskussioner

AI ett paradigmskifte för arkiven

Artificiell intelligens skapar paradigmskifte för arkiven Riksarkivet lyfter fram stora möjligheter med AI: Tillgängliggörande av information på nya sätt Återanvändning och analys av data för kunskap och innovation Ökad effektivitet för Riksarkivet och andra aktörer...

läs mer

Uppsats om e-arkiv

"Fjärilen i källaren. Varför steget mot e-arkiv? En fallstudie utifrån Forshaga kommun"av Sallie Lundh.   SammanfattningÅr 2021 gjordes en förstudie hos Forshaga kommun gällande kommunens förutsättningar att införa e-arkiv, vars resultat inte kunde påvisa några...

läs mer

Årets Arkiv 2022: Hälsinglands museum

Årets Arkiv 2022: Hälsinglands museum I arbetet med Rosa Taikons samling har museet tagit ett helhetsperspektiv över samlingens olika delar. Genom att tydlig relatera till föremålssamling som till utställning förtydligas arkivets kontext och relevans. Arkivet får här...

läs mer

De nominerade till Årets Arkiv 2022

Hälsinglands museets arkiv I arbetet med Rosa Taikons samling  har museet tagit ett helhetsperspektiv över samlingens olika delar. Genom att tydlig relatera till föremålssamling som till utställning förtydligas arkivets kontext och relevans. Arkivet får här en viktig...

läs mer

Årets Arkiv 2021: Centrum för Näringslivshistoria (CFN)

Årets Arkiv 2021: Centrum för Näringslivshistoria (CFN) "Centrum för Näringslivshistoria (CFN) började redan vid starten av pandemin föredömligt bevara företagens historia under covid-19. De var oerhört snabba på att hitta nya sätt att samla in uppgifter när pandemin...

läs mer

Delta på plats eller digitalt