Samarbetspartners

Näringslivets Arkivråd (NLA) är en ideell förening som bildades 1957. NLA har till ändamål att främja rationell dokumenthantering och arkivering med hjälp av olika tekniker. Verksamheten är rikstäckande och omfattar såväl företag som organisationer och institutioner.
CGI-Logo2012-color-jpg
Inom den offentlig sektor i Sverige har fler än 80 kommuner, 20 statliga myndigheter och 10 landsting valt CGI som leverantör för sin informationshantering, som omfattar web, dokument, ärendehantering och e-Arkiv.Inom den privata sektorn har kunder från bank och försäkring, transport och logistik, telekom och media, olja och gas samt energi- och miljöaktörer valt CGI som leverantör.CGI levererar kompetens, erfarenhet och väl beprövade lösningar. Vi är helt enkelt störst, bäst och kompetentast vilket vi bevisat gång på gång genom åren. Men vi nöjer oss inte med det utan satsar mer än någonsin på det offentliga verksamhetsområdet för att våra nuvarande (och blivande) kunder ska kunna möta framtiden med tillförsikt.
Logo_symbol_RGB
FormPipe Software är den ledande leverantören av produkter för dokument- och ärendehantering och system för bevarande mot det offentliga Sverige. Med funktioner för diarieföring, dokumenthantering, ärendehantering, workflow och möteshantering tillgodoses behov från kommuner, landsting och myndigheter.Produkten FormPipe Long-Term Archive är marknadens modernaste produkt för bevarande av digital information över längre tid. Systemet är framtaget i nära dialog med Riksarkivet och är baserat på OAIS-modellen.Produkterna FormPipe Platina och FormPipe W3D3 ger full spårbarhet, automatiserar rutinärenden och fungerar som en plattform för e-tjänster.FormPipe Meetings är en app för digital och automatiserad hantering av kallelser, dokumentation samt protokoll till pekplattor. FormPipe Meetings är fullt integrerad med våra produkter FormPipe W3D3 och FormPipe Platina.Läs mer på www.formpipe.seFormPipe Long-Term Archive
Ida infront är den bästa leverantören när ärendehantering och säkert informationsutbyte är avgörande för din verksamhet. Vår spetskompetens och etablerade metoder ger dig rätt stöd i rätt tid för att kunna skapa lönsamma, innovativa lösningar som samtidigt kan integreras med befintliga system, och att alltid fokusera på användarens upplevelse. Det handlar om enkelhet och trygghet. Och vi vet att vårt arbete inte är klart förrän våra kunder kan leva upp till sina åtaganden.ida infront har mer än 25 års erfarenhet inom informationsteknik. Vi är ett svenskt företag, och startade vår verksamhet 1984. Genom åren har vi hjälpt en mängd kunder att bygga och använda sina IT-system på ett effektivt och lönsamt sätt. Vi använder iipax som är vår familj av standardprodukter med avancerade funktioner för informationshantering. Den är mycket flexibel och kan alltid anpassas för att på bästa sätt integreras i, och förbättra varje kunds specifika verksamhet.Läs mer om iipax Har du behov av

 • ärendehantering
 • säkert informationsutbyte
 • e-arkiv
 • e-tjänster

kontaktar du oss på ida infront:

Fredrik Samson, Affärsområdeschef, 013-373749, fredrik.samson@idainfront.se

Visma Consulting har lång erfarenhet av utveckling och leverans av system för hantering av informationsförsörjning inom offentlig sektor. Vi har arbetat med denna typ av system sedan ca 40 år tillbaka och kommuner och statliga myndigheter utgör vår primära marknad. Visma Consulting fanns ursprungligen som en enhet inom nuvarande Tieto. Hösten 2006 köptes enheten ut och bildade en egen koncern med namnet Sirius IT. Sirius IT köptes sedan upp av Vismakoncernen sommaren 2010. Visma Consultings arkivlösningar finns installerade hos mer än 100 kunder. Stommen i leveransen är vanligen Ciceron Archive Server. Ciceron Archive Server levereras oftast ihop med vårt dokument- och ärendehanteringssystem Diabas, men förpackas även tillsammans med system som t.ex. det vårdadministrativa systemet VAS, där Ciceron Archive Server då hanterar bilder och filmer från medicinska utrustningar. Visma Consulting har dessutom ett antal exempel där kunderna använder Ciceron Archive Server som bas för sina egna lösningar. Ett antal finska banker använder exempelvis stora delar av Visma Consultings koncept som plattform för sina e-tjänster.Med anledning av att Visma Consulting äger och utvecklar egna lösningar utan av vara beroende av tredjepart, så har Visma en unik ställning som leverantör. Förutom att Visma Consulting under en längre tid har levererat egna lösningar, så har även Visma Consulting ansvarat för förstudier och medverkat i avställningar till andra leverantörers digitala arkiv. Visma Consulting samverkar även inom koncernen gällande arkivfrågor. Ett dotterbolag till Visma Consulting har producerat det första systemet certifierat för den norska Noark5-standarden.Med fokus på digitala sammanträden och processorienterad arkivredovisning verkar Visma Consulting för ett långsiktigt digitalt bevarande.

Qrawler är en kraftfull informationsökningstjänst med multi source-funktionalitet.

Med en sökning kan Qrawler snabbt, hitta, kartlägga och visualisera all relevant information. Sökningen görs parallellt i flera datakällor, till exempel diskar, molntjänster och e-post. Drag & drop-funktion gör det enkelt att välja önskade sökkällor.

Qrawler har ett nytänkande och patenterat användargränssnitt. Resultatet av sökningen är interaktiv och visualiserar sökningens alla filer och mappar och hur de är relaterade till varandra. Det gör Qrawler till en lättarbetad och nyskapande informationssökningstjänst.

Drag & drop-funktion gör det enkelt att hantera och strukturera dina filer och mappar mellan dina datakällor. Det förenklar generellt informationssökning och specifikt den som tidigare var mycket svår och tidsödande att lokalisera utan tekniskt stöd.

Det är enkelt att välja ut det som ska arkiveras. I ett svep så komprimeras och krypteras data med en publik nyckel. Data lagras på avsedd plats i arkivet och är fortfarande sökbart men är märkt arkiverad.

Qrawler kan även agera som ett compliance-stödsystem som avsevärt förkortar handläggningstider, höjer kvalitet, minskar fel och ökad spårbarhet.

r2b
Vi erbjuder våra kunder på den svenska marknaden lösningar för att uppnå oberoende och användbara elektroniska arkiv av information ur verksamheternas många olika informationskällor.

 • Vi gör det enkelt och ekonomiskt att få ut informationen från era system.
 • Vi gör det enkelt att ta emot och hantera alla typer av leveranser.
 • Våra lösningar hanterar automatiska och manuella leveranser på samma strukturerade sätt.
 • Våra lösningar låter dig effektivt underhålla och använda arkivet.

Vi erbjuder allt ifrån verktyg och metoder till färdiga lösningar för e-arkivering och e-arkiv. Dessutom erbjuder vi, såväl som våra samarbetspartners stöd genom hela processen från förstudie och planering till utbildning och användning.

Mer information om vad vi erbjuder inom elektronisk arkivering hittar du på vår webbplats www.r2bsoftware.se

R2B Software är ett innovativt mjukvaruföretag och vår vision är att skapa de bästa förutsättningarna för oss och andra att leverera högkvalitativa lösningar. Vårt mål är att med hjälp av våra verktyg och metoder erbjuda marknadens mest kostnadseffektiva utgångspunkt för verksamhetsspecifika IT-lösningar. Vi utvecklar och levererar verktyg, systemprodukter, lösningar och tjänster för verkamhetsnära IT. Mer information om våra verktyg för bl.a. modelldriven utveckling hittar du på vår internationella webbplats www.risetobloome.com.

MicroData

MicroData erbjuder flexibla och kundanpassade molnlösningar för e-Arkiv, Dokument- & ärendehantering, Sjuk- & friskhantering samt Ficheskanning.

Med vår långa erfarenhet av molntjänster vet vi att det kan finnas frågetecken, utmaningar och orosmoln inför att införa IT som tjänst eller molntjänst i sin verksamhet, därför finns vår personal tillgänglig som stöd hela vägen in i mål. Detta innebär att ni snabbt kan komma igång med våra tjänster och göra kostnadsbesparingar på både kort och på lång sikt utan att behöva fundera på backup eller långsiktig förvaltning av din information.

 Vilka är vi?

 • Vi har arbetat med säker informationshantering i olika former sedan år 1972.
 • Vi är specialister på dokument- & ärendehantering med säker e-arkivering.
 • Vi har ca 80 kunder inom privat och offentlig sektor, varav ca 20 kommuner.
 • Vi har två speglade brand- och inbrottssäkra serverhallar som bägge är belägna hos oss.
 • Vi hanterar själva avvikelser och har en djup kännedom om våra egenutvecklade system.
 • Vi prioriterar data- och driftsäkerhet högt. Datasäkerheten kvalitétstestats av externa IT-konsulter.
 • Vi har behörighetssystem som säkerställer sekretess och tillgänglighet.
 • Vi har samarbetar mad flera storbanker och strävar efter deras säkerhetskrav.
 • Vi följer arkivstandard (OAIS) för strukturerad arkivering.
 • Vi finns att upphandla via SKLs ramavtal

 Läs gärna mer på vår hemsidawww.microdata.nu

Coor_trerad_liten_RGB
Coor är serviceleverantören som skapar fördelarCoor kan bidra till en effektivare kärnverksamhet oavsett inom vilken bransch du verkar. Coors verksamhet genomsyras av lång erfarenhet, stark servicekultur, fokus på förbättringsarbete samt investeringar i serviceanpassade system och processer.Med Arkinet – Coors lösning för digital arkivering, dokument- och ärendehantering – kan du skapa, uppdatera, underhålla, arkivera och återsöka dokument enkelt och säkert. Det är lätt att komma igång och att komma åt de dokument du behöver oavsett var du befinner dig. Vi erbjuder också funktioner för ärendehantering och processtyrning som underlättar exempelvis handläggning av avtal, beställningar, förfrågningar, incidentrapportering och diarieföring.För mer info om våra dokumenttjänster gå in på www.arkinet.se
Ricoh webb
SKL kommentus webb
SKL Kommentus Inköpscentral erbjuder samtliga kommuner, landsting och regioner och deras bolag att använda de samordnade ramavtal som vi upphandlar. Vi genomför upphandlingen, fattar tilldelningsbeslut, tecknar ramavtal och är part vid eventuell överprövning av upphandlingen.
Vårt mål är att göra hållbara affärer för Sveriges kommuner, landsting och regioner. Genom att arbeta med samordnade upphandlingar inom offentlig sektor kan vi få mer välfärd för skattepengarna.
Våra huvuduppgifter är att:
– utföra samordnade inköp där det finns affärsnytta, administrativ nytta eller samhällsnytta för kommuner, landsting och regioner och deras bolag
– utföra behovsanalyser i nära samverkan med dig som arbetar på en kommun, ett landsting eller en region genom bland annat avtalsgrupper.AffärsConcept är ett konsultföretag verksamt inom offentlig upphandling. Verksamheten består av fem tjänsteområden: upphandling, utbildning, utredning, upphandlingsrätt och uppföljning. Vi hjälper dig inom offentlig sektor att genomföra lyckade affärer. Varje år genomför vi fler än 400 konsultuppdrag och drygt 150 utbildningsdagar.
Upphandling – vi hjälper dig i alla skeden av en upphandlingsprocess
Utbildning – vi tar fram och genomför utbildningar inom offentlig upphandling
Utredning- vi hjälper dig med utredningstjänster med anknytning till offentlig upphandling
Upphandlingsrätt – vi erbjuder dig stöd avseende upphandlingsrätt
Uppföljning – vi hjälper dig vid förvaltning av upphandlade avtal
arkiva_logo_rgb_pos

Vill du samarbeta med Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering?

Kontakta: Niko Fastman, Projektledare Arkivforum, tel: 073-670 60 32.

”Vi är väldigt nöjda med vårt deltagande under Arkivforum. Konferensen hade ett bra upplägg  med goda exponeringsmöjligheter. Det rådde en trevlig atmosfär och det var enkelt att få kontakt med deltagarna. Vi fick många nya kontakter och fick möjlighet att visa Axiell Calm till vår primära kundgrupp. Jag kan varmt rekommendera Kompetensinstitutet, de är verkligen proffs inom området och arrangerar lyckade konferenser!”
Bojana Šimšić, Försäljningskonsulent, Axiell Calm