Samarbetspartners och utställare

iipax archive – bevarar information säkert över tid!

Information har blivit en allt viktigare tillgång i de flesta organisationer. Korrekt information,
tillgänglig när den behövs kan vara skillnaden mellan framgång och katastrof. Därför är Ida
Infronts e-arkivlösningar byggda för att fungera i moderna miljöer som bäst bevarar
informationen. Med våra lösningar skapar du ett informationsnav som kan hjälpa dig att styra
och säkerställa all din informationshantering.

Stor kundbas – välj mellan iipax archive installerad i er miljö eller som tjänst

Produkten iipax archive används idag av ett mycket stort antal kunder bland myndigheter,
kommuner, regioner och företag. Vi erbjuder iipax archive både som produkt och som tjänst.
iipax archive utvecklas kontinuerligt tillsammans med våra kunder och baseras på svenska
lagar och förordningar. Produkten erbjuder en mycket rik funktionalitet för att säkerställa att
e-arkiverad information bevaras korrekt över tid och kan tillgängliggöras på ett säkert och
effektivt sätt.

Vi stödjer er under hela processen – både i införandeprojektet och förvaltning

Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom e-arkivering – från förberedande arbete till
genomförd e-arkivering. Införandeprojektet genomförs med vår etablerade metod som
säkerställer ett smidigt införande. I förvaltningsfasen kan vi erbjuda en förvaltningsmodell och
stöd vid både enkla och knepiga e-arkiveringar.

Ida Infront med cirka 140 anställda ingår i Addnode Group.

Kontakta oss gärna för en demonstration av iipax archive!
Mer information om iipax archive och kontaktuppgifter.

Formpipe skapar värdefulla band mellan människor och data.

Vår huvudfokus är att tillhandahålla lösningar för dokument- och ärendehantering, e-arkivering, diarieföring, e-signering och effektiv möteshantering för den svenska offentliga sektorn. Genom våra lösningar hjälper Formpipe organisationer att strukturera och automatisera sin dagliga verksamhet, vilket resulterar i ökad produktivitet och kostnadsbesparingar.

Formpipes produkter används främst inom offentlig förvaltning i Sverige och Danmark. Våra lösningar möjliggör säker lagring och åtkomst till viktig information och dokumentation, vilket kan vara avgörande för organisationer inom offentlig sektor som har höga krav.

Vi är glada över att ha ungefär 300 kunder inom den svenska offentliga sektorn, och det är en ära för oss att vara en del av deras resa. Vi strävar efter långsiktiga relationer med våra kunder och är tacksamma för det förtroende de visar oss genom att välja våra lösningar. Det är tack vare deras feedback och stöd som vi kan fortsätta att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.

Är din verksamhet redo att ta steget mot en mer effektiv och hållbar arkivering? Då är rätt projektledning och konsultstöd avgörande för att säkerställa en smidig övergång. Vårt dedikerade team av erfarna projektledare och konsulter är redo att utföra och guida er genom varje steg av processen mot att införa e-arkiv.

WhiteRed är oberoende part vid förstudier, upphandling och införande av e-arkiv. Vi erbjuder även stöd vid anslutning av system till olika e-arkiv, arkivkonsulter vid varierande typer av informationshanteringsuppdrag samt diverse kurser inom e-arkiv.

Våra konsulter består av projektledare, arkivarier, tekniska specialister, utvecklare och sakkunniga inom RODA.

Återkommande kunder har vi gott om, då vi värnar om goda relationer, men vi har alltid plats för fler.

För mer information och kontaktuppgifter, besök vår webbsida: www.whitered.se/e-arkiv/

 

Knowit:

Knowit är ett konsultbolag med 4400 konsulter som skapar unika kundvärden genom förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting, informationshantering, IoT och juridik.

Våra konsulter har stor erfarenhet av att hjälpa organisationer dra nytta av möjligheterna med en effektiv informationshantering och e-förvaltning. Vi erbjuder våra kunder lösningar för bland annat datafångst, dokument- & ärendehantering, processtöd, arkivredovisning och e-arkiv. Våra lösningar baseras på plattformar och produkter från våra samarbetspartners samt vårt eget systemstöd för informationsstyrning och arkiv, Klara. Läs mer om Klara på info.knowit.se/klara.

Vi arbetar långsiktigt med våra kunder och levererar helhetslösningar som vi inför och förvaltar med hjälp av våra erfarna verksamhets- och teknikkonsulter.

En stor del av vårt arbete handlar om informationsstyrning. För att informationen ska ha önskad utformning och hanteras på önskat sätt, oavsett i vilket system eller på vilken lagringsplats den befinner sig vid varje givet tillfälle, krävs en gemensam och övergripande informationsstyrning.

Vi lägger mycket fokus på att skapa lösningar som har de bästa förutsättningarna att åstadkomma de nyttoeffekter våra kunder önskar på både kort och lång sikt.

PixEdit

PixEdit-programvaran möjliggör effektiv datafångst och produktion av digitala dokument för att säkerställa bevarande och framtida läsbarhet enligt arkivstandarder.

Genom automatiserad dokumentskanning, datafångst, filformatkonvertering, OCR, PDF-redigering och säker digital maskning kan ditt företag optimera dokumentflödet, förbättra kvaliteten samt öka säkerheten kring dokument som ska arkiveras och/eller publiceras digitalt.

PixEdit levereras av Sikri AS, som är en ledande leverantör av digitala system för ärendehantering, dokumenthantering och arkiv till offentlig sektor

Arkinet

Arkinet är en lättanvänd och säker e-arkivtjänst från Coor som finns på marknaden sedan 2001. Tjänsten består av en skalbar lösning som är designad för att erbjuda långtidarkivering (bevarande) av stora datamängder.

Systemets design följer OAIS-modellen för att ta emot, hantera, bevara och lämna ut information och stödjer lagkrav och riktlinjer (exempelvis Riksarkivets FGS:er) för e-arkivering.
Arkinet används och administreras via ett grafiskt gränssnitt i någon av de vanligaste webbläsarna. Tjänsten har också väl utvecklat stöd för ärendehantering och dokumenthantering som inkluderar integrerad e-signering och digitalisering. Även funktioner för formatkonvertering och gallring ingår i tjänsten. Dokumenten kan vara digitaliserade pappershandlingar, digitala dokument, ljudfiler, film eller andra typer av sammanställd information som ärenden från verksamhetssystem, register eller databaser från avställda system (systemarkivering).

Särskild vikt ligger på möjligheten att skapa kostnadseffektiva systemintegrationer och mottagande av information från ett brett spektrum av informationsgenererande system och processer för att enkelt samla informationen i en användarvänlig och kostnadseffektiv lösning. Exempel på användningsområden är kommunalt e-arkiv, personalakter, leverantörsakter, diarieföring.

Näringslivets Arkivråd (NLA) är en ideell förening som bildades 1957. NLA har till ändamål att främja rationell dokumenthantering och arkivering med hjälp av olika tekniker. Verksamheten är rikstäckande och omfattar såväl företag som organisationer och institutioner.

Vill du samarbeta med Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering?

Kontakta: Niko Fastman, Projektledare Arkivforum, tel: 073-670 60 32.

”Vi är väldigt nöjda med vårt deltagande under Arkivforum. Konferensen hade ett bra upplägg  med goda exponeringsmöjligheter. Det rådde en trevlig atmosfär och det var enkelt att få kontakt med deltagarna. Vi fick många nya kontakter och fick möjlighet att visa Axiell Calm till vår primära kundgrupp. Jag kan varmt rekommendera Kompetensinstitutet, de är verkligen proffs inom området och arrangerar lyckade konferenser!”
Bojana Šimšić, Försäljningskonsulent, Axiell Calm