Samarbetspartners och utställare

Ida infront är den bästa leverantören när ärendehantering och säkert informationsutbyte är avgörande för din verksamhet. Vår spetskompetens och etablerade metoder ger dig rätt stöd i rätt tid för att kunna skapa lönsamma, innovativa lösningar som samtidigt kan integreras med befintliga system, och att alltid fokusera på användarens upplevelse. Det handlar om enkelhet och trygghet. Och vi vet att vårt arbete inte är klart förrän våra kunder kan leva upp till sina åtaganden.ida infront har mer än 25 års erfarenhet inom informationsteknik. Vi är ett svenskt företag, och startade vår verksamhet 1984. Genom åren har vi hjälpt en mängd kunder att bygga och använda sina IT-system på ett effektivt och lönsamt sätt. Vi använder iipax som är vår familj av standardprodukter med avancerade funktioner för informationshantering. Den är mycket flexibel och kan alltid anpassas för att på bästa sätt integreras i, och förbättra varje kunds specifika verksamhet.Läs mer om iipax Har du behov av

  • ärendehantering
  • säkert informationsutbyte
  • e-arkiv
  • e-tjänster

kontaktar du oss på ida infront:

Fredrik Samson, Affärsområdeschef, 013-373749, fredrik.samson@idainfront.se

Azets Document Solutions AB (ADS) 2023

Företaget Azets Document Solutions AB grundades 2010 men har funnits i branschen sedan 2005, tidigare namn DevoIT/CogiDocs/S4F.

I våra fabriker i Sverige, Uppsala och Fagersta, digitaliseras olika typer av dokument genom
skanning, tolkning, validering samt indexering och namngivning. Råmaterial kan vara
pappersdokument från A5 till A0+, katalogkort, ritningar, mikrofilm- och fiche, patient-
journaler, foto- och bilder från gamla böcker, liggare med mera. Drygt 40 miljoner dokument
passerar ADS per år och i vår kundstock finns svenska regioner, kommuner, konsument-
föreningar, fastighetsförvaltare, privata företag och myndigheter samt organisationer som
muséer.

Verksamheten är uppdelad i fyra affärsområden – medicinska journaler, administrativa och
tekniska dokument, leverantörsfakturor (papper/PDF/e-fakturor/arkivering) samt historiska dokument för så kallad arkivskanning.

ADS arbetar med alla delar i digitaliseringsprocessen, från postöppning till leverans av färdiga digitala filer med specialitet att extrahera information genom OCR-tolkning. Före leverans säkerställs att den extraherad information är verifierad och rättad enligt de överenskommelser som gjorts med kund. Alla våra operatörer har lång och gedigen erfarenhet av de olika momenten i digitalisering av fysiskt material och vi anses vara en av de främsta inom området, kanske i hela Norden.

Leveranskvalité är mycket hög och vi har en lång lista av nöjda kunder, som gärna återkommer med sina uppdrag.

Sikri levererar lösningar som bidrar till att förenkla vardagen i offentlig sektor, och är en ledande leverantör på ärendehantering, dokumentförvaltning och arkiv. Vi vill hjälpa offentlig sektor att nå sina mål. Genom gott samarbete med stat och kommuner kan vi skapa innovation som gör det möjligt.

Sikris mål är att spela en central roll som partner för alla kunder och myndigheter med ambitioner om ökad digitalisering, effektivisering och samarbete i offentlig sektor. Vi följer myndighetskrav, nationella standarder och den teknologiska utvecklingen. Sikri ska vara helt i fronten, och se till att kunderna alltid har uppdaterade produkter och tjänster i takt med tiden. På det viset kan vi säkra framtiden och bevara det förflutna.

Näringslivets Arkivråd (NLA) är en ideell förening som bildades 1957. NLA har till ändamål att främja rationell dokumenthantering och arkivering med hjälp av olika tekniker. Verksamheten är rikstäckande och omfattar såväl företag som organisationer och institutioner.

Vill du samarbeta med Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering?

Kontakta: Niko Fastman, Projektledare Arkivforum, tel: 073-670 60 32.

”Vi är väldigt nöjda med vårt deltagande under Arkivforum. Konferensen hade ett bra upplägg  med goda exponeringsmöjligheter. Det rådde en trevlig atmosfär och det var enkelt att få kontakt med deltagarna. Vi fick många nya kontakter och fick möjlighet att visa Axiell Calm till vår primära kundgrupp. Jag kan varmt rekommendera Kompetensinstitutet, de är verkligen proffs inom området och arrangerar lyckade konferenser!”
Bojana Šimšić, Försäljningskonsulent, Axiell Calm