Samarbetspartners och utställare

Ida infront är den bästa leverantören när ärendehantering och säkert informationsutbyte är avgörande för din verksamhet. Vår spetskompetens och etablerade metoder ger dig rätt stöd i rätt tid för att kunna skapa lönsamma, innovativa lösningar som samtidigt kan integreras med befintliga system, och att alltid fokusera på användarens upplevelse. Det handlar om enkelhet och trygghet. Och vi vet att vårt arbete inte är klart förrän våra kunder kan leva upp till sina åtaganden.ida infront har mer än 25 års erfarenhet inom informationsteknik. Vi är ett svenskt företag, och startade vår verksamhet 1984. Genom åren har vi hjälpt en mängd kunder att bygga och använda sina IT-system på ett effektivt och lönsamt sätt. Vi använder iipax som är vår familj av standardprodukter med avancerade funktioner för informationshantering. Den är mycket flexibel och kan alltid anpassas för att på bästa sätt integreras i, och förbättra varje kunds specifika verksamhet.Läs mer om iipax Har du behov av

  • ärendehantering
  • säkert informationsutbyte
  • e-arkiv
  • e-tjänster

kontaktar du oss på ida infront:

Fredrik Samson, Affärsområdeschef, 013-373749, fredrik.samson@idainfront.se

Digital Maskning:

Nu finns det möjlighet att använda Digital Maskning, välj som fristående produkt eller integrera med ert diarium, personalsystem, verksamhetssystem eller e-arkiv.
Hantera er utlämning av allmänna handlingar enkelt, snabbt och säkert.

Idag skriver fortfarande många organisationer och företag ut sina handlingar/dokument som ska sekretessmarkeras på papper. På det utskrivna pappret letar sedan handläggare upp de texter som ej ska visas genom att stryka över de känsliga uppgifterna med en svart penna eller med vit tipp-ex. När handläggaren är färdig så läggs pappret i en skanner och skapar upp en fil med det maskade resultatet, som kan hanteras vidare i diariet eller annat system innan utlämning kan ske.

Låta oss visa er med en demo hur Digital Maskning sparar på våra miljöresurser, förenklar hanteringen för användaren och kraftigt minskar kostnaden med hög säkerhet.

www.digitalmaskning.se

Information om digital maskning.

Dela uttag:

Samarbete är nyckeln till framgång, vi har därför tagit fram en gemensam tjänst för att minska kostnaden och öka kvaliteten med att bevara information från era gamla system som ska ställas av eller bytas ut till nya.

Att göra uttag från käll-system är en stor kostnad idag, vi vill medverka till att kraftigt minska denna kostnad genom att samverka mellan organisationer och företag.

De system som vi pratar om att göra uttag ifrån är oftast äldre generationer av t.ex. diarium, ärendehantering, bygglov, omsorg, journal, betyg, personal/HR, ekonomi och olika register. Egenutvecklade verksamhetssystem med äldre databas är också vanligt förekommande där det kan vara svårt med att ta hand om tekniken för uttaget själv.

Uppgifter som vi önskar ta del av är vilka system ni önskar göra uttag ifrån, vilken version det är och när i tiden ni önskar få uttag utfört.

Vi matchar sedan de system ni angett för att se hur de liknar varandra i struktur och teknik och tar sedan fram med våra samarbetspartners ett uttagsprogram för just detta system/informationstyp i syfte att kunna återanvända många gånger.

Den kostnad som uppstår för utvecklingen av uttagsprogrammet delas mellan er kunder för att minska just kostnaden för ert uttag. Målet är att använda de FGSer som finns framtagna för att så långt det är möjligt standardisera för att underlätta inläsning till nya system eller göra leveranser till ert E-arkiv.

För mer information kontakta:
Stefan Larsson
0733-98 02 45
stefan.larsson@teamnordiq.se
www.teamnordiq.se

Qrawler är en kraftfull informationsökningstjänst med multi source-funktionalitet.

Med en sökning kan Qrawler snabbt, hitta, kartlägga och visualisera all relevant information. Sökningen görs parallellt i flera datakällor, till exempel diskar, molntjänster och e-post. Drag & drop-funktion gör det enkelt att välja önskade sökkällor.

Qrawler har ett nytänkande och patenterat användargränssnitt. Resultatet av sökningen är interaktiv och visualiserar sökningens alla filer och mappar och hur de är relaterade till varandra. Det gör Qrawler till en lättarbetad och nyskapande informationssökningstjänst.

Drag & drop-funktion gör det enkelt att hantera och strukturera dina filer och mappar mellan dina datakällor. Det förenklar generellt informationssökning och specifikt den som tidigare var mycket svår och tidsödande att lokalisera utan tekniskt stöd.

Det är enkelt att välja ut det som ska arkiveras. I ett svep så komprimeras och krypteras data med en publik nyckel. Data lagras på avsedd plats i arkivet och är fortfarande sökbart men är märkt arkiverad.

Qrawler kan även agera som ett compliance-stödsystem som avsevärt förkortar handläggningstider, höjer kvalitet, minskar fel och ökad spårbarhet.

Näringslivets Arkivråd (NLA) är en ideell förening som bildades 1957. NLA har till ändamål att främja rationell dokumenthantering och arkivering med hjälp av olika tekniker. Verksamheten är rikstäckande och omfattar såväl företag som organisationer och institutioner.

Vill du samarbeta med Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering?

Kontakta: Niko Fastman, Projektledare Arkivforum, tel: 073-670 60 32.

”Vi är väldigt nöjda med vårt deltagande under Arkivforum. Konferensen hade ett bra upplägg  med goda exponeringsmöjligheter. Det rådde en trevlig atmosfär och det var enkelt att få kontakt med deltagarna. Vi fick många nya kontakter och fick möjlighet att visa Axiell Calm till vår primära kundgrupp. Jag kan varmt rekommendera Kompetensinstitutet, de är verkligen proffs inom området och arrangerar lyckade konferenser!”
Bojana Šimšić, Försäljningskonsulent, Axiell Calm