17-18 oktober 2023

Delta på plats eller digitalt
N

Högintressanta praktikfall och experter

N

Så lyckas du med leveranserna från källsystemen till e-arkivet

N

Digitalisering - Bevarande - Informationssäkerhet

Talare 17-18 oktober 2023

Vår digitaliseringsresa & införandet av ett gemensamt diariesystem

– Så arbetar vi med att införa ett gemensamt diariesystem

Svenska kyrkan består av nästan 1300 församlingar över hela Sverige där alla har olika förutsättningar att arbeta med verksamhetsutveckling inom arkivområdet. Hur når man fram till Ystad i söder och Karesuando i norr?

Svenska kyrkan kommer dela med sig av motgångar, framgångar och praktiska tips på hur man med små medel kan nå stora resultat.

Svenska Kyrkan

Harald Löfgren, Förvaltningsledare/Gruppledare Arkivfunktionen

Talar tillsammans med Harald Löfgren

Svenska Kyrkan

Thomas Lindgren, Verksamhetsutvecklare

Arkivforums moderator

Arkiv & informationshantering 2023/2024 – vad är på gång och vart är vi på väg”

SKR

Caspar Almalander, informationhanteringsstrateg

Hur möjliggöra lagring i 1000 år?

– Vilka lärdomar har Försäkringskassan dragit under projektets gång?
– Så tänker vi kring informationssäkerheten & e-arkiv
– E-arkiv i öppen källkod – för vem är det bra för?
– Vilka kompetenser har vi sett vara nödvändiga i projektet?
– Så har vi dragit nytta av att ha många olika kompetenser kopplade till
projektet
– Det senaste från Försäkringskassans arbete med e-arkiv.

Senast Gert och Malin talade på Arkivforum fick de betyget 4,17 av 5.0!

Försäkringskassan

Gert Ytterby, projektledare e-arkiv

Talar tillsammans med Gert Ytterby

Försäkringskassan

Malin Åkerlund, e-arkivarie

Hur gör man dokumenthanteringen enkel för alla medarbetare?

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen i Göteborgs Stad har funnits sedan 2021 och har omkring 10 000 medarbetare som alla hanterar allmänna handlingar.
Hur når man alla medarbetare med information om hur de ska hantera sina handlingar på ett enkelt och pedagogiskt sätt?

Under anförandet får du ta del av praktiska tips på hur vi har gått ifrån att ha dokumenthanteringsplanen i en klassisk PDF till en sökbar webbsida.

– Vilka mål hade vi?
– Vilka problem uppstod och hur överkom vi dessa?

Göteborgs stad

Jessica Karlsson, Arkivarie

Nyheter från Riksarkivet
– Vad är på gång 2023/2024?

Riksarkivet

Karin Åström Iko, Riksarkivarie

FormatE – vad händer nu?

Vi är nu inne på det andra året efter det att författningsförslagen från FormatE gick ut på remiss.

Nu berättar ansvarig utredare, Benjamin Yousefi, om vad som händer med det arbetet, och vad som är i fokus 2023/2024.

Benjamin Yousefi arbetar som jurist och teknisk utredare och rådgivare hos Riksarkivet på Avdelningen för informationshantering (AFI). Han har under en lång tid varit aktiv, på nationell såväl som internationell nivå, i frågor om ”format”, elektronisk arkivering, och elektroniska underskrifter.

Riksarkivet

Benjamin Yousefi, jurist och teknisk utredare

Så skapar du förutsättningar för digitalt bevarande

Utifrån mina erfarenheter och lärdomar:
– Digitalt bevarande är mer än bara ett e-arkiv
– Samverkan och samarbeten mellan stödfunktioner – tips och idéer
– Medveten och hållbar arkivvård – en del av verksamheternas arbete
– Planering och proaktivitet för framtiden

Maria har arbetat sedan maj 2022 som processledare för e-arkivet. Innan det arbetade hon 5 år som projektledare/konsult och medverkade i ett flertal införanden av e-arkiv.

Gävle kommun införde sitt e-arkiv 2020 och har nu två arkiv inlevererade i e-arkivet.

Senast Maria talade på Arkivforum fick hon betyget 4,54 av 5.0!

Gävle kommun

Maria Törnquist Jonsson, Processledare e-arkiv

Digitalisering av arkivtjänster – att förenkla för kunden och effektivisera arbetet

Regionarkivet startade 2016 ett fyraårsprogram för att skapa nya förutsättningar för en långsiktig och hållbar miljö för bevarande av regionens information. En miljö som ska vara både modern och användarvänlig.

Regionarkivet ville bland annat underlätta åtkomsten till information för privatpersoner och regionens myndigheter. Fokus låg på att
förenkla kommunikationen för beställande kunder samt att effektivsera arbetet, så kunden fick rätt information snabbare. Detta har bland annat resulterat i ett helt digitaliserat
beställningsflöde samt utveckling av omkringliggande tjänster.

Senast Anders och Veronika talade på Arkivforum fick de betyget 4,14 av 5.0!

Regionarkivet i Stockholm

Anders Söderlind, enhetschef

Talar tillsammans med Anders Söderlind

Regionarkivet i Stockholm

Veronika Lövgren, enhetschef

Internationellt praktikfall – att arbeta med arkiv & digitalisering under kris:

E-services in Ukrainian archives: current state and proposals for improvement

Ukrainian Research Institute of Archival affairs & Records Keeping

Natalia Zalietok, Head of the Department for Archival affairs

Förvaltningen och leveranserna till e-arkivet

– Så har vi skapat ett helt nytt arbetssätt för vårt e-bevarande

– Dessa problem och hinder har vi stött på med leveranserna till e-arkivet och så har vi löst dem.

– Sökbarheten i e-arkivet

– Arbetet framåt

Arbetsmiljöverket

Mathias Söderberg, E-arkivarie

6 år med e-arkiv – framgångsfaktorer och praktiska tips

– Dessa problem och hinder har vi stött på med leveranserna till e-arkivet och så har vi löst dem
– Vilka var de främsta utmaningarna vid införandet av e-arkiv och vad har vi gjort för att överkomma dessa?

Härnösands kommun

Stefan Berggren, arkivarie

Hantering av arkivfrågor inom Ena

– Nyheter från ”kompetensområde arkiv”

– Hur arbetar kompetensområdet för att uppnå en proaktiv hantering
av arkivfrågor inom Ena?

Ena omfattar bland annat byggblock, grunddatadomäner och kompetensområden. Byggblocken och grunddatadomänerna utgör komponenter inom Ena medan kompetensområdena är samarbetsgrupper som ska tillhandahålla stöd och utforma styrning till byggblocken och grunddatadomänerna inom olika sakområden. Kompetensområde Arkiv är ett samarbete mellan de myndigheter som deltar i Ena-arbetet och syftar till att driva, samordna, ge stöd och vägledning i arkivfrågor inom Ena.

Riksarkivet

Anna-Kristina Andersson, Arkivarie

Vilka är de största riskerna med digital informationsförvaltning och hur undviker du dem?

– Nya säkerhetsutmaningar i en föränderlig värld – vilka är riskerna och hur skyddar du dig?
– Hur skyddar du din information och säkerställer dess autencitet?
– Vilka risker finns det med e-arkiv och hur undviker du dessa?

SKR

Jonas Nilsson, informationssäkerhetsstrateg

Kungsbacka kommun

Anna Ebeling, Utvecklare IT

Kungsbacka kommun

Love Nurmi, Utvecklare informationsförvaltning

Ny uppdaterad fördjupning om e-arkiv

Idag har många organisationer en lösning för digitalt bevarande, ett e-arkiv. Den stora utmaningen för många organisationer är att börja arbeta med e-arkiveringen och få en struktur över sina leveranser.

Kungsbacka kommun har e-arkiverat i åtta år med stor framgång och samlat på sig mängder av värdefulla erfarenheter. De har skapat en tydlig och förankrad process och en organisation med kompetens och resurser.

För att hjälpa dig i ditt arbete arrangerar vi den efterfrågade fördjupningen där du kommer att få mängder av praktiska tips från Kungsbacka kommun.

Priser:

– Konferens och fördjupning ”e-arkiv” 17-18 okt 2023: 11 480 kr (Specialpris – anmäl dig senast 22 september)
– Konferens 17-18 oktober 2023: 7990 kr
– Fördjupning ”e-arkiv” 18 okt 2023: 4490 kr

– Konferens: 17-18 oktober 2023: 10 980 kr (konsulter & leverantörer)

Samtliga priser är exkl. moms.

Lokal:

Bygget konferens
Norrlandsgatan 11, Stockholm.

Bygget Konferens ligger precis bakom NK,
cirka 8 minuters promenad från
Centralstation.

Delta fysiskt på plats eller digitalt

Som deltagare kan du välja mellan att delta fysiskt på plats eller att delta digitalt.

Ni kan ändra mellan att delta på plats eller att delta digitalt, genom att mejla kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Digital högkvalitativ konferens: Precis som om du vore närvarande i rummet

Du som deltagare tar del av programmet via vår interaktiva eventplattform och kan befinna dig fysiskt där det passar dig bäst. Föreläsningar, frågestunder, diskussioner och nätverkande – allt innehåll är samlat i ett webbaserat verktyg, som är enkel att använda. Du har samma möjlighet att ställa frågor till talarna som deltagarna som är fysiskt på plats i lokalen.

För frågor om den digitala konferensen vänligen mejla till kundtjanst@kompetensinstitutet.se

PDF Agenda

Delta på plats eller digitalt