N

Högintressanta praktikfall och experter

N

Så lyckas du med leveranserna från källsystemen till e-arkivet

N

Digitalisering – bevarande – tillgängliggörande

Talare Arkivforum 19-20 maj 2021

Juridiken kring digital informationsförvaltning 2021
– genomgång på vad som är nytt och hur det påverkar dig
– Nyheter i lagstiftningen och den senaste rättsutvecklingen
– Aktuella rättsfall och exempel

Cecilia Magnusson Sjöberg

Professor i rättsinformatik

3 år med GDPR – detta har hänt
– Hur påverkar GDPR arkiv och informationsförvaltningen?
– Vilka förändringar har GDPR medfört i praktiken?
– Aktuella rättsfall inom GDPR och konsekvenserna av dem.

Datainspektionen bytte namn till Integritetsskyddsmyndigheten den 1 jan 2021.

Integritetsskyddsmyndigheten

Ulrika Harnesk, Jurist

Vårt e-arkiv: Från lagringsapplikation till regelverkstjänst

Skatteverket

Leonard Noreé, Verksamhetsutvecklare

Arkivutredningen – var står vi nu?

Arbetet med de samhällsviktiga arkiven

Riksarkivet

Karin Åström Iko, Riksarkivarie

Leveranserna till e-arkivet – framgångsfaktorer och praktiska tips på hur vi lyckats

– Dessa problem och hinder har vi stött på med leveranserna till earkivet
och så har vi löst dem
– Vilka var de främsta utmaningarna vid införandet av e-arkiv och
vad har vi gjort för att överkomma dessa?
– Så har vi använt oss av FGS:erna vid leverans
– Vilka kompetenser behövs det för att lyckas med självförsörjande i hela arkiveringsprocessen?

Våren 2019 upphandlade Arbetsförmedlingen ett e-arkiv och under hösten 2019 och våren 2020 har system levererats till e-arkivet.

Arbetsförmedlingen

Rickard Lundstedt, arkivarie

3 år med e-arkiv – framgångsfaktorer och praktiska tips

– Dessa problem och hinder har vi stött på med leveranserna till e-arkivet och så har vi löst dem.
– Vilka var de främsta utmaningarna vid införandet av e-arkiv och vad har vi gjort för att överkomma dessa?

Härnösands kommun

Stefan Berggren, Kommunarkivarie

Vårt e-arkiv: Från lagringsapplikation till regelverkstjänst

Skatteverket

Daniel Höffker, verksamhetsutvecklare inom informationshantering

Hur man leder utveckling i förvaltning med hjälp av arkiv

– Så förflyttar vi arkivet från att vara en passiv mottagare till att vara en aktiv kravställare i förarsätet.

– Vad har arkivfunktionen att tillföra om den får möjligheten att leda arbetet med informationssäkerhet, GDPR med mera?

– Våra erfarenheter av att vara i förarsätet i en organisation som är “långt ifrån lagom”.

Daniel är arkivarie och har doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Botkyrka kommun

Daniel Nyberg, Kommunarkivarie

Talar tillsammans med Rickard Lundstedt

Arbetsförmedlingen

Malin Åkerlund, arkivarie

Digitaliseringsresan – våra erfarenheter & praktiska tips

– Att arbeta agilt i block och strömmar – så har vi gjort

– Hur kan vi få bättre kontroll över våra system, så att vi kan samköra dem?

– Hur kan man göra bättre analyser av it-system?

Åsa har över 20 års erfarenhet av att arbeta med arkiv i både kommun och myndighet. IVO har haft e-arkiv sedan 2018.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Åsa Hestner-Blomqvist, arkivarie

E-arkiv för 16 kommuner – erfarenheter och framgångstips från införande och samarbete

– Vilka var de främsta utmaningarna vid införandet av e-arkiv och vad har vi gjort för att överkomma dessa?
– Samverkan med andra kring e-arkiv – hur få till det på bästa sätt?
– Så arbetar vi med leveranser till e-arkivet

Under våren 2019 införde 16 kommuner i Skåne ett e-arkiv. Lunds kommun är den drivande och förvaltande organisationen. SkånEarkiv är ett av de största samarbeten kring e-arkiv i Sverige.

Målet är att e-arkivet ska öka tillgängligheten för offentlig information, skapa struktur, samt innebära besparingar för de kommuner som valt att ansluta sig.

Lunds kommun

David Nekham, Systemförvaltare/Projektledare

Talar tillsammans med David Nekham

Lunds kommun

Anette Lenander, Projektledare e-arkiv

Vilka är de största riskerna med digital informationsförvaltning och hur undviker du dem?

– Nya säkerhetsutmaningar i en föränderlig värld – vilka är riskerna och
hur skyddar vi oss?
– Hur bör du tänka när du gör dina riskanalyser?
– Hur skyddar du din information och säkerställer dess autencitet?
– Vilka risker finns det med e-arkiv och hur undviker du dessa?

SKR

Jonas Nilsson, Informationssäkerhetsspecialist

Arkivforums moderator

SKR

Caspar Almalander, informationhanteringsstrateg

Så lyckas du med leveranserna till e-arkivet

“Praktiska tips på hur du kan göra mycket själv”
20 maj 2021

Andrew Tutt-Wixner

Arkivarie och dataskyddsombud, Leksands kommun

Priser:

– Konferens och fördjupning “e-arkiv” 19-20 maj 2021: 10 980 kr
– Konferens 19-20 maj 2021: 6990 kr
– Fördjupning “E-arkiv” 20 maj 2021: 3990 kr

Samtliga priser är exkl. moms.

Digital högkvalitativ konferens: Precis som om du vore närvarande i rummet

Du som deltagare tar del av programmet via vår interaktiva eventplattform och kan befinna dig fysiskt där det passar dig bäst. Föreläsningar, frågestunder, diskussioner och nätverkande – allt innehåll är samlat i ett webbaserat verktyg, som är smidig att ta del av.

För frågor om den digitala konferensen vänligen mejla till kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Digital konferens