18-19 oktober 2022

Delta på plats eller digitalt
N

Högintressanta praktikfall och experter

N

Så lyckas du med leveranserna från källsystemen till e-arkivet

N

Digitalisering - Bevarande - Informationssäkerhet

Talare Arkivforum 18-19 oktober 2022

Archiving by design – nytt redskap i verktygslådan inom e-arkiv

– Så kan du använda metoden i ditt arbete?

Inom EU pågår sedan 2019 vidareutvecklingen av det holländska nationalarkivets koncept Archiving by Design. Svenska Riksarkivet är delaktiga i en del av arbetet och Sofia Särdquist berättar om hur du kan använda metoden archiving by design i ditt arbete.

På Arkivforum i april 2022 berättade Sofia om konceptet Archiving by Design – vad det är och vad det skulle kunna vara. Den aktuella presentationen tar ämnet vidare med fokus på att använda metoden.

Archiving by Design handlar om att säkerställa att digitalt född information lagras och bevaras på ett hållbart och tillgängligt sätt, utifrån ett gemensamt europeiskt synsätt. Arbetet syftar till att formulera en unionsgemensam teoretisk och praktisk plattform för arbetssätt inom digital arkivering.  Ambitionen är att utsätta information för så få migreringar och konverteringar som möjligt i arkiveringsprocessen. Arbetssättet bygger på att stärka arkivorganisationen och dess förmåga till god arkivbildning och arkivvård, tex genom att hantera arkivbildning i gemensamma system.

Riksarkivet

Sofia Särdquist, Arkivarie

E-arkiv 2.0 för 16 kommuner – erfarenheter och framgångstips från införande och samarbete

– Vilka var de främsta utmaningarna vid införandet av e-arkiv och vad har vi gjort för att överkomma dessa?

– Att våga stanna upp, reflektera och göra ett vägval.

– Samverkan med andra kring e-arkiv – hur få till det på bästa sätt?

– Vägen framåt med verktyg för e-arkivering för en självständig leveransprocess.

 

SkånEarkiv är en samverkan mellan 16 skånska kommuner och är därmed ett av de största samarbetena kring e-arkiv i Sverige.

Under våren 2022 gjorde SkånEarkiv en omstart med en ny e-arkivlösning. Arbetssättet bygger på att kunna arbeta självständigt med hela leveransprocessen och att erbjuda samverkanskommunerna en helhetslösning med fokus på ett effektivt leveransarbete.

Lunds kommun

David Nekham, systemförvaltare

Talar tillsammans med David Nekham

Lunds kommun

Johan Arnham, IT-arkivarie

12 år med e-arkiv – praktiska tips och strategiska val kring leveranser, förvaltning och tillgängliggörande

– Dessa problem och hinder har vi stött på med leveranserna till earkivet
och så har vi löst dem

– En ändamålsenlig förvaltningsorganisation – hur kan den riggas?

– Tillgängliggörande av informationen i e-arkivet – utmaningar och praktiska tips

När Stockholms stad gick i drift med sitt e-arkiv 2010 var de en av de
första organisationerna i Sverige med ett e-arkiv.

Stockholms stadsarkiv

Jonas Engardt, avdelningschef

Internationellt arbete med metadatastandardisering

– Vad händer utanför Sveriges gränser inom metadatastandardisering?
– Hur kan du vara med och påverka och använda dig av standarderna?

Sydarkivera

Karin Bredenberg, Metadatastrateg

Verksamhetsstyrning för proaktiv digital informationsförvaltning

– Praktiska tips kring att välja väg för verksamhetens informationsstyrning och mitt sätt att arbeta och planera vägen framåt

Föreläsningen adresserar förändring och utveckling, men inriktas på frågan om implementering av hanterbara och sunda metoder och verktyg som uppnår förutom god informationshantering också en förmåga att mäta och följa upp verksamhetens utveckling på temat god digital informationsförvaltning.

Region Sörmland

Daniel Nyberg, Informationsstrateg

Arkivforums moderator

Arkiv & informationshantering 2022/2023 – vad är på gång och vart är vi på väg”

SKR

Caspar Almalander, informationhanteringsstrateg

Leveranserna till e-arkivet – framgångsfaktorer och praktiska tips på hur vi lyckats

– Dessa problem och hinder har vi stött på med leveranserna till e-arkivet och så har vi löst dem.

– Så förbereder vi informationen för leverans till e-arkivet

– Vilka var de främsta utmaningarna vid införandet av e-arkiv och vad har vi gjort för att överkomma dessa?

– Så har vi använt oss av FGS:erna vid leverans

Halmstad gjorde sina första leveranser till sitt e-arkiv februari 2020.

Halmstads kommun

Håkan L Kolsmyr, Informationshanteringsstrateg

Nyheter från Riksarkivet
– Vad är på gång 2022/2023?

Riksarkivet

Karin Åström Iko, Riksarkivarie

Sveriges digitala infrastruktur (ENA): – Vad är på gång och hur kommer det att påverka dig?

– Digitala tjänster
– Informationsutbyte
– Informationshantering
– Säkerhet

Ena är namnet på den digitala infrastruktur som tolv myndigheter etablerar tillsammans för att information ska kunna utbytas på ett säkert och effektivt sätt.

Digital infrastruktur är en central del av regeringens digitaliseringspolitik. För att data ska kunna hanteras och utbytas mellan aktörer på ett säkert och effektivt sätt behövs utveckling av både gemensamma överenskommelser och tekniska komponenter. Lösningar för legitimering, meddelanden och ombudshantering är alla exempel på delar som ingår i Sveriges digitala infrastruktur.

Riksarkivet

Peter Sivervall, Avdelningschef

Hantering av arkivfrågor inom Ena

– Nyheter från Kompetensområde Arkiv

– Hur arbetar kompetensområdet för att uppnå en proaktiv hantering
av arkivfrågor inom Ena?

Ena omfattar bland annat byggblock, grunddatadomäner och kompetensområden. Byggblocken och grunddatadomänerna utgör komponenter inom Ena medan kompetensområdena är samarbetsgrupper som ska tillhandahålla stöd och utforma styrning till byggblocken och grunddatadomänerna inom olika sakområden. Kompetensområde Arkiv är ett samarbete mellan de myndigheter som deltar i Ena-arbetet och syftar till att driva, samordna, ge stöd och vägledning i arkivfrågor inom Ena.

Riksarkivet

Anna-Kristina Andersson, Arkivarie

Framgångsfaktorer och praktiska tips kring e-arkiv – 10 år av samlade erfarenheter

– E-arkiv som produkt eller tjänst – hur bör man tänka och vad passar för vem?

– Hur bör förvaltningsorganisation runt e-arkivet se ut?

– Samarbete med it-avdelningen – hur får man till det på bästa sätt?

Bo har arbetat med e-arkiv i närmare tio år både i Sollentuna kommun, Upplands Väsby kommun och nu på Skolverket. Han har erfarenheter av både e-arkiv som produkt och som tjänst.  Han har även arbetat med tillsyn på Riksarkivet. 

Statens skolverk

Bo Johansson, it-arkivarie

ÅRETS ARKIV 2022:
Vårt arbete med Rosa Taikons arkiv

Hälsinglands Museum

Elin Thomasson, Intendent

Talar tillsammans med Elin Thomasson

Hälsinglands Museum

Joel Bergroth, Antikvarie

Fördjupningskurs

19 oktober 2022

Stockholms universitet

Katarina Fast Lappalainen, Universitetslektor

- Uppdaterad kurs med allt det senaste -

Många anser att juridiken gällande elektronisk kommunikation, dokumenthantering och arkiv är bland det svåraste i arbetet.

Därför arrangerar Arkivforum kursen där du kommer att få alla de verktyg du behöver för att kunna sköta din elektroniska kommunikation och dokumenthantering i enlighet med gällande juridiska krav.

Priser:

– Konferens och kurs ”juridik” 18-19 oktober 2022: 10 980 kr
– Konferens 18-19 oktober 2022: 6990 kr
– Kurs ”juridik” 19 oktober 2022: 4490 kr

Samtliga priser är exkl. moms.

Lokal:

Bygget konferens
Norrlandsgatan 11, Stockholm.

Bygget Konferens ligger precis bakom NK,
cirka 8 minuters promenad från
Centralstation.

Delta fysiskt plats eller digitalt

Som deltagare kan du välja mellan att delta fysiskt på plats eller att delta digitalt.

Ni kan ändra mellan att delta på plats eller att delta digitalt, genom att mejla kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Digital högkvalitativ konferens: Precis som om du vore närvarande i rummet

Du som deltagare tar del av programmet via vår interaktiva eventplattform och kan befinna dig fysiskt där det passar dig bäst. Föreläsningar, frågestunder, diskussioner och nätverkande – allt innehåll är samlat i ett webbaserat verktyg, som är smidig att använda.

För frågor om den digitala konferensen vänligen mejla till kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Delta på plats eller digitalt

Delta på plats eller digitalt