N

Högintressanta praktikfall och experter

N

Så lyckas du med leveranserna från källsystemen till e-arkivet

N

Digitalisering – bevarande – tillgängliggörande

Talare Arkivforum 19-20 maj 2021

Juridiken kring digital informationsförvaltning 2021
– genomgång på vad som är nytt och hur det påverkar dig
– Nyheter i lagstiftningen och den senaste rättsutvecklingen
– Aktuella rättsfall och exempel

Cecilia Magnusson Sjöberg

Professor i rättsinformatik

3 år med GDPR – detta har hänt
– Hur påverkar GDPR arkiv och informationsförvaltningen?
– Vilka förändringar har GDPR medfört i praktiken?
– Aktuella rättsfall inom GDPR och konsekvenserna av dem.

Datainspektionen bytte namn till Integritetsskyddsmyndigheten den 1 jan 2021.

Integritetsskyddsmyndigheten

Ulrika Harnesk, Jurist

Vårt e-arkiv: Från lagringsapplikation till regelverkstjänst

Skatteverket

Leonard Noreé, Verksamhetsutvecklare

Arkivutredningen – var står vi nu?

Arbetet med de samhällsviktiga arkiven

Riksarkivet

Karin Åström Iko, Riksarkivarie

Leveranserna till e-arkivet – framgångsfaktorer och praktiska tips på hur vi lyckats

– Dessa problem och hinder har vi stött på med leveranserna till earkivet
och så har vi löst dem
– Vilka var de främsta utmaningarna vid införandet av e-arkiv och
vad har vi gjort för att överkomma dessa?
– Så har vi använt oss av FGS:erna vid leverans
– Vilka kompetenser behövs det för att lyckas med självförsörjande i hela arkiveringsprocessen?

Våren 2019 upphandlade Arbetsförmedlingen ett e-arkiv och under hösten 2019 och våren 2020 har system levererats till e-arkivet.

Arbetsförmedlingen

Rickard Lundstedt, arkivarie

3 år med e-arkiv – framgångsfaktorer och praktiska tips

– Dessa problem och hinder har vi stött på med leveranserna till e-arkivet och så har vi löst dem.
– Vilka var de främsta utmaningarna vid införandet av e-arkiv och vad har vi gjort för att överkomma dessa?

Härnösands kommun

Stefan Berggren, Kommunarkivarie

Vårt e-arkiv: Från lagringsapplikation till regelverkstjänst

Skatteverket

Daniel Höffker, verksamhetsutvecklare inom informationshantering

Hur man leder utveckling i förvaltning med hjälp av arkiv

– Så förflyttar vi arkivet från att vara en passiv mottagare till att vara en aktiv kravställare i förarsätet.

– Vad har arkivfunktionen att tillföra om den får möjligheten att leda arbetet med informationssäkerhet, GDPR med mera?

– Våra erfarenheter av att vara i förarsätet i en organisation som är “långt ifrån lagom”.

Daniel är arkivarie och har doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Botkyrka kommun

Daniel Nyberg, Kommunarkivarie

Talar tillsammans med Rickard Lundstedt

Arbetsförmedlingen

Malin Åkerlund, arkivarie

Digitaliseringsresan – våra erfarenheter & praktiska tips

– Att arbeta agilt i block och strömmar – så har vi gjort

– Hur kan vi få bättre kontroll över våra system, så att vi kan samköra dem?

– Hur kan man göra bättre analyser av it-system?

Åsa har över 20 års erfarenhet av att arbeta med arkiv i både kommun och myndighet. IVO har haft e-arkiv sedan 2018.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Åsa Hestner-Blomqvist, arkivarie

E-arkiv för 16 kommuner – erfarenheter och framgångstips från införande och samarbete

– Vilka var de främsta utmaningarna vid införandet av e-arkiv och vad har vi gjort för att överkomma dessa?
– Samverkan med andra kring e-arkiv – hur få till det på bästa sätt?
– Så arbetar vi med leveranser till e-arkivet

Under våren 2019 införde 16 kommuner i Skåne ett e-arkiv. Lunds kommun är den drivande och förvaltande organisationen. SkånEarkiv är ett av de största samarbeten kring e-arkiv i Sverige.

Målet är att e-arkivet ska öka tillgängligheten för offentlig information, skapa struktur, samt innebära besparingar för de kommuner som valt att ansluta sig.

Lunds kommun

David Nekham, Systemförvaltare/Projektledare

Talar tillsammans med David Nekham

Lunds kommun

Anette Lenander, Projektledare e-arkiv

Vilka är de största riskerna med digital informationsförvaltning och hur undviker du dem?

– Nya säkerhetsutmaningar i en föränderlig värld – vilka är riskerna och
hur skyddar vi oss?
– Hur bör du tänka när du gör dina riskanalyser?
– Hur skyddar du din information och säkerställer dess autencitet?
– Vilka risker finns det med e-arkiv och hur undviker du dessa?

SKR

Jonas Nilsson, Informationssäkerhetsspecialist

Arkivforums moderator

SKR

Caspar Almalander, informationhanteringsstrateg

Så lyckas du med leveranserna till e-arkivet

“Praktiska tips på hur du kan göra mycket själv”
20 maj 2021

Andrew Tutt-Wixner

Arkivarie och dataskyddsombud, Leksands kommun

Priser:

– Konferens och fördjupning “e-arkiv” 19-20 maj 2021: 10 980 kr
– Konferens 19-20 maj 2021: 6990 kr
– Fördjupning “E-arkiv” 20 maj 2021: 3990 kr

Samtliga priser är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Lokal:

Bygget Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm
Bygget Konferens ligger precis bakom NK, cirka 8 minuters promenad från centralstation. 

Delta fysiskt på plats eller digitalt:

Som deltagare kan du välja mellan att delta fysiskt på plats eller att delta digitalt.

Du kan när som helst ändra mellan att delta på plats eller att delta digitalt, genom att mejla till kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Gå 2 för 1 - Anmälan - senast 29/1