10-11 nov - Delta på plats eller digitalt

N

Högintressanta praktikfall och experter

N

Så lyckas du med leveranserna från källsystemen till e-arkivet

N

Digitalisering – bevarande – tillgängliggörande

Talare Arkivforum 10-11 nov 2021

Så skapar vi ett säkrare och mer effektivt informationsutbyte inom den offentliga sektorn

– Hur kan du förbereda dig redan nu?

Sedan 2019 arbetar DIGG tillsammans med åtta andra myndigheter med att etablera en gemensam digital infrastruktur för
informationsutbyte.

I samverkan med SKR analyserar DIGG under 2021 även hur kommuner, regioner och privata utförare involveras i infrastrukturen. Under anförandet får du ta del av det senaste från arbetet och hur du redan nu kan börja förbereda dig.

DIGG

Daniel Antonsson, Strateg digital utveckling

Ett litet, litet e-arkiv: att införa en mindre lösning för digitalt bevarande

– Hur fungerar det att införa ett e-arkiv för en mindre organisation?
– Vilka strategiska val bör göras vid val av mellanarkiv?
– Praktiska tips för att lyckas med leveranserna till e-arkivet

Under 2018 gjorde Göteborgs Energi med dotterbolag en förstudie om e-arkiv. Målet var att köpa en mindre e-arkivlösning som det skulle vara enkelt att leverera till. En RFI skickades 2019 och avtal slöts med en leverantör under 2020. Under våren 2021 levererades 100 GB arkivmaterial till e-arkivet.

Göteborg Energi

Stefan Högberg, Koncernarkivarie

Vilka är de största riskerna med digital informationsförvaltning och hur undviker du dem?

– Hur skyddar du din information och säkerställer dess autenticitet?
– Vilka risker finns det med e-arkiv och hur undviker du dem?
– Hantering av stora mängder data – hur bör man göra?

Innan Svante började på Svenska Kraftnät arbetade han 10 år med it-säkerhetsfrågor på MSB.

Svenska Kraftnät

Svante Nygren, (tf) chef enheten Informations- och cybersäkerhet & Informationssäkerhetschef

Så stärker du din arkivorganisation – 10 praktiska tips

– Hur hittar du svagheterna i organisationen?
– Så kan du använda Riksarkivets mognadsmodell för att analysera din
verksamhet
– Tips på hur arkivbildare kan granska sina förvaltningar
– Tips på hur tillsynsarbetet kan förbättras
– Så kan du stärka arkivverksamheten

Riksarkivet

Sofia Särdquist, Arkivarie

Förutsättningar för ett fungerande e-arkiv – vad krävs?

– Vilka utmaningar stöter du på när du ska börja använda och leverera
till ditt e-arkiv?
– Vilka delar av organisationen påverkar e-arkivet och hur kan ni
samverka på bästa sätt?
– 6 år med e-arkiv – våra erfarenheter och praktiska tips

Norrköpings kommun upphandlade sitt e-arkiv 2015 och är nu inne i
sin andra förlängningsperiod. Pernilla har varit stadsarkivarie sedan
upphandlingen och har under årens lopp samlat på sig mycket erfarenheter,
som hon nu sammanställt och kommer dela med sig till er.

Norrköpings kommun

Pernilla Matsson, Stadsarkivarie

6 år med ett e-arkiv byggt på öppen källkod och europeiska standarder

– Fördelar och nackdelar med att använda öppen källkod för e-arkiv-lösningar
– Hur man kan minska kostnader och höja effektivitet?
– Våra erfarenheter av praktiskt arbete med europeiska e-arkiv standarder som E-ARK och SIARD
– Tips på hur man arbetar med en stabil och genomtänkt metadatamodell för att förenkla sökning och förvaltning

Tullverket har arbetat med e-arkiv sedan 2015 och deras e-arkiv har varit i skarp drift sedan december 2018. Handlingar från flera olika
system, över en miljon filer och 200 000 ärenden har levererats totalt till Tullverkets e-arkiv i nuläget.

Tullverket

Sven Jonsson, IT-arkivarie

Talar tillsammans med Sven Jonsson

Tullverket

Magnus Wåhlberg, Informationsarkitekt

Riksarkivets nya strategi för att framställa och bevara elektroniska handlingar

Arbetet med att ta fram Riksarkivets nya strategi har pågått under en lång tid. Under hösten 2021 går den ut på remiss. Under anförandet kommer Benjamin Yousefi berätta konsekvenserna av strategin och
hur den kommer att påverka er verksamhet.

– Vilka omfattas av författningsförslagen?
– När ska föreskrifterna tillämpas och hur kan de tillämpas?
– Hur väljer du format för olika fall & säkerställer att de är beständiga?

Riksarkivet

Benjamin Yousefi, Jurist & teknisk utredare

Skapandet av en helt digital myndighet

– Digitala informationsflöden från ax till limpa
– Digitala signaturer – konkreta exempel ur ett användar- och bevarandeperspektiv
– Långsiktigt bevarande av digitala informationsflöden – så arbetar vi idag

Under våren 2020, till följd av pandemin, övergick myndigheten till
helt digital hantering genom ett myndighetsövergripande arbete med
digitala signaturer. Alla flöden är tack vare signeringen digitala och ställer därmed krav på långsiktigt bevarande, god informationskvalitet samt en organisation som stöttar och reglerar informationshanteringen.

Under anförandet redogör Energimyndigheten för sin resa till
en digital myndighet och erbjuder konkreta exempel på utmaningar, lösningar och tips för hur man kan stötta och driva den digitala transformationen.

Energimyndigheten

Petrus Södrin, Verksamhetsarkitekt

Vägar mot en digital helhet – så tacklar du utmaningarna i det digitala förändringsarbetet

– Att förbereda för digitalisering, nya metoder och arbetssätt – vad är viktigt i början?
– Elektronisk signering – så har vi infört digitala signaturer i verksamheten för ett effektivt och flexibelt arbetssätt
– Hur får man parallella system att fungera ihop? Så har vi arbetat med integration för att få de digitala processerna att fungera så enkelt
och smidigt som möjligt
– Leveranserna till e-arkivet – så har vi fått det att fungera
– Automatregistrerad ärendehantering – fördelar och utmaningar
– Skanning av fysiska dokument och konvertering av elektroniska formulär – så säkerställer du kvaliteten i processerna
– Att identifiera och hantera risker och möjligheter under förändringens gång – viktiga lärdomar från vår digitala förändringsresa

Karlskrona kommun har under de senaste åren gjort en stor satsning på att digitalisera och effektivisera kommunen och fått mycket
uppmärksamhet för detta. Bland annat har de varit finalist två gånger i utmärkelsen ”Sveriges Digitaliseringskommun”.

Karlskrona kommun

Mariell Rannebjer, Gruppchef/Systemförvaltare

Arkivforums moderator

SKR

Caspar Almalander, informationhanteringsstrateg

E-arkiv – erfarenheter och lärdomar från ett införandeprojekt

– Vilka var de främsta utmaningarna i införandet? Hur löstes dessa?
– Vilken hjälp har man av ISO-standarderna för e-arkiv, ISO 14721:2012 och ISO 20652:2006?
– Hur kan standarderna användas vid införandet av ett e-arkiv och en
gemensam arkiveringsprocess?

Lantmäteriet

Anna Forsberg, Arkivstrateg och arkivarie,

ÅRETS ARKIV 2021:Så har vi arbetat med att dokumentera Coronakrisen

CFN utsågs till Årets Arkiv 2021:

“Centrum för Näringslivshistoria (CFN) började redan vid starten av pandemin föredömligt bevara företagens historia under covid-19. De var oerhört snabba på att hitta nya sätt att samla in uppgifter när pandemin startade. De insåg tidigt magnituden av historieskrivning medan den pågår. Med storenergi och ett snabbfotat arbetssätt har de sett till att det finns ett riktmaterial för framtiden när pandemin ska sammanfattas och analyseras.”

Centrum För Näringslivshistoria

Anders Houltz, Forskningschef

Arkivperspektiv i den förvaltningsgemensamma
digitala infrastrukturen (FDII)

Riksarkivet

Anna-Kristina Andersson, arkivarie och utredare

Så lyckas du med leveranserna till e-arkivet

”Praktiska tips på hur du kan göra mycket själv”
11 november 2021

Andrew Tutt-Wixner

Arkivarie och dataskyddsombud, Leksands kommun

9 november 2021 (heldagskurs)

Uppdaterat kursprogram

Kursledare: Cecilia Magnusson Sjöberg

Professor i rättsinformatik, Stockholms universitet

Priser:

– Konferens och fördjupning ”e-arkiv” 10-11 november 2021: 10 980 kr
– Konferens 10-11 november 2021: 6990 kr
– Fördjupning ”E-arkiv” 11 november 2021: 3990 kr
– Kurs ”Juridik” 9 november 2021: 6990 kr

Samtliga priser är exkl. moms.

Lokal:

Filmhuset
Borgvägen 1-5, Stockholm.
Filmhuset ligger två stationer från Stockholm Central. Ta den röda linjen mot Ropsten och kliv av vid Karlaplan (uppgång Valhallavägen). 

Delta på plats eller digitalt


Ni kan när som helst ändra mellan att delta på plats eller att delta digitalt, genom att mejla kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Digital högkvalitativ konferens: Precis som om du vore närvarande i rummet

Du som deltagare tar del av programmet via vår interaktiva eventplattform och kan befinna dig fysiskt där det passar dig bäst. Föreläsningar, frågestunder, diskussioner och nätverkande – allt innehåll är samlat i ett webbaserat verktyg, som är smidig att använda.

För frågor om den digitala konferensen vänligen mejla till kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Delta på plats eller digitalt