Delta på plats eller digitalt

N

Högintressanta praktikfall och experter

N

E-arkiv 2.0 - värdefulla erfarenheter & nya lärdomar

N

AI - Bevarande - Informationssäkerhet

Talare 16-17 april 2024

Tillämpning av AI i offentlig sektor

– Så använder vi på Arbetsförmedlingen AI

– AI & kopplingen till data – vad bör du känna till?

– Hur kommer AI påverka arkivfunktionen?

Arbetsförmedlingen

Andreas Henningsson, Senior strateg AI och Data

Så använder vi AI på Skatteverket

– Koppling mellan digitalisering, informationsstyrning och AI – vad bör du känna till?

– Ta del av framgångsfaktorer och fallgropar i vårt arbete med AI

Dan Nordell är AI- och digitaliseringsstrateg på Skatteverket. Dan är också medförfattare till den regeringsbeställda rapporten ”Uppdrag att främja offentlig förvaltnings förmåga att
använda artificiell intelligens” (2023).

Skatteverket

Dan Nordell, Strateg AI och digitalisering

Arkivforums moderator

Mittuniversitet

Erik Borglund, Professor i arkiv- och informationsvetenskap

FormatE – vad händer nu?

Vi är nu inne på det tredje året efter det att författningsförslagen från FormatE gick ut på remiss.

Nu berättar ansvarig utredare, Benjamin Yousefi, om vad som händer med det arbetet, och vad som är i fokus 2024.

Benjamin Yousefi arbetar som jurist och teknisk utredare och rådgivare hos Riksarkivet på Avdelningen för informationshantering (AFI). Han har under en lång tid varit aktiv, på nationell såväl som internationell nivå, i frågor om ”format”, elektronisk arkivering, och elektroniska underskrifter.

Riksarkivet

Benjamin Yousefi, jurist och teknisk utredare

Mellanarkiv och slutarkiv under samma tak
– Är det verkligen möjligt?

Region Västernorrland

Erik Norgren, Förvaltningsledare R7e-arkiv

En standardiserad modell för bevarande

– Så har vi arbetat fram och infört en bevarandeplan

– Problem/utmaningar och hur vi har överkommit dessa

– Så använder vi archiving by design och bevarandepyramider

Bevarandet är en svår fråga som är kopplad till förmåga och föränderlig omvärld. Ett pågående arbete i R7e-arkiv ska skapa ett mer hållbart långsiktigt bevarande och ge bättre förutsättningar för e-arkivsamverkan.

Om digitaliseringen förändrar förutsättningarna för bevarandefrågan, finns det troligen lärdomar att dra från exemplet R7e-arkiv bevarandeprojekt?

Daniel ska diskutera modell och erfarenheter från ett pågående bevarandeprojekt. Han säger att:

”Effekterna av den här slags samarbete inspireras av andra e-arkiv och arbetet med arkivering by design.”

”Vi har kommit att förstå att vi hanterar samma svåra frågor ute i regionerna. Vi har tvingats skapa förutsättningar att tänka nytt och bygga ny kunskap och gemensam förståelse. Det är ett spännande arbete!”

Region Sörmland

Daniel Nyberg, Informationsstrateg

Nyheter från Riksarkivet:
Vad är på gång 2024/2025 och hur kommer det att påverka dig?

Riksarkivet

Karin Åström Iko, Riksarkivarie

Framtidens e-arkiv – så arbetar Stockholms stadsarkiv proaktivt med vad som krävs av nästa generations e-arkiv

– Hur ska Stadsarkivet möta stadens behov av framtidens e-arkivering och återsökning? Statsarkivets spaning är att detta kommer att vara något annat än det är idag. Under anförandet kommer du få ta del av spaningen och en inblick i det pågående arbetet.

Stockholms stad har ett gemensamt e-arkiv i drift sedan 2010. Under 2022-2023 genomförde Stadsarkivet en förstudie för att kartlägga och utreda behov på kort och lång sikt.

Stockholms stadsarkiv

Ulrika Hjalmarsson , Arkivarie och objektledare verksamhet e-arkiv

Talar tillsammans med Ulrika Hjalmarsson

Stockholms stadsarkiv

Christina Moberg, Arkivarie och informationshanteringsstrateg

Archiving by design – ta del av allt det senaste

– Så kan du använda metoden i ditt arbete

Riksarkivets arbete med att utforska Arkivering by Design, AbD, för användning i Sverige fortsätter. Under 2023 och 2024 pågår samarbeten såväl med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som statliga myndigheter. Inom ramen för samarbetet med kommuner och regioner har en första version av översättning och bearbetning av Guidelines on Archiving by Design scan – på svenska ”vägledning för AbD-undersökning” – tagits fram.

Denna föreläsning uppdaterar dig om vad som är på gång, samt presenterar resultatet från samarbetena som pågår.

Riksarkivet

Sofia Särdquist, arkivarie

Erfarenheter från vårt andra e-arkiv

– Hur gick arbetet när vi bytte e-arkiv?

– Erfarenheter och lärdomar från arbetet med upphandling, installation, leverans av handlingar från tidigare e-arkiv till nytt e-arkiv och översyn av processerna

Varbergs kommun

Julia Ohlström, Utvecklingsstrateg

Talar tillsammans med Julia Ohlström

Varbergs kommun

Mattias Iko Mattsson, Kommunarkivarie

GAR: Gallring, Arkivering, Revidering

Hur tar man ett helhetsgrepp på dokumenthanteringen när dokumenten spridits ut över verksamhetssystem, nätverksdiskar, pärmar med mera, och när digitalisering och omorganisationer ständigt gör dokumenthanteringsplanen inaktuell?

Göteborg Energis svar är en årlig aktivitet som kallas GAR. Under anförandet kommer Stefan berätta om metoden, som Göteborgs energi införde 2020 och som har fungerat väldigt väl sedan dess.

Stefan är en otroligt inspirerande talare. Senast han talade på Arkivforum fick han betyget 4,66 av 5.0.

Göteborgs energi

Stefan Högberg, Koncernarkivarie

Informationssäkerhet – hur skyddar du arkiven 2024?

– Nya säkerhetsutmaningar i en föränderlig värld – så kan du skydda dig

– Vilka är de största riskerna med digital informationsförvaltning och hur undviker du dem?

– Vad händer med arkiven om det blir krig? Och vad gör man om läget blir så allvarligt att det inte går att skydda dem?

Riksarkivet

Marie Lennersand, Säkerhetschef

Riksarkivets utåtriktade samarbeten

– Riksarkivets arbete inom eSam – vad är på gång 2024/2025?
– Ena och Kompetensområde Arkiv – en statusuppdatering

Ena omfattar bland annat byggblock, grunddatadomäner och kompetensområden. Byggblocken och grunddatadomänerna utgör komponenter inom Ena medan kompetensområdena är samarbetsgrupper som ska tillhandahålla stöd och utforma styrning till byggblocken och grunddatadomänerna inom olika sakområden. Kompetensområde Arkiv är ett samarbete mellan de myndigheter som deltar i Ena-arbetet och syftar till att driva, samordna, ge stöd och vägledning i arkivfrågor inom Ena.

Riksarkivet

Anna-Kristina Andersson, Arkivarie

Kursledare: Katarina Fast Lappalainen

Universitetslektor i rättsinformatik, Stockholms universitet

Ny uppdaterad kurs med allt det senaste - 2024

Många anser att juridiken gällande elektronisk kommunikation, dokumenthantering och arkiv är bland det svåraste i arbetet. Därför arrangerar Arkivforum kursen där du kommer att få alla de verktyg du behöver för att kunna sköta din elektroniska kommunikation och dokumenthantering i enlighet med gällande juridiska krav.

Katarina kommer att gå igenom alla nyheter i lagstiftningen och den senaste rättsutvecklingen. Du får också möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter, lära av varandras erfarenheter och ställa frågor till Katarina.

Priser:

– Konferens och kurs juridik, 16-17 april 2024: 10 980 kr (Spara 500 kr – anmäl dig senast 8 mars)
– Konferens 16-17 april 2024: 7990 kr
– Kurs juridik 17 april 2024: 4490 kr

– Konferens 16-17 april 2024: 10 980 kr (konsulter & leverantörer)

Samtliga priser är exkl. moms.

Lokal:

Finlandshuset
Snickarbacken 4, Stockholm.

Finlandshuset ligger centralt i Stockholm nära Kungsgatan och Stureplan, cirka 10 minuters promenad från Stockholm central.

Delta fysiskt på plats eller digitalt

Som deltagare kan du välja mellan att delta fysiskt på plats eller att delta digitalt.

Ni kan ändra mellan att delta på plats eller att delta digitalt, genom att mejla kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Digital högkvalitativ konferens: Precis som om du vore närvarande i rummet

Du som deltagare tar del av programmet via vår interaktiva eventplattform och kan befinna dig fysiskt där det passar dig bäst. Föreläsningar, frågestunder, diskussioner och nätverkande – allt innehåll är samlat i ett webbaserat verktyg, som är enkel att använda. Du har samma möjlighet att ställa frågor till talarna som deltagarna som är fysiskt på plats i lokalen.

För frågor om den digitala konferensen vänligen mejla till kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Delta på plats eller digitalt

Delta på plats eller digitalt