27-28 april 2022

Delta på plats på Filmhuset eller digitalt
N

Högintressanta praktikfall och experter

N

Så lyckas du med leveranserna från källsystemen till e-arkivet

N

Digitalisering – bevarande – tillgängliggörande

Talare Arkivforum 27-28 april 2022

12 år med e-arkiv – praktiska tips och strategiska val kring leveranser, förvaltning och tillgängliggörande

– Dessa problem och hinder har vi stött på med leveranserna till e-arkivet och så har vi löst dem
– En ändamålsenlig förvaltningsorganisation – hur kan den riggas?
– Tillgängliggörande av informationen i e-arkivet – utmaningar och praktiska tips

När Stockholms stad gick i drift med sitt e-arkiv 2010 var de en av de första organisationerna i Sverige med ett e-arkiv.

Stockholms stadsarkiv

Jonas Engardt, avdelningschef

Archiving by Design – Europeiskt projekt i framkant

Inom EU pågår sedan 2019 vidareutvecklingen av det holländska nationalarkivets koncept Archiving by Design. Svenska Riksarkivet är delaktiga i en del av arbetet och Sofia Särdquist berättar här om vad Archiving by Design är och vad det skulle kunna bli.

Archiving by Design handlar om att säkerställa att digitalt född information lagras och bevaras på ett hållbart och tillgängligt sätt, utifrån ett gemensamt europeiskt synsätt. Arbetet syftar till att formulera en unionsgemensam teoretisk och praktisk plattform för arbetssätt inom digital arkivering.  Ambitionen är att utsätta information för så få migreringar och konverteringar som möjligt i arkiveringsprocessen.

Riksarkivet

Sofia Särdquist, Arkivarie

Juridiken kring digital informationsförvaltning 2022

– Genomgång på vad som är nytt och hur det påverkar dig

– Nyheter i lagstiftningen och den senaste rättsutvecklingen

– Aktuella rättsfall och exempel

Stockholms universitet

Katarina Fast Lappalainen, Universitetslektor

Skapandet av en helt digital myndighet 2.0 – ur ett arkivarieperspektiv

– Digitala informationsflöden från ax till limpa

– Digitala underskrifter

– LVI, LIS och strategi för digitalisering – hur hänger de ihop

Under våren 2020, till följd av pandemin, övergick myndigheten till helt digital hantering genom ett myndighetsövergripande arbete med digitala signaturer. Alla flöden är tack vare signeringen digitala och ställer därmed krav på långsiktigt bevarande, god informationskvalitet samt en organisation som stöttar och reglerar informationshanteringen.

Under anförandet redogör Energimyndigheten för sin resa till en digital myndighet och erbjuder konkreta exempel på utmaningar, lösningar och tips för hur man kan stötta och driva den digitala transformationen.

Energimyndigheten

Nils Mossberg, arkivarie

Informationshanteringsplaner och e-arkiv

– Så har vi fått in data från äldre system som inte längre supportas in i e-arkivet

– Så har vi arbetat agilt med vårt e-arkiv

Sundsvalls kommun har haft e-arkiv i fyra år.

Sundsvalls kommun

Niklas Edén, specialist inom e-arkiv och informationshantering

Informationsförvaltning och livscykelhantering – så når vi en god informationsförvaltning genom delegerat informationsägarskap och samarbete över professionsgränser

– Livscykelperspektiv för en god informationsförvaltning
– Våra vägval för ett sammanhållet system för bevarande
– Om att skapa en lärande organisation för att möta utmaningarna för en modern informationshantering

Peter har arbetat med arkiv sedan 2010 och är i sin nuvarande roll som avdelningschef ansvarig för implementeringen och förvaltningen av Regionarkivets system för bevarande.

Göteborgs stad

Peter Nilsson, Avdelningschef

IT-forensik för arkivarier
– vad är det och vad är det bra för?

Martin är en väldigt uppskattad föreläsare och har arbetar som arkivarie i 20 år i ett flertal olika verksamheter.

Danderyds kommun

Martin Olsson, IT-arkivarie

Arkivforums moderator

”Arkiv & informationshantering 2022”
– vad är på gång och vart är vi på väg”

SKR

Caspar Almalander, informationhanteringsstrateg

Riksarkivets nya strategi för att framställa och bevara elektroniska handlingar

Under hösten 2021 skickades författningsförslagen från FormatE ut på remiss. Under denna presentation kommer Benjamin Yousefi att hålla ett anförande om läget och det fortsatta arbetet i FormatE.

– Hur många och vilka typer av svar har inkommit?
– Kommer författningsförslagen att skickas ut på remiss inom unionen?
– Vad händer med förstudien om underskrifter?

Riksarkivet

Benjamin Yousefi, Jurist & teknisk utredare och rådgivare

Vilka är de största riskerna med digital informationsförvaltning och hur undviker du dem?

– Hur skyddar du din information och säkerställer dess autenticitet?
– Vilka risker finns det med e-arkiv och hur undviker du dem?
– Hantering av stora mängder data – hur bör man göra?

Jordbruksverket

Anders Mårtensson, Informationssäkerhetschef

Så lyckas du med leveranserna till e-arkivet

”6 år med e-arkiv – ta del av alla våra praktiska tips”
29 april 2022

Kungsbacka kommun

Victoria Pettersson, utvecklare informationsförvaltning

Kungsbacka kommun

Anna Ebeling, Utvecklare IT

Priser:

– Konferens och fördjupning ”e-arkiv” 27-28 april 2022: 10 980 kr
– Konferens 27-28 april 2022: 6990 kr
– Fördjupning ”E-arkiv” 28 april 2022: 3990 kr

Samtliga priser är exkl. moms.

Lokal:

Filmhuset
Borgvägen 1-5, Stockholm.
Filmhuset ligger två stationer från Stockholm Central. Ta den röda linjen mot Ropsten och kliv av vid Karlaplan (uppgång Valhallavägen). 

Delta på plats eller digitalt


Ni kan när som helst ändra mellan att delta på plats eller att delta digitalt, genom att mejla kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Digital högkvalitativ konferens: Precis som om du vore närvarande i rummet

Du som deltagare tar del av programmet via vår interaktiva eventplattform och kan befinna dig fysiskt där det passar dig bäst. Föreläsningar, frågestunder, diskussioner och nätverkande – allt innehåll är samlat i ett webbaserat verktyg, som är smidig att använda.

För frågor om den digitala konferensen vänligen mejla till kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Delta på plats eller digitalt

Delta på plats eller digitalt