N

Högintressanta praktikfall och experter

N

E-arkiv 2.0 - värdefulla erfarenheter & nya lärdomar

N

AI - Bevarande - Informationssäkerhet

Talare 15-16 oktober 2024

Så använder vi AI för att effektivisera arbetet i arkivet

– Så lyckas du med att automatisera utlämnandet av handlingar

Vill du minska på arbetsbördan samtidigt som du erbjuder utmärkt service till allmänheten? Det är precis vad Andrew Tutt-Wixner har åstadkommit med hjälp av AI.

Med hjälp av open source-lösningar och AI har Andrew lyckats automatisera stora delar av processen för digitalisering och utlämning av pappersbetyg. Nu kan ett betydande antal av kommunens slutbetyg utfärdas helt automatiskt via en e-tjänst.

Denna presentation kommer att utrusta er med idéer och inspirationen att ta med er och tillämpa i era egna digitaliseringsprojekt.

Mora Kommun

Andrew Tutt-Wixner, Teamledare e-tjänsteutveckling

Bevarande av affärssystem

– Hur gör man för att bevara system som saknar systemdokumentation?

– Vilka arbetsmetoder ska man välja för att kunna skapa samband där det inte fanns några?

– Vad för metadatascheman behövs för att bevara ett affärssystem?

Arkivfunktionen på Specialpedagogiska skolmyndigheten avslutade under våren 2024 en leverans av affärssystemet Agresso, från tre tidigare myndigheter. Leveransen har bland annat innefattat räkenskaper, leverantör, kund och lagerföring.

Leveransen av Agresso har även resulterat i utveckling i metodstöd inom både gallring/bevarande och migrering till e-arkiv.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Rickard Lundstedt, Utvecklare

10 år med e-arkiv – ta del av praktiska tips & erfarenheter

Mölndals stad var den första organisationen som avropade från SKL:s ramavtal 2014.

Under 2021 avropade de igen och bytte e-arkiv och e-arkivs leverantör.

Mölndals stad

Maria Sasinka Bartolich, Samordnare och stadsarkivarie

Talar tillsammans med Maria Sasinka

Mölndals stad

Carl Henrik Ronge, Stadsarkivarie

AI och tillgängliggörande: Världsunika projektet ”Stadens ansikten”

– Så använder vi AI i projektet
– Så använder vi ansiktsigenkänning som en metod för att identifiera en person
– Praktiska erfarenheter ifrån projektet

I ”Stadens ansikten. Visuell kultur och social struktur i Stockholm 1880–1930” kommer historiska fotografiska porträtt att kopplas samman med historisk-biografiska data på sätt som bryter ny mark inom flera forskningsfält. Syftet är att skapa nya möjligheter för att tillgängliggöra, berika, beforska och pedagogiskt förklara visuell kultur och sociala strukturer under en period av intensiv urbanisering

Sammanställningen av historiska fotografiska porträtt med historisk biografisk data av det här slaget är unik i sitt slag i världen och kommer bryta ny mark inom flera olika forskningsfält.

Stockholms stadsarkiv

Mats Hayen, arkivarie, historiker & forskningsledare

Utvecklandet av god informationshantering inom hela organisationen – ta del av praktiska tips som fungerar

– Hur förmedlar jag och stöttar medarbetarna i att det ska vara ”lätt att göra rätt”?

– Så förklarar jag värdet i att skapa/registrera/använda/gallra/arkivera på rätt sätt

– Ta del av vår lösning som kommer att underlätta vår informationshantering och verksamhetsutveckling

Martin har arbetat som arkivarie sedan 2011 och har ett stort intresse för att utveckla och förbättra informationshanteringen inom organisationen. Nu genomför Sollentuna ett omfattande arbete för att skapa god informationshantering. Under anförandet kommer Martin dela med sig av sina erfarenheter från arbetet.

Sollentuna kommun

Martin Lindberg, Arkivarie

Så säkrar vi att alla medarbetare arbetar enhetligt med informationshantering

– Hur får vi med dokumenthanteringsperspektivet i ett tidigt skede, så det blir tydligt för alla medarbetare?

– Så arbetar vi med att tillgängliggöra dokumenthanteringsplaner för alla Skatteverkets medarbetare.

Skatteverket

Johan Wilén, arkivarie & verksamhetsutvecklare

Från avstånd till användarnas händer: Att ta in tillgängliggörandet i e-arkivarbetet

– Tillgängliggörande och e-arkiv – hur ska man tänka?

– Skapandet av en trestegsraket: Digitalisering – E-arkivering – Tillgängliggörande

– Open source kontra leverantörsbundna lösningar – för & nackdelar? Vad behöver du veta?

– Framtida tekniska lösningar – AI & Automatiserad handskriftstolkning (HTR)

 

Enskilda e-arkivet (EEA)

Emil Helén, Verksamhetschef

Informationssäkerhet – hur skyddar du arkiven & din data?

– Hur skyddar du din information och säkerställer dess autencitet?

– Vilka risker finns det med e-arkiv och hur undviker du dessa?

– Exempel ur verkligheten: hur sårbara är de system vi använder?

FRA

Robin Blokker, it-säkerhetsexpert

Nordiska erfarenheter av Arkivering by Design

– Erfarenheten breddas och fördjupas, ta del av allt det senaste

Riksarkivets arbete med att utforska Arkivering by Design, AbD, för användning i Sverige fortsätter. Ett sätt är genom samarbete med de andra nordiska riksarkiven.

Sedan 2023 pågår också samarbetet med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I detta samarbete har nu en andra version tagits fram av översättning och bearbetning av Arkivering by Design.

Denna föreläsning uppdaterar dig om samarbetena som pågår, med fokus på en samlad bild av de nordiska erfarenheterna så är långt.

Riksarkivet

Sofia Särdquist, arkivarie

Digital mognad inom informationsförvaltning och arkiv; myter och eventuella sanningar.

– Varför måste vi bry oss om tid?
– Vikten av att utveckla användarbegreppet inom informationsförvaltning

Arkiv har en särskild relation till tid. Övrig digitalisering i samhället har inte samma förhållande till tid vilket kan skapa både konflikter och utmaningar. Vad innebär det att området informationsförvaltning har pekats ut som ett område med låg digital mognad av vissa forskare? Stämmer det eller?

Mittuniversitet

Erik Borglund, Professor i arkiv- och informationsvetenskap

IT-attacker & e-arkiv – ta del av praktiska tips på hur du kan undvika problem

Jordbruksverket

Anders Mårtensson, Informationssäkerhetschef tillika Dataskyddsombud

AI & arkiv

– Koppling mellan digitalisering, informationsstyrning, arkiv och AI
– Hur kommer AI påverka arkivfunktionen?
– AI & kopplingen till data – vad bör du känna till?
– Så använder vi AI på Arbetsförmedlingen
– Ta del av framgångsfaktorer och fallgropar i vårt arbete med AI

Arbetsförmedlingen

Andreas Henningsson, Senior strateg AI och data

Säkra din plats redan idag

Kursledare: Katarina Fast Lappalainen

Universitetslektor i rättsinformatik, Stockholms universitet

Ny uppdaterad kurs med allt det senaste - 2024

Många anser att juridiken gällande elektronisk kommunikation, dokumenthantering och arkiv är bland det svåraste i arbetet. Därför arrangerar Arkivforum kursen där du kommer att få alla de verktyg du behöver för att kunna sköta din elektroniska kommunikation och dokumenthantering i enlighet med gällande juridiska krav.

Katarina kommer att gå igenom alla nyheter i lagstiftningen och den senaste rättsutvecklingen. Du får också möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter, lära av varandras erfarenheter och ställa frågor till Katarina.

Priser:

– Konferens och kurs juridik, 15-16 oktober 2024: 10 980 kr ”Specialpris – anmäl dig senast 19 augusti” (ordinariepris 12 480kr)

– Konferens 15-16 oktober 2024: 7990 kr
– Kurs juridik 16 oktober 2024: 4490 kr

– Konferens 15-16 oktober 2024: 10 980 kr (konsulter & leverantörer)

Samtliga priser är exkl. moms.

Lokal:

Finlandshuset
Snickarbacken 4, Stockholm.

Finlandshuset ligger centralt i Stockholm nära Kungsgatan och Stureplan, cirka 10 minuters promenad från Stockholm central.

Delta fysiskt på plats eller digitalt

Som deltagare kan du välja mellan att delta fysiskt på plats eller att delta digitalt.

Ni kan ändra mellan att delta på plats eller att delta digitalt, genom att mejla kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Digital högkvalitativ konferens: Precis som om du vore närvarande i rummet

Du som deltagare tar del av programmet via vår interaktiva eventplattform och kan befinna dig fysiskt där det passar dig bäst. Föreläsningar, frågestunder, diskussioner och nätverkande – allt innehåll är samlat i ett webbaserat verktyg, som är enkel att använda. Du har samma möjlighet att ställa frågor till talarna som deltagarna som är fysiskt på plats i lokalen.

För frågor om den digitala konferensen vänligen mejla till kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Delta på Arkivforums konferens