Uppsats om e-arkiv

”Fjärilen i källaren. Varför steget mot e-arkiv? En fallstudie utifrån Forshaga kommun”av Sallie Lundh.   SammanfattningÅr 2021 gjordes en förstudie hos Forshaga kommun gällande kommunens förutsättningar att införa e-arkiv, vars resultat inte kunde...

Årets Arkiv 2022: Hälsinglands museum

Årets Arkiv 2022: Hälsinglands museum I arbetet med Rosa Taikons samling har museet tagit ett helhetsperspektiv över samlingens olika delar. Genom att tydlig relatera till föremålssamling som till utställning förtydligas arkivets kontext och relevans. Arkivet får här...

De nominerade till Årets Arkiv 2022

Hälsinglands museets arkiv I arbetet med Rosa Taikons samling  har museet tagit ett helhetsperspektiv över samlingens olika delar. Genom att tydlig relatera till föremålssamling som till utställning förtydligas arkivets kontext och relevans. Arkivet får här en viktig...

Ny strategi för Statens servicecenters e-arkiv

Första gången var det informationssäkerheten som inte höll måttet. Andra gången var anbuden för få och prislappen för hög. I höst är det tredje gången för Statens Servicecenter att upphandla e-arkiv. Den här gången ser upplägget för upphandlingen annorlunda ut....

99 kommuner har nu e-arkiv

Nu har över 130 kommuner e-arkiv. Ta del av hela listan med kommunerna här. På Arkivforums konferens får du lyssna till flera av de organisationer som har haft e-arkiv längst. De kommer dela med sig av sina erfarenheter och ge mängder av praktiska tips. Här kan du ta...