– 17 april 2024
– Delta på plats i Stockholm eller digitalt

Kursledare: Katarina Fast Lappalainen

Universitetslektor i rättsinformatik, Stockholms universitet

Om kursen:

Många anser att juridiken gällande elektronisk kommunikation, dokumenthantering och arkiv är bland det svåraste i arbetet. Därför arrangerar Arkivforum kursen där du kommer att få alla de verktyg du behöver för att kunna sköta din elektroniska kommunikation och dokumenthantering i enlighet med gällande juridiska krav.

Katarina kommer att gå igenom alla nyheter i lagstiftningen och den senaste rättsutvecklingen. Uppdaterad kursbeskrivning (se nedan). 

Sagt om kursen:


– ”Bra upplägg och intressant innehåll!”

– ”Mycket bra med konkreta exempel och rättsfall.”.

– “Väldigt bra med praktiskt orienterad angreppssätt!”

– “Lätt att förstå och hänga med.”

Delta på plats eller digitalt

Frågeställningar som avhandlas:

AI i den offentliga förvaltningen
– Hur kan AI användas och vilka juridiska ramar ska man förhålla sig inom?
– Artificiell intelligens för vem?
– Automatiserat beslutsfattande

Förvaltningsutvecklingen och aktuellt arbete som rör elektronisk dokumenthantering i e-förvaltningen
– Fortsatt digitalisering
– Intensivt utrednings- och lagstiftningsarbete, bland annat It-driftsutredningen, Öppna data-utredningen
– Reglering av Tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter

Offentlighet och sekretess i digitala miljöer
– Genomgång av centrala begrepp som allmän handling
– Hur snabbt och på vilket sätt ska utlämnandet av en allmän handling ske enligt regelverken?
– Vad förstås med ”GDPR-sekretess”?

Så GDPR-säkrar du din verksamhet och anpassar dig till nyheter i lagstiftningen och i rättspraxis
– Vilka är konsekvenserna av GDPR i den offentliga förvaltningen?
– När är det inte tillåtet att publicera allmänna handlingar på internet?
– Vad finns det för krav vid användning av s.k. molntjänster?

Rättsutvecklingen kring e-post, sms, chatt och e-tjänster
– Hur tolkar och tillämpar du bestämmelser om offentlighet, sekretess, arkivering och gallring?
– Vilka praktiska rutiner kan underlätta en balansering av bestämmelserna om arkivering och gallring?
– Vad gäller om beslutsautomation?

Juridiken kring sociala medier – vilka skyldigheter finns som offentlig organisation?
– Hur ska du förhålla dig till riktlinjerna från SKR och eSam?
– Ta del av aktuella ställningstaganden om exempelvis myndigheters användning av Facebook, Twitter och bloggar
– Så möter du kraven på en god offentlighetsstruktur

E-signaturer och säkerhetsjuridiska krav – vad bör du ta hänsyn till och vad innebär det i praktiken för din verksamhet?
– Hur skapar du säker dokumenthantering som uppfyller krav på integritetsskydd och sekretess?
– Hur utformar du rutiner för e-signaturer som följer aktuella bestämmelser om elektroniska original, kopia och underskrift?
– Vad innebär kraven på säkerhet i GDPR?

Tider 17 april 2024:

12.00 Gemensam lunch
13.00 Kursen inleds
14.30 Eftermiddagskaffe
16.30 Avslut

Pris:

4490 kr

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Lokal:

Finlandshuset
Snickarbacken 4, Stockholm

Finlandshuset ligger centralt i Stockholm nära Kungsgatan och Stureplan, cirka 10 minuters promenad från Stockholm central.

Senaste kursen med Katarina Fast Lappalainen var väldigt uppskattad och fick betyget 4,08 av 5.0.

Tidigare kurser har varit fullsatta - säkra din plats redan idag

Delta på plats eller digitalt

Ni kan när som helst ändra mellan att delta på plats eller att delta digitalt, genom att mejla kundtjanst@kompetensinstitutet.se

 

Digital högkvalitativ kurs: Precis som om du vore närvarande i rummet

Du som deltagare tar del av kursen via vår interaktiva kursplattform och kan befinna dig fysiskt där det passar dig bäst. Allt innehåll är samlat i ett webbaserat verktyg, som är smidig att använda.

För frågor om den digitala kursen vänligen mejla till kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Begränsat antal platser