– 17 april / 16 oktober 2024
Välj det datum som passar dig bäst
– Delta på plats i Stockholm eller digitalt

Kursledare: Katarina Fast Lappalainen

Universitetslektor i rättsinformatik, Stockholms universitet

Om kursen:

Många anser att juridiken gällande elektronisk kommunikation, dokumenthantering och arkiv är bland det svåraste i arbetet. Därför arrangerar Arkivforum kursen där du kommer att få alla de verktyg du behöver för att kunna sköta din elektroniska kommunikation och dokumenthantering i enlighet med gällande juridiska krav.

Katarina kommer att gå igenom alla nyheter i lagstiftningen och den senaste rättsutvecklingen. Uppdaterad kursbeskrivning (se nedan). 

Sagt om kursen:


– ”Bra upplägg och intressant innehåll!”

– ”Mycket bra med konkreta exempel och rättsfall.”.

– “Väldigt bra med praktiskt orienterad angreppssätt!”

– “Lätt att förstå och hänga med.”

Delta på plats eller digitalt

Frågeställningar som avhandlas:

AI i den offentliga förvaltningen
– Artificiell intelligens för vem? Hur kan AI användas och vilka juridiska ramar ska man förhålla sig inom
– Automatiserat beslutsfattande
– Dialogrobotar

Offentlighet, sekretess och vidareutnyttjande i digitala miljöer
– Genomgång av centrala begrepp som allmän handling i ljuset av digitaliseringen, särskilt potentiella handlingar.
– Digitaliseringen och det sätt på vilket allmänna handlingar lämnas ut.
– Vad innebär ”god offentlighetsstruktur”?
– Vad förstås med ”GDPR-sekretess”?
– Hur ska frågor tystnadsplikt och sekretess hanteras vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter?
– Vad gäller om offentliga sektorns tillgängliggörande av data och den offentliga förvaltningen som innehavare av ”big data”?

Så GDPR-säkrar du din verksamhet
– Vilka är konsekvenserna av GDPR i den offentliga förvaltningen.
– Vad gäller angående tredjelandsöverföringar, särskilt om molntjänster?
– Det GDPR-anpassade arkivet. Hur förhåller sig GDPR till arkivlagstiftningen?

Arkivering och gallring i den digitala förvaltningen
– Hur tolkar och tillämpar du bestämmelser om offentlighet, sekretess, arkivering och gallring?
– Vad gäller kring e-post, sms, chat och e-tjänster m.m.? Vilka praktiska rutiner kan underlätta en balansering av bestämmelserna om arkivering och gallring?

Juridiken kring sociala medier
– vilka skyldigheter finns det för offentliga organisationer?
– Hur ska du förhålla dig till riktlinjer från t.ex. SKR och eSam?
– Relevanta ställningstaganden om exempelvis myndigheters användning av Facebook, X och bloggar.

E-signaturer och säkerhetsjuridiska krav
– vad bör du ta hänsyn till och vad innebär det i praktiken för din verksamhet?
– Hur skapar du en säker dokumenthantering som uppfyller krav på integritetsskydd och sekretess?
– Vad innebär kraven på säkerhet i GDPR?
– Vad kan NIS2 innebära för min verksamhet?
– Hur utformar du rutiner för e-signaturer utifrån aktuella bestämmelser om elektroniska original, kopia och underskrift?

Datum:
17 april / 16 oktober 2024

– Välj det datum som passar dig bäst
– Delta på plats i Stockholm eller digitalt

Tider:

12.00 Gemensam lunch
13.00 Kursen inleds
14.30 Eftermiddagskaffe
16.30 Avslut

Pris:

4490 kr

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Lokal:

Finlandshuset
Snickarbacken 4, Stockholm

Finlandshuset ligger centralt i Stockholm nära Kungsgatan och Stureplan, cirka 10 minuters promenad från Stockholm central.

Senaste kursen med Katarina Fast Lappalainen var väldigt uppskattad och fick betyget 4,08 av 5.0.

Tidigare kurser har varit fullsatta - säkra din plats redan idag

Delta på plats eller digitalt

Ni kan när som helst ändra mellan att delta på plats eller att delta digitalt, genom att mejla kundtjanst@kompetensinstitutet.se

 

Digital högkvalitativ kurs: Precis som om du vore närvarande i rummet

Du som deltagare tar del av kursen via vår interaktiva kursplattform och kan befinna dig fysiskt där det passar dig bäst. Allt innehåll är samlat i ett webbaserat verktyg, som är smidig att använda.

För frågor om den digitala kursen vänligen mejla till kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Begränsat antal platser