Intervju William Försth

Arkivchef, Göteborgs stadsbyggnadsarkiv- Årets Arkiv 2011

Hur känns det att utses till Årets Arkiv 2011?

Det är helt fantastiskt! Jag känner mig djupt rörd och hedrad. Det är kul att vår verksamhet blir uppmärksammad på det här sättet. Det är inte bara jag utan även min personal som dragit ett stort lass, för att komma dit vi är idag.

Kan du berätta om ert unika arbete på Göteborgs stadsbyggnadsarkiv?

Vi har utfört ett genomgående lean-arbete där vi satt kunden i fokus. Allting började med att jag läste boken “Free” av Chris Anderson, som handlar om den digitala ekonomin kontra den analoga ekonomin. Det vi gjort är att vi skapat självserviceterminaler, som är helt unika i Sverige, där vi ger det digitala materialet kostnadsfritt till kunden mot att de gör arbetet själv. Besparingen för oss är att vi slipper det analoga arbetet, som tidigare krävde mycket arbetstid. I gengäld kommer kunden åt materialet kostnadsfritt större delen av tiden på helt andra villkor. Det är verkligen en win-win situation, där vi sparar 2,5 miljoner kronor per år.

Allting finns digitalt hos oss! Vi har en modern kartdatabas och det går att ta ut fem olika karttyper. Vår bygglovsdatabas innehåller 2,2 miljoner bygglovshandlingar.

Vad tycker du om Arkivforum där Årets Arkiv utses?

Arkivforum är en viktig mötesplats för en ganska utspridd och ensam yrkesgrupp. Man är oftast ensam arkivarie, eller så finns det väldigt få arkivarier på arbetsplatsen. Så det är ett lysande tillfälle att kunna träffas på en nationell svensk arena. Arkivforum är mycket uppskattad och ett bra initiativ!