– november 2022, Stockholm & digitalt

Kursledare: Cecilia Magnusson Sjöberg

Professor i rättsinformatik, Stockholms universitet

Kursledare: Katarina Fast Lappalainen

Universitetslektor, Stockholms universitet

Delta på plats eller digitalt

Om kursen:

Många anser att juridiken gällande elektronisk kommunikation, dokumenthantering och arkiv är bland det svåraste i arbetet. Därför arrangerar Arkivforum kursen där du kommer att få alla de verktyg du behöver för att kunna sköta din elektroniska kommunikation och dokumenthantering i enlighet med gällande juridiska krav.

Cecilia kommer att gå igenom alla nyheter i lagstiftningen och den senaste rättsutvecklingen. Du får också möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter, lära av varandras erfarenheter och ställa frågor till Cecilia.

Uppdaterad kursbeskrivning (se nedan). 

Sagt om kursen:

Cecilia har hållit i närmare tjugo kurser och utbildningar för Kompetensinstitutet.

Senaste fem kurstillfällena har fått snittbetyget 4,67 av 5.0.  Sagt om Cecilia:

– ”Att lyssna på Cecilia var exakt det jag behövde. Kommer ha stor nytta av detta!”

– ”Mycket inspirerande och proffsigt! Hon gör ett svårt ämne lättbegripligt. Kan varmt rekommendera Cecilia!”.

– “Väldigt bra med praktiskt orienterad angreppssätt! Alla kommuner borde satsa på att ge denna kurs till sin personal som arbetar med informationshantering!”

Frågeställningar som avhandlas:

AI i den offentliga förvaltning
– Hur kan AI användas och vilka juridiska ramar ska man förhålla sig inom?
– Artificiell intelligens för vem?
– Automatiserad beslutsfattande

Förvaltningsutvecklingen och aktuellt arbete som rör elektronisk dokumenthantering i e-förvaltningen
– Fortsatt digitalisering
– Intensivt utrednings- och lagstiftningsarbete, bland annat It-driftsutredningen, Öppna data-utredningen
– Reglering av Tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter

Offentlighet och sekretess i digitala miljöer
– Genomgång av centrala begrepp som allmän handling
– Hur snabbt och på vilket sätt ska utlämnandet av en allmän handling ske enligt regelverken?
– Vad förstås med ”GDPR-sekretess”?

Så GDPR-säkrar du din verksamhet och anpassar dig till nyheter i lagstiftningen och i rättspraxis
– Vilka är konsekvenserna av GDPR i den offentliga förvaltningen?
– När är det inte tillåtet att publicera allmänna handlingar på internet?
– Vad finns det för krav vid användning av s.k. molntjänster?

Rättsutvecklingen kring e-post, sms, chat och e-tjänster
– Hur tolkar och tillämpar du bestämmelser om offentlighet, sekretess, arkivering och gallring?
– Vilka praktiska rutiner kan underlätta en balansering av bestämmelserna om arkivering och gallring?
– Vad gäller om beslutsautomation?

Juridiken kring sociala medier – vilka skyldigheter finns som offentlig organisation?
– Hur ska du förhålla dig till riktlinjerna från SKR och eSam?
– Ta del av aktuella ställningstaganden om exempelvis myndigheters användning av Facebook, Twitter och bloggar
– Så möter du kraven på en god offentlighetsstruktur

E-signaturer och säkerhetsjuridiska krav – vad bör du ta hänsyn till och vad innebär det i praktiken för din verksamhet?
– Hur skapar du säker dokumenthantering som uppfyller krav på integritetsskydd och sekretess?
– Hur utformar du rutiner för e-signaturer som följer aktuella bestämmelser om elektroniska original, kopia och underskrift?
– Vad innebär kraven på säkerhet i GDPR?

Tider:

08.45 Registrering och morgonkaffe
09.15 Kursen inleds
10.30 Förmiddagskaffe
12.15 Lunch
14.40 Eftermiddagskaffe
16.30 Avslut

Pris:

november 2022: 6990 kr

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Lokal:

Filmhuset
Borgvägen 1-5, Stockholm.
Filmhuset ligger två stationer från Stockholm Central. Ta den röda linjen mot Ropsten och kliv av vid Karlaplan (uppgång Valhallavägen). 

Senaste fem kurstillfällena har fått snittbetyget 4,67 av 5.0.

Tidigare kurser har varit fullsatta - säkra din plats redan idag

Delta på plats eller digitalt

Ni kan när som helst ändra mellan att delta på plats eller att delta digitalt, genom att mejla kundtjanst@kompetensinstitutet.se

 

Digital högkvalitativ kurs: Precis som om du vore närvarande i rummet

Du som deltagare tar del av kursent via vår interaktiva kursplattform och kan befinna dig fysiskt där det passar dig bäst. Allt innehåll är samlat i ett webbaserat verktyg, som är smidig att använda.

För frågor om den digitala kursen vänligen mejla till kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Begränsat antal platser