4– 17 april 2023, Stockholm & digitalt

Kursledare: Katarina Fast Lappalainen

Universitetslektor i rättsinformatik, Stockholms universitet

Om kursen:

Många anser att juridiken gällande elektronisk kommunikation, dokumenthantering och arkiv är bland det svåraste i arbetet. Därför arrangerar Arkivforum kursen där du kommer att få alla de verktyg du behöver för att kunna sköta din elektroniska kommunikation och dokumenthantering i enlighet med gällande juridiska krav.

Katarina kommer att gå igenom alla nyheter i lagstiftningen och den senaste rättsutvecklingen. Du får också möjlighet att ställa frågor till Katarina.

Uppdaterad kursbeskrivning (se nedan). 

Sagt om kursen:


– ”Bra upplägg och intressant innehåll!”

– ”Mycket bra med konkreta exempel och rättsfall.”.

– “Väldigt bra med praktiskt orienterad angreppssätt!”

– “Lätt att förstå och hänga med.”

Delta på plats eller digitalt

Frågeställningar som avhandlas:

AI i den offentliga förvaltning
– Hur kan AI användas och vilka juridiska ramar ska man förhålla sig inom?
– Artificiell intelligens för vem?
– Automatiserad beslutsfattande

Förvaltningsutvecklingen och aktuellt arbete som rör elektronisk dokumenthantering i e-förvaltningen
– Fortsatt digitalisering
– Intensivt utrednings- och lagstiftningsarbete, bland annat It-driftsutredningen, Öppna data-utredningen
– Reglering av Tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter

Offentlighet och sekretess i digitala miljöer
– Genomgång av centrala begrepp som allmän handling
– Hur snabbt och på vilket sätt ska utlämnandet av en allmän handling ske enligt regelverken?
– Vad förstås med ”GDPR-sekretess”?

Så GDPR-säkrar du din verksamhet och anpassar dig till nyheter i lagstiftningen och i rättspraxis
– Vilka är konsekvenserna av GDPR i den offentliga förvaltningen?
– När är det inte tillåtet att publicera allmänna handlingar på internet?
– Vad finns det för krav vid användning av s.k. molntjänster?

Rättsutvecklingen kring e-post, sms, chat och e-tjänster
– Hur tolkar och tillämpar du bestämmelser om offentlighet, sekretess, arkivering och gallring?
– Vilka praktiska rutiner kan underlätta en balansering av bestämmelserna om arkivering och gallring?
– Vad gäller om beslutsautomation?

Juridiken kring sociala medier – vilka skyldigheter finns som offentlig organisation?
– Hur ska du förhålla dig till riktlinjerna från SKR och eSam?
– Ta del av aktuella ställningstaganden om exempelvis myndigheters användning av Facebook, Twitter och bloggar
– Så möter du kraven på en god offentlighetsstruktur

E-signaturer och säkerhetsjuridiska krav – vad bör du ta hänsyn till och vad innebär det i praktiken för din verksamhet?
– Hur skapar du säker dokumenthantering som uppfyller krav på integritetsskydd och sekretess?
– Hur utformar du rutiner för e-signaturer som följer aktuella bestämmelser om elektroniska original, kopia och underskrift?
– Vad innebär kraven på säkerhet i GDPR?

Bygget konferens
Norrlandsgatan 11, Stockholm

Bygget Konferens ligger precis bakom NK,
cirka 8 minuters promenad från
Centralstation.

Tider:

12.00 Gemensam lunch
12.50 Kursen inleds
14.15 Eftermiddagskaffe
16.30 Avslut

Pris:

4490 kr

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Lokal:

Finlandshuset
Snickarbacken, Stockholm

 

Senaste Katarina Fast Lappalainen föreläste på Arkivforum fick hon snittbetyget 4,08 av 5.0.

Tidigare kurser har varit fullsatta - säkra din plats redan idag

Delta på plats eller digitalt

Ni kan när som helst ändra mellan att delta på plats eller att delta digitalt, genom att mejla kundtjanst@kompetensinstitutet.se

 

Digital högkvalitativ kurs: Precis som om du vore närvarande i rummet

Du som deltagare tar del av kursent via vår interaktiva kursplattform och kan befinna dig fysiskt där det passar dig bäst. Allt innehåll är samlat i ett webbaserat verktyg, som är smidig att använda.

För frågor om den digitala kursen vänligen mejla till kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Begränsat antal platser