– 3 november 2020, Stockholm

Kursledare: Cecilia Magnusson Sjöberg

Professor i rättsinformatik, Stockholms universitet

Kursen arrangeras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Visitas riktlinjer kring säkra och trygga möten

 

Kursen arrangeras i en stor luftig lokal med gott om utrymme, för att säkerställa avstånd mellan deltagarna.

För de som önskar erbjuder vi möjligheten att delta digitalt. För mer information om webbsändning mejla till kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Om kursen:

Många anser att juridiken gällande elektronisk kommunikation, dokumenthantering och arkiv är bland det svåraste i arbetet. Därför arrangerar Arkivforum kursen där du kommer att få alla de verktyg du behöver för att kunna sköta din elektroniska kommunikation och dokumenthantering i enlighet med gällande juridiska krav.

Cecilia kommer att gå igenom alla nyheter i lagstiftningen och den senaste rättsutvecklingen. Du får också möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter, lära av varandras erfarenheter och ställa frågor till Cecilia.

Kursen avhandlar tillämpningen av GDPR samt konsekvenserna av GDPR 2,5 år efter att den trätt i kraft.

Sagt om Cecilia:

Cecilia har hållit i närmare tjugo kurser och utbildningar för Kompetensinstitutet.

Senaste fem kurstillfällena har fått snittbetyget 4,67 av 5.0.  Sagt om Cecilia:

– ”Att lyssna på Cecilia var exakt det jag behövde. Kommer ha stor nytta av detta!”

– ”Mycket inspirerande och proffsigt! Hon gör ett svårt ämne lättbegripligt. Kan varmt rekommendera Cecilia!”.

– “Väldigt bra med praktiskt orienterad angreppssätt! Alla kommuner borde satsa på att ge denna kurs till sin personal som arbetar med informationshantering!”

Frågeställningar som avhandlas:

Pågående lagstiftningsarbete som rör elektronisk dokumenthantering i e-förvaltningen

– tillämpningen av GDPR samt konsekvenserna av GDPR 2,5 år efter att den trätt i kraft.

Aktuellt om offentlighet och sekretess
– Genomgång av begrepp som sekretess, sekretessreglerad uppgift och sekretessbelagd uppgift samt de tre centrala insynsrätterna: offentlighetsprincipen, partinsyn och rätt till registerutdrag.
– Vilka handlingar är undantagna från offentlighet?
– I vilka fall och på vilket sätt kan du lämna ut en del av en handling som innehåller sekretessbelagda uppgifter?
– Hur snabbt och på vilket sätt ska utlämnandet av en handling ske enligt rättspraxis?

Den senaste rättsutvecklingen kring e-post, sms, chat och internettjänster
– Hur tolkar och tillämpar du bestämmelser om offentlighet, sekretess, arkivering och gallring?
– Vad finns det för risker juridiskt mellan de olika sätten att kommunicera?
– Vilka praktiska rutiner kan underlätta en balansering av bestämmelserna om arkivering och gallring?

Juridiken kring sociala medier – vilka skyldigheter har du som offentlig organisation?
– Hur ska du förhålla dig till riktlinjerna från SKL och e-delegationen?
– Ta del av aktuella beslut om exempelvis myndigheters användning av Facebook, twitter och bloggar
– Var går gränsen mellan vad som definieras som allmänna handlingar och vad innebär det för dig vid behandling av information på internet?

Så möter du kraven på en god offentlighetsstruktur
– När blir en handling inkommen respektive upprättad?
– Vad menas med “omhändertagande för arkivering”?
– Vad kan gallras enligt gällande författningar?

Så GDPR-säkrar du din verksamhet och anpassar dig till nyheter i lagstiftningen
– Konsekvenserna av GDPR
– När är det inte tillåtet att publicera allmänna handlingar på internet?
– Vilka intresseavvägningar är särskilt aktuella vid utvecklingen av e-tjänster och medverkan i sociala medier?
– Vad finns det för krav vid användning av s.k. molntjänster?

E-signaturer och säkerhetsjuridiska krav – vad bör du ta hänsyn till och vad innebär det i praktiken för din verksamhet?
– Hur skapar du säker dokumenthantering som uppfyller krav på integritetsskydd och sekretess?
– Hur utformar du e-signaturer som följer aktuella regelverk kring elektroniska original, kopia och underskrift

Under dagen kommer Cecilia gå igenom alla de frågor du vill ha belysta och besvarade. Maila dem gärna i förväg till kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Tider:

08.45 Registrering och morgonkaffe
09.15 Kursen inleds
10.30 Förmiddagskaffe
12.15 Lunch
14.40 Eftermiddagskaffe
16.30 Avslut

Pris:

3 november 2020: 6990 kr

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Lokal:

Bonnier Conference, Torsgatan 21, Stockholm

Bonnier Conference ligger bredvid S:t Eriksplans tunnnelbana. Det går att promenera till Bonnier Conference på cirka 12-15 min fråncentralstation.

Tel till konferensanläggningen: 08-33 66 86

Senaste fem kurstillfällena har fått snittbetyget 4,67 av 5.0.

Tidigare kurser har varit fullsatta - säkra din plats redan idag

Delta på plats eller digitalt