– 9 november 2021, Stockholm

Kursledare: Cecilia Magnusson Sjöberg

Professor i rättsinformatik, Stockholms universitet

Delta på plats eller digitalt

Om kursen:

Många anser att juridiken gällande elektronisk kommunikation, dokumenthantering och arkiv är bland det svåraste i arbetet. Därför arrangerar Arkivforum kursen där du kommer att få alla de verktyg du behöver för att kunna sköta din elektroniska kommunikation och dokumenthantering i enlighet med gällande juridiska krav.

Cecilia kommer att gå igenom alla nyheter i lagstiftningen och den senaste rättsutvecklingen. Du får också möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter, lära av varandras erfarenheter och ställa frågor till Cecilia.

Uppdaterad kursbeskrivning (se nedan). 

Sagt om Cecilia:

Cecilia har hållit i närmare tjugo kurser och utbildningar för Kompetensinstitutet.

Senaste fem kurstillfällena har fått snittbetyget 4,67 av 5.0.  Sagt om Cecilia:

– ”Att lyssna på Cecilia var exakt det jag behövde. Kommer ha stor nytta av detta!”

– ”Mycket inspirerande och proffsigt! Hon gör ett svårt ämne lättbegripligt. Kan varmt rekommendera Cecilia!”.

– “Väldigt bra med praktiskt orienterad angreppssätt! Alla kommuner borde satsa på att ge denna kurs till sin personal som arbetar med informationshantering!”

Frågeställningar som avhandlas:

Förvaltningsutvecklingen och aktuellt arbete som rör elektronisk dokumenthantering i e-förvaltningen
– Fortsatt digitalisering
– Intensivt utrednings- och lagstiftningsarbete, bland annat It-driftsutredningen, Öppna data-utredningen
– Reglering av Tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter

Offentlighet och sekretess i digitala miljöer
– Genomgång av centrala begrepp som allmän handling
– Hur snabbt och på vilket sätt ska utlämnandet av en allmän handling ske enligt regelverken?
– Vad förstås med ”GDPR-sekretess”?

Så GDPR-säkrar du din verksamhet och anpassar dig till nyheter i lagstiftningen och i rättspraxis
– Vilka är konsekvenserna av GDPR i den offentliga förvaltningen?
– När är det inte tillåtet att publicera allmänna handlingar på internet?
– Vad finns det för krav vid användning av s.k. molntjänster?

Rättsutvecklingen kring e-post, sms, chat och e-tjänster
– Hur tolkar och tillämpar du bestämmelser om offentlighet, sekretess, arkivering och gallring?
– Vilka praktiska rutiner kan underlätta en balansering av bestämmelserna om arkivering och gallring?
– Vad gäller om beslutsautomation?

Juridiken kring sociala medier – vilka skyldigheter finns som offentlig organisation?
– Hur ska du förhålla dig till riktlinjerna från SKR och eSam?
– Ta del av aktuella ställningstaganden om exempelvis myndigheters användning av Facebook, Twitter och bloggar
– Så möter du kraven på en god offentlighetsstruktur

E-signaturer och säkerhetsjuridiska krav – vad bör du ta hänsyn till och vad innebär det i praktiken för din verksamhet?
– Hur skapar du säker dokumenthantering som uppfyller krav på integritetsskydd och sekretess?
– Hur utformar du rutiner för e-signaturer som följer aktuella bestämmelser om elektroniska original, kopia och underskrift?
– Vad innebär kraven på säkerhet i GDPR?

Tider:

08.45 Registrering och morgonkaffe
09.15 Kursen inleds
10.30 Förmiddagskaffe
12.15 Lunch
14.40 Eftermiddagskaffe
16.30 Avslut

Pris:

9 november 2021: 6990 kr

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Lokal:

Bonnier Conference, Torsgatan 21, Stockholm

Bonnier Conference ligger bredvid S:t Eriksplans tunnnelbana. Det går att promenera till Bonnier Conference på cirka 12-15 min fråncentralstation.

Tel till konferensanläggningen: 08-33 66 86

Senaste fem kurstillfällena har fått snittbetyget 4,67 av 5.0.

Tidigare kurser har varit fullsatta - säkra din plats redan idag

Begränsat antal platser