Fördjupning: Så lyckas du med leveranserna till e-arkivet

10 november 2016, Stockholm

Den stora utmaningen för många organisationer är införandet av ett e-arkiv. Efter att e-arkivet är infört ska data levereras till e-arkivet, vilket är och kommer vara en stor utmaning för många.

För att inte hjulet ska behöva uppfinnas på nytt arrangerar vi den efterfrågade fördjupningen där du kan lära dig av hur Jönköpings län valt att införa sitt gemensamma e-arkiv och hur de arbetar med sina leveranser till e-arkivet.

Fördjupningen kommer att behandla implementeringen av ett e-arkiv från ax till limpa:

 1. Presentation av ”Gemensamt e-arkiv Jönköpings län”
 2. Förstudie & målbild – så tänkte vi
 3. Genomförande och erfarenheter av proof of concept ”POC”
 4. Leveranser
  • Så säkrar vi lyckade leveranser
  • Så förbereder vi oss och skapar leveranspaket
 5. Så ser det ut i e-arkivet idag?
 6. Förvaltning av e-arkiv
 7. Viktiga lärdomar

Under fördjupningen kommer Jenny, Staffan och Ulla gå igenom de frågor du önskar få besvarade.

E-utvecklingsrådet Jönköpings län och Värnamo kommun

Jenny Hurtig, Projektledare

Gislaveds kommun

Staffan Lyxzén, IT-utvecklare

Gislaveds kommun

Ulla Tapio-Sjöblom, Kommunarkivarie

E-utvecklingsrådet i Jönköpings län består av samtliga 13 kommuner i länet samt Landstinget i Jönköpings län. E-utecklingsrådet arbetar med e-förvaltningsområdet i syfte att öka nyttan för medborgare, näringsliv, föreningar och inre effektivisering i medlemmarnas organisationer. E-utvecklingsrådet har genom sitt arbete identifierat möjligheten och behovet av ett gemensamt e-arkiv för kommunerna i Jönköpings län.

Projektet Gemensamt E-arkiv Jönköpings län drivs i e-utvecklingsrådets regi och har pågått sedan hösten 2013. Under 2015 genomfördes ett sk Proof of concept (”POC”), där vi har genomfört en testomgång av att installera och leverera till e-arkiv. Syftet med denna POC var kompetensutveckling och att skapa en utgångspunkt för arbetet med att köpa ett skarpt e-arkiv avsett att vara en gemensam lösning.

Under 2016 fortsätter arbetet med att införa det gemensamma e-arkivet, FREDA, och vi kommer tillsammans att genomföra ytterligare leveransprojekt. Leveransprojekt som vi kommer kunna berätta mer om den 10 november.

Tider:

12.00 Gemensam lunch
12.50 Fördjupningen inleds
14.30 Eftermiddagskaffe
16.30 Fördjupningen avslutas

Priser:

– Fördjupning, 10 november 2016, 3990 kr

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Lokal:

Grand Hôtel i Stockholm – som även erbjuder boende till kraftigt rabatterat pris.

Anmäl dig här