10 mars 2016, Stockholm

Den stora utmaningen för många organisationer är införandet av ett e-arkiv. För att inte hjulet ska behöva uppfinnas på nytt arrangerar vi den efterfrågade fördjupningen där du kan lära dig av hur Stockholms läns landsting framgångsrikt infört e-arkiv. Under fördjupningen får du de verktyg du behöver för att upprätta ett användarvänligt och tillgängligt e-arkiv.

Fördjupningen kommer att behandla implementeringen av ett e-arkiv från ax till limpa:

– Bakgrund e-arkiv
– Lärdomar av e-arkiv mellan åren 2003-2015
– Leveranser & integrering
– Förstudie & målbild
– Informationssäkerhet
– Processkartläggning
– Kravställning
– Förvaltning av e-arkiv

Under ledning av:

MartinOlsson webb victoria webb Enes Ramovic webb
Stockholms läns landsting
Martin Olsson
förvaltningsledare, kravanalytiker
Stockholms läns landsting
Victoria Johansson
förvaltningsledare, informationsarkitekt
Stockholms läns landsting
Enes Ramovic
Enhetschef

Under fördjupningen kommer Marin, Victoria och Enes gå igenom de frågor du önskar få besvarade.

Tider:

12.00 Gemensam lunch
12.50 Fördjupningen inleds
14.30 Eftermiddagskaffe
16.30 Fördjupningen avslutas

Priser:

– Fördjupning, 10 mars 2016, 3990 kr

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Lokal:

Grand Hôtel i Stockholm – som även erbjuder boende till kraftigt rabatterat pris.

Bokning:

De tre senaste Arkivforumen har varit fullsatta och fått snittbetyget 4,28 av 5.0 av deltagarna! Anmäl dig redan idag och säkra din plats. Boka din plats här.