– 7 november 2017, Stockholm

Många anser att juridiken gällande informationshanteringen är bland det svåraste i arbetet. Därför arrangerar Arkivforum och Kompetensinstitutet kursen där du kommer att få alla de verktyg du behöver för att kunna sköta din elektroniska kommunikation och dokumenthantering i enlighet med gällande juridiska krav.

Under ledning av: Cecilia Magnusson Sjöberg, Professor i rättsinformatik vid Stockholms universitet

Cecilia kommer att gå igenom alla nyheter i lagstiftningen och den senaste rättsutvecklingen. Du får också möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor, lära av varandras erfarenheter och ställa frågor till Cecilia.

Anmälan

Frågeställningar som avhandlas:

Pågående lagstiftningsarbete som rör elektronisk dokumenthantering i e-förvaltningen
– Hur förhåller du dig till föreslagna förändringar i förvaltningslagen?
– Hur kan e-offentlighetskommitténs förslag komma att påverka ditt arbete?
– Vilka frågor arbetar informationshanteringsutredningen med?

Aktuellt om offentlighet och sekretess
– Genomgång av begrepp som sekretess, sekretessreglerad uppgift och sekretessbelagd uppgift samt de tre centrala insynsrätterna: offentlighetsprincipen, partinsyn och rätt till registerutdrag.
– Vilka handlingar är undantagna från offentlighet?
– I vilka fall och på vilket sätt kan du lämna ut en del av en handling som innehåller sekretessbelagda uppgifter?
– Hur snabbt och på vilket sätt ska utlämnandet av en handling ske enligt rättspraxis?

Den senaste rättsutvecklingen kring e-post, sms, chat och internettjänster
– Hur tolkar och tillämpar du bestämmelser om offentlighet, sekretess, arkivering och gallring?
– Vad finns det för risker juridiskt mellan de olika sätten att kommunicera?
– Vilka praktiska rutiner kan underlätta en balansering av bestämmelserna om arkivering och gallring?

Juridiken kring sociala medier – vilka skyldigheter har du som offentlig organisation?
– Hur ska du förhålla dig till riktlinjerna från SKL och e-delegationen?
– Ta del av aktuella beslut om exempelvis myndigheters användning av Facebook, twitter och bloggar
– Var går gränsen mellan vad som definieras som allmänna handlingar och vad innebär det för dig vid behandling av information på internet?

Så möter du kraven på en god offentlighetsstruktur
– När blir en handling inkommen respektive upprättad?
– Vad menas med “omhändertagande för arkivering”?
– Vad kan gallras enligt gällande författningar?

Så PuL-säkrar du din verksamhet och anpassar dig till nyheter i lagstiftningen
– Vad innebär PuL i praktiken?
– När är det inte tillåtet att publicera allmänna handlingar på internet?
– Vilka intresseavvägningar är särskilt aktuella vid utvecklingen av e-tjänster och medverkan i sociala medier?
– Vad finns det för krav vid användning av s.k. molntjänster?

E-signaturer och säkerhetsjuridiska krav – vad bör du ta hänsyn till och vad innebär det i praktiken för din verksamhet?
– Hur skapar du säker dokumenthantering som uppfyller krav på integritetsskydd och sekretess?
– Hur utformar du e-signaturer som följer aktuella regelverk kring elektroniska original, kopia och underskrift

 

Under dagen kommer Cecilia gå igenom alla de frågor du vill ha belysta och besvarade. Maila dem gärna i förväg till kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Sagt om Cecilia:

Cecilia har hållit i ett flertal kurser och utbildningar för Kompetensinstitutet. Senast fick Cecilia betyget 4,44 av 5.0 möjliga.

– ”Att lyssna på Cecilia var exakt det jag behövde. Kommer ha stor nytta av detta!”

– ”Mycket inspirerande och proffsigt! Hon gör ett svårt ämne lättbegripligt. Kan varmt rekommendera Cecilia!”.

– “Väldigt bra med praktiskt orienterad angreppssätt! Alla kommuner borde satsa på att ge denna kurs till sin personal som arbetar med informationshantering!”

 

Agenda: Kurs Juridik 8 mars 2016

 

Tider:

08.45 Registrering och morgonkaffe
09.15 Kursen inleds
10.30 Förmiddagskaffe
12.15 Lunch
14.40 Eftermiddagskaffe
16.30 Avslut

Pris:

– 6990 kr

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Lokal:

Hotel Sheraton
Tegelbacken 6, Stockholm

Bokning:

För att säkra kvalitén har vi begränsat antal deltagarplatser. Anmäl dig redan idag och säkra din plats.

Anmälan