"9 år med e-arkiv”

- Så arbetar vi med leveranser och förvaltning

Kursledare:

Stockholms stadsarkiv

Carina Joki, strateg

Stockholms stadsarkiv

Ylva Taubert Lindberg, arkivarie

Den stora utmaningen för många organisationer är införandet av ett e-arkiv. Efter att e-arkivet är infört ska data levereras till e-arkivet, vilket är och kommer vara en stor utmaning för många.

För att inte hjulet ska behöva uppfinnas på nytt arrangerar vi den efterfrågade fördjupningen där du kan lära dig av hur Stockholms stad framgångsrikt arbetar med sitt e-arkiv under nio års tid. I den här fördjupningen kommer ni att få både teori och exempel.

Fördjupningen kommer främst att behandla leveranser till och förvaltning av ett e-arkiv:

1. Vad är e-arkiv Stockholm?
2. Den digitala arkivprocessen inom Stockholms stad
3. Leveranser
– Förarbete
– Genomförande
– Olika leveranssätt
– Praktiska tips vid leveranser
4. Förvaltning av e-arkivet
– Både verksamhet och teknik
5. Söktjänster och utlämnande
6. Lärdomar och insikter

Tider:

12.10 Gemensam lunch
12.50 Fördjupningen inleds
14.20 Eftermiddagskaffe
16.30 Fördjupningen avslutas

Pris:

– Fördjupning, 7 november 2019, 3990 kr

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

 

Lokal: 7 november 2019:

Filmhuset, Borgvägen 1-5, Stockholm

Exempel på frågeställningar som avhandlas:

– Så strukturerar och avgör du vilken information som ska lagras
– Vad måste du tänka på för att vid leveransen i bästa möjliga mån framtidssäkra din information?
– Hur går det att arbeta förebyggande för  att leveranserna till e-arkivet ska fungera?
– Så förvaltar du e-arkivet – ta del av praktiska tips

Senaste fördjupningen med Stockholm stad fick 4,36 av 5.0 i betyg.
Sagt om fördjupningen:

– “Denna fördjupning var exakt det jag behövde för att komma vidare med e-arkiv”

– ”Jättebra framförande, pedagogiskt, intressant,överskådligt, hade kunnat lyssna längre!”

– ”Fördjupningen var det bästa på hela konferensen. Jag tror att det berodde mycket på att de hade gott om tid att förklara och svara på frågor.”

–  Pedagogiska talare som var generösa med att dela med sig av egna exempel på vägledningar, lärdomar och tankar framåt! 

– ”Mycket mycket bra. Framför allt den konkreta genomgången av de olika stegen i mottagningsprocessen var mycket lärorik och tankeväckande. Kommer vi få användning av i vårt eget arbete!”

Missa inte denna fördjupning om e-arkiv