Arkivforums konferens

15-16 oktober 2024

Arkivforums konferens - 20 års jubileum

16 oktober 2024

Kurs: Juridiken kring digital informationsförvaltning

Se den när du vill digitalt

Fördjupning E-arkiv med Andrew Tutt Wixner

Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering

I år firar vi 20 års jubileum

Få inspiration & kunskap från branschens främsta föreläsare

Dela erfarenheter och ha nyttiga diskussioner

Ny strategi för Statens servicecenters e-arkiv

Första gången var det informationssäkerheten som inte höll måttet. Andra gången var anbuden för få och prislappen för hög. I höst är det tredje gången för Statens Servicecenter att upphandla e-arkiv. Den här gången ser upplägget för upphandlingen annorlunda ut....

läs mer

99 kommuner har nu e-arkiv

Nu har över 130 kommuner e-arkiv. Ta del av hela listan med kommunerna här. På Arkivforums konferens får du lyssna till flera av de organisationer som har haft e-arkiv längst. De kommer dela med sig av sina erfarenheter och ge mängder av praktiska tips. Här kan du ta...

läs mer

Årets Arkiv 2019: Helsingborgs stadsarkiv

Stadsarkivet i Helsingborg har sedan flytten till nya lokaler 2015 gjort en resa till att bli ett modernt och tillgängligt arkiv för hela kommunen. Helsingborgs stad satsar stora resurser på sitt arkiv vilket speglas av den stora personalstyrkan, de nya lokalerna och...

läs mer

Delta på plats eller digitalt