I juni avbröt Statens servicecenter upphandlingen av ett system för vad som ska bli ett myndighetsgemensamt e-arkiv. Detta på grund av att ingen anbudsgivare då lyckats svara mot de krav om informationssäkerhet som ställts.

Inför att upphandlingen av ett statligt e-arkiv ska återupptas höll Statens servicecenter ett öppet seminarium där potentiella anbudsgivare fick veta mer om skyddsvärden och kraven på informationssäkerhet.

Läs mer här.