AI ett paradigmskifte för arkiven

Artificiell intelligens skapar paradigmskifte för arkiven Riksarkivet lyfter fram stora möjligheter med AI: Tillgängliggörande av information på nya sätt Återanvändning och analys av data för kunskap och innovation Ökad effektivitet för Riksarkivet och andra aktörer...

Uppsats om e-arkiv

”Fjärilen i källaren. Varför steget mot e-arkiv? En fallstudie utifrån Forshaga kommun”av Sallie Lundh.   SammanfattningÅr 2021 gjordes en förstudie hos Forshaga kommun gällande kommunens förutsättningar att införa e-arkiv, vars resultat inte kunde...

Årets Arkiv 2022: Hälsinglands museum

Årets Arkiv 2022: Hälsinglands museum I arbetet med Rosa Taikons samling har museet tagit ett helhetsperspektiv över samlingens olika delar. Genom att tydlig relatera till föremålssamling som till utställning förtydligas arkivets kontext och relevans. Arkivet får här...

De nominerade till Årets Arkiv 2022

Hälsinglands museets arkiv I arbetet med Rosa Taikons samling  har museet tagit ett helhetsperspektiv över samlingens olika delar. Genom att tydlig relatera till föremålssamling som till utställning förtydligas arkivets kontext och relevans. Arkivet får här en viktig...