De nominerade till Årets Arkiv 2019:

Blekingearkivet
Blekingearkivet har gjort en omfattande resa och gått från en undangömd verksamhet till en respektabel länsinstitution. Sedan 2015 har de helt nya lokaler där allting är ordnat och förtecknat.

Blekingearkivet arbetar aktivt med att få ny publik. De skapar egna historiska filmer för att få upp intresset i stort och samarbetar med teatern i regionen som har lett fram till en teaterpjäs med historiskt tema. De arbetar också aktivt med att samarbeta med föreningar och företag i regionen och är kreativa med att hitta nya intäktskällor.

Utifrån begränsade resurser får Blekingearkivet mycket gjort. Genom ett EU-projekt har de under 2018 fått tillgång till en plattform för ett webbaserat bildarkiv som bevarar lokalhistoria. Blekingearkivet har digitaliserat 21 000 bilder varav 1500 nu är tillgängliga för allmänheten och arbetet kommer fortsätta.

Helsingborgs stadsarkiv
Stadsarkivet i Helsingborg har sedan flytten till nya lokaler 2015 gjort en resa till att bli ett modernt och tillgängligt arkiv för hela kommunen.

Helsingborgs stad satsar stora resurser på sitt arkiv vilket speglas av den stora personalstyrkan, de nya lokalerna och införandet av e-arkiv. De nya ändamålsenliga lokalerna har lett till fler besökare och bättre arbetsmiljö. Stadsarkivet arbetar för att nå ut med sin verksamhet i sociala medier och samarbetar med släktforskarföreningen och folkrörelsearkivet. De har också god tillgång av forskarplatser och konferensytor. De har årligen över 5000 besökare och har även en uppsökande verksamhet för att tala om arkivet och dess verksamhet. Arkivet ser en ökning av besök från de yngre målgrupperna.

Sedan hösten 2018 har arkivet ett projekt där de går igenom samtliga akter för att kartlägga kvalitet på förvaring och innehåll. Stadsarkivet har på kort tid även fått förtroendet att ta emot ett par större privata samlingar, såsom Allers förlag och Zoegas. Helsingborgs stadsarkiv har ett väl fungerande
e-arkiv som ständigt utvecklas i takt med att behovet av digitalisering ökar.

Älvstranden Utveckling AB
Det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling, som förvaltar fastigheter och markområden i Göteborg, har gjort en omfattande resa sedan 2013 då bolaget fick en ny VD och en ny arkivorganisation tillsattes. Tidigare var handlingarna osorterade och arkivlokalen hade stora brister i säkerhet. Det fanns ingen godkänd arkivbeskrivning, ingen dokumenthanteringsplan och ingen arkivförteckning. När det var som sämst diariefördes enbart 27 handlingar på ett år.

Den nya arkivorganisationen har tagit sitt uppdrag på allvar och vidareutbildar varje månad medarbetare som är berörda. Numera registreras över tusen ärenden per år och de nya arkivlokalerna uppfyller kraven. Bolaget har en godkänd dokumenthanteringsplan, hela arkivet är ordnat och förtecknat och arkivorganisation är ett föredöme för andra kommunala bolag i staden.

Från att ha varit granskat och ifrågasatt är man nu det kommunala bolaget som är helt transparent och öppet och har snabba processer för utlämning av handlingar.

 

Årets Arkiv utses 20 mars 2019 på Arkivforum