Årets Arkiv 2021: Centrum för Näringslivshistoria (CFN)

”Centrum för Näringslivshistoria (CFN) började redan vid starten av pandemin föredömligt bevara företagens historia under covid-19. De var oerhört snabba på att hitta nya sätt att samla in uppgifter när pandemin startade. De insåg tidigt magnituden av historieskrivning medan den pågår. Med storenergi och ett snabbfotat arbetssätt har de sett till att det finns ett riktmaterial för framtiden när pandemin ska sammanfattas och analyseras.”