Årets Arkiv 2022: Hälsinglands museum

I arbetet med Rosa Taikons samling har museet tagit ett helhetsperspektiv över samlingens olika delar. Genom att tydlig relatera till föremålssamling som till utställning förtydligas arkivets kontext och relevans. Arkivet får här en viktig och framträdande position. Läs mer om Årets Arkiv här.