”Fjärilen i källaren. Varför steget mot e-arkiv? En fallstudie utifrån Forshaga kommun”
av Sallie Lundh.

 

Sammanfattning
År 2021 gjordes en förstudie hos Forshaga kommun gällande kommunens förutsättningar att införa e-arkiv, vars resultat inte kunde påvisa några argument till varför kommunen inte skulle vilja investera i ett e-arkiv. Som kommunens nyanställda arkivarie ville författaren ta fördel av det här uppsatsarbetet genom att skapa en djupare förståelse för digitaliseringens nyttor. Därmed utfördes en studie av Forshaga kommuns attityd och förutsättning gentemot e-förvaltning i förhoppning att den skulle spegla svaret till varför en kommun skulle vilja implementera ett e-arkiv.
Den här undersökningen grundade sig alltså i ett personligt intresse för kompetensutveckling i digitalt bevarande, därmed valet att göra en djupdykning i Forshaga kommuns steg mot e-arkiv. Detta i syfte att uppfatta och framföra motiveringar kring nyttan med e-förvaltning med hjälp av e-arkiv hos den kommunala verksamheten. Materialet som gjort detta möjligt är främst det fjärde kapitlet i WhiteRed’s förstudie, vars innehåll har varit fokus för textanalys av Forshaga kommuns problembild samt sammanställningen av enkätresultat.

Forshaga kommun stöter på en hel del utmaningar när det kommer till den kunskap som krävs kring arbetet med ett e-arkiv, därav valet att upphandla konsulthjälp. Men där organisationen saknar kompetens finns optimism. Den positiva inställning inför digitalisering som presenteras i förstudien bland såväl medarbetare som medborgare har visat sig, i jämförelse med andra studier, vara en viktig grundpelare vid implementeringen av ett e-arkiv. Oavsett kunskap så finns ingen potential utan vilja. Det första kan alltid läras ut, sällan det andra.

Utmaningen Forshaga kommun står inför är stor, men den måste tas an. Det är ingen större skillnad på arkivet och e-arkivet än vad det är på larven och fjärilen—samma varelse, bara i annan skepnad. Arkivet har en skyldighet att skydda och bevara framtidens forskningsmaterial i sin ursprungliga form, vilket inkluderar digitalt födda handlingar.
Det är dags att släppa ut fjärilen ur källaren

Ta del av hela uppsatsen: https://www.arkivforum.se/wp-content/uploads/Uppsatts-om-e-arkiv-Sallie-Lundh.pdf