Artificiell intelligens skapar paradigmskifte för arkiven

Riksarkivet lyfter fram stora möjligheter med AI:

  • Tillgängliggörande av information på nya sätt
  • Återanvändning och analys av data för kunskap och innovation
  • Ökad effektivitet för Riksarkivet och andra aktörer

Några exempel:

  • Transkription av handskrivna texter: Miljontals sidor blir sökbara och nedladdningsbara.
  • Automatisering av fastighetsindexering: Effektivare hantering och ökad tillgänglighet.
  • AI-stöd för diverse uppgifter: Frågeredning, sekretessgranskning, sammanfattning, taligenkänning, dataextraktion.

Framtiden:

  • AI kan ge nya verktyg för forskning och innovation.
  • Etiska och informationssäkerhetsaspekter beaktas i Riksarkivets AI-arbete.

Sammanfattning: AI medför stora förändringar för arkiven med nya möjligheter för tillgänglighet, effektivitet och kunskap.

Här kan ni ta del av hela rapporten som PDF.