”Ett unikt och modernt folkrörelsearkiv som ser möjligheterna i arkivsektorn”. Så lyder en del av motiveringen till utmärkelsen Årets arkiv 2013 som tilldelades Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

aretsarkiv2013 Från vänster: Marika Eserstam Kjellsson, Karin Åström Iko, Karin Holmgren