Årets Arkiv 2017: Migrationsverket.
Migrationsverkets arkiv har under de senaste åren stärkt sin ställning inom myndigheten och har en central roll i hur myndigheten använder digitaliseringen för att effektivisera verksamheten. Arkivet har under de senaste åren, trots stor arbetsbörda, nått sina mål med scanning av personakter och därmed minimerat handläggningstiderna.

Med ett omfattande arbete med att införa lean-struktur i processerna har man skapat nöjda och stolta medarbetare som får större delaktighet i arbetet och kan utnyttja sina styrkor för de olika arbetsuppgifterna. Myndigheten ligger i framkant med digitalisering och var en av de första myndigheterna med att införa e-arkiv. De har många studiebesök och används som ett lyckat exempel för andra myndigheter både i Sverige och i Europa.