4-5 november 2020

Högintressanta praktikfall och experter

Så lyckas du med leveranserna från källsystemen till e-arkivet

Digitalisering – bevarande – tillgängliggörande

Se fördjupningen digitalt när du vill

Talare Arkivforum 4-5 november 2020

Leveranserna till e-arkivet – framgångsfaktorer och praktiska tips på hur vi lyckats

– Dessa problem och hinder har vi stött på med leveranserna till e-arkivet och så har vi löst dem.

– Vilka var de främsta utmaningarna vid införandet av e-arkiv och vad har vi gjort för att överkomma dessa?

– Så har vi använt oss av FGS:erna vid leverans

– Vilka kompetenser behövs det för att lyckas med självförsörjande i hela arkiveringsprocessen?

Arbetsförmedlingen har under många år haft ett behov av att e-arkivera och 2018 påbörjades en upphandling. Våren 2019 upphandlades ett e-arkiv och under hösten 2019 och våren 2020 har system levererats till e-arkivet.

Arbetsförmedlingen

Malin Åkerlund, Arkivarie

Talar tillsammans med Malin Åkerlund.

Arbetsförmedlingen

Rickard Lundstedt, Arkivarie

Digitalisering – bevarande – tillgängliggörande

– Vad händer efter att e-arkivet är infört och leveranserna är påbörjade?

– Tillgängliggörande av informationen i e-arkivet – utmaningar och praktiska tips

– Olika strategier kring att arbeta med metadata i e-arkivet

Riksantikvarieämbetet införskaffade ett e-arkiv 2016 och har sedan våren 2018 levererat information till e-arkivet. En stor del av informationen som levereras är tillgänglig för allmänheten via webben. Under föredraget kommer Maria och Johan dela med sig av praktiska tips kring hur du arbetar med e-arkivet och tillgängliggör informationen.

Riksantikvarieämbetet

Maria Jonsson, e-arkivarie

Talar tillsammans med Maria Jonsson

Riksantikvarieämbetet

Johan Nordinge, digitaliseringssamordnare

Informationshanteringsplaner och e-arkiv

– Så har vi fått in data från äldre system som inte längre supporteras in i e-arkivet
– Så har vi arbetat agilt med vårt e-arkiv

Sundsvalls kommun har haft e-arkiv under två år.

Sundsvalls kommun

Niklas Edén, specialist inom e-arkiv och informationshantering

Så skapar vi ett säkrare och mer effektivt informationsutbyte inom den offentliga sektorn

– Hur kan du förbereda dig redan nu?

Bristen på en nationell digital infrastruktur och avsaknaden av styrning och samordning har lett till att många myndigheter har lösningar, som skiljer sig från varandra, vilket i stor utsträckning resulterar i ineffektivitet.

Sedan 2019 arbetar DIGG tillsammans med åtta andra myndigheter med att etablera en gemensam digital infrastruktur för informationsutbyte. Under anförandet får du ta del av det senaste från arbetet och hur du kan redan nu börja förbereda dig.

Daniel Antonsson arbetar som strateg inom digital utveckling på DIGG. Daniel har över 25 års erfarenhet från digitalisering inom offentlig förvaltning och kommer senast från SKL:s avdelning för digitalisering.

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Daniel Antonsson, Strateg digital utveckling

Arkivforums moderator

SKR

Caspar Almalander, informationhanteringsstrateg

4,5 år med e-arkiv –erfarenheter av leveransarbete till e-arkivet i Linköping

– Så arbetar vi med förvaltningen av e-arkivet
– Så arbetar vi med leveranser från verksamheterna
– Så har vi gjort PDF-dokument sökbara i Arkivportalen

Linköpings kommun

Dan Malmsten, Chef för stadsarkivet

Talar tillsammans med Dan Malmsten

Linköpings kommun

Maria Dalbark, Kommunarkivarie

Vilka är de största riskerna med digitalinformationsförvaltning och hur undviker du dem?
– Hur skyddar du din information och säkerställer dess autencitet?
– Vilka risker finns det med e-arkiv och hur undviker du dessa?

FRA

Robin Blokker, IT-säkerhetsexpert

Arkivutredningen – var står vi nu?

Riksarkivet

Karin Åström Iko, Riksarkivarie

2,5 år med GDPR – detta har hänt

– Hur påverkar GDPR arkiv och informationsförvaltningen?
– Vilka förändringar har GDPR medfört i praktiken?
– Aktuella rättsfall inom GDPR och konsekvenserna av dem.

Datainspektionen

Ulrica Harnesk, Jurist

Så lyckas du med leveranser från källsystemen till e-arkivet

Paneldiskussion

Min väg från arkivarie till e-arkivarie

– Så har jag lärt mig programmering på ett enkelt sätt
– Hur kan kunskaper i programmering användas vid leveranser till e-arkivet?
– Så har jag lyckats e-arkivera äldre it-system helt på egen hand
– Inscanning och OCR behandling av dokument och leveranserna av dessa till e-arkivet

Genom att skanna in och OCR-behandla utvalda serier av pappersdokument har Leksand på ett effektivt sätt fått mycket bättre sökbarhet i e-arkivet.

Under anförandet ger Andrew också praktiska tips och strategier på hur du med små resurser ökar sökbarheten.

Leksands kommun

Andrew Tutt-Wixner, Arkivarie

Riksarkivets nya strategi för att framställa och bevara elektroniska handlingar

Riksarkivets nya strategi rör sig framåt och kommer beröra alla.

Aktuell status kring arbetet och vad som kommer hända framöver:
– de nya författningarna
– elektroniska underskrifter

Benjamin Yousefi arbetar som jurist och teknisk utredare och rådgivare hos Riksarkivet. Han har varit aktiv i ArkivE, Preforma, arbetet med elektroniska underskrifter, och är nu projektledare för FormatE och ansvarar bland annat för översynen av RA-FS 2009:2.

Riksarkivet

Benjamin Yousefi, Jurist & teknisk utredare

Regionarkivet

Anders Söderlind, enhetschef för arkiv- och informationsförvaltning

Regionarkivet

Martin Olsson, förvaltningsledare

Kursledare: Cecilia Magnusson Sjöberg

professor och föreståndare för Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet

Priser:

– Konferens och fördjupning ”e-arkiv” 4-5 november 2020: 10 980 kr
– Konferens 4-5 november 2020: 6990 kr
– Fördjupning ”E-arkiv” 5 november 2020: 3990 kr
– Kurs ”Juridiken kring digital informationsförvaltning” 3 november 2020: 6990 kr

Samtliga priser är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Lokal:

Bygget Konferens, Norrlandsvägen 11, Stockholm

Bygget Konferens ligger precis bakom NK, cirka 8 minuters promenad från centralstation.

Delta på plats eller digitalt