De nominerade till Årets Arkiv 2016:

Malmö stadsarkiv
Malmö stadsarkiv har på några få år utvecklats till en angelägen, lättillgänglig och användarvänlig arkivinstitution. Flytten 2013 till den urbana miljön i Möllevången har medfört att arkivet hittat nya målgrupper. Malmö stadsarkiv har även infört ett e-arkiv och arbetar ambitiöst med att långsiktigt säkra den digitala informationen. Stadens förvaltningar och bolag har också med stadsarkivets benägna hjälp gått över till en verksamhetsbaserad arkivredovisning 2015.

Landstingsarkivet i Dalarna
Landstingsarkivet i Dalarna har flyttat till nya ändamålsenliga och nogsamt planerade lokaler på Ludvika Lasarett. Flyttprojektet har genomsyrats av allt från tidshållning och omtanke för detaljerna, till ordnande av arkivalier. Genom ett samarbete med Ludvika kommun, är man också ett stort stöd för kommunen i arkivfrågor.

Nobeli
Med fokus på sina ägare Saab Dynamics AB och BAE Systems Bofors AB:s behov kring informationshantering har Nobeli lyckats bygga upp en heltäckande funktion som stödjer ägarna från dokumentproduktion till arkivering där ISO-standarder och Riksarkivets föreskrifter är utgångspunkten. Utan att tvingas av lagkrav tar Nobeli stort ansvar för sina ägares historia från 1600-talet fram till idag.

Utdelningen av Årets Arkiv i samband med Arkivforum på Grand Hotel i Stockholm den 9 mars. Prissumman är 20 000 kr.