Hälsinglands museets arkiv

I arbetet med Rosa Taikons samling  har museet tagit ett helhetsperspektiv över samlingens olika delar. Genom att tydlig relatera till föremålssamling som till utställning förtydligas arkivets kontext och relevans. Arkivet får här en viktig och framträdande position.

Nordiska museets arkiv

Nordiska museets arkiv har en viktig roll i att bistå med material till utställningarna. De har skapat insamlingar av material för ”Kriget i Ukraina” och ”Covid-19”. Många av museets besökare är med och bidrar med material. Arkivet satsat mycket på att digitalisera och tillgängliggöra foton och har flera miljoner foton i sin samling.

Arkiv Gävleborg

Arkiv Gävleborg är ett folkrörelse- och företagsarkiv som särskilt under pandemiåren varit offensiva med att ställa om och lyckats nå ut brett till allmänheten. De har också satsat stort på arkivpedagogik för att nå ut till skolor och en yngre publik. Arkiv Gävleborg var också behjälplig under skyfallet i Gävle för att rädda och ta hand om handlingar till eftervärlden.

Årets Arkiv utses den 27 april på Arkivforum.