För att främja kompetensöverföringen mellan de nordiska länderna har vi bjudit in Mårten Stenius, projektchef på finska nationalarkivet, till Arkivforum.

Mårten kommer att berätta om Finlands arbete med e-arkiv och långtidslagring och ge praktiska tips och råd.