Närmare ett år efter att ramavtalet varit i bruk kom det första avropet. Mölndal stad blev den första organisationen att avropa. Lär mer om avropet här.

Arkivforum den 11-12 mars 2015 kommer Mölndal stad tala om sina erfarenheter och ge praktiska tips på att införa e-arkiv.