• Riksantikvarieämbetet
  • Arkiv Västmanland
  • Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Läs mer om de nominerade på Årets Arkiv.