• Landstingsarkivet i Östergötland
  • Arkivcentrum i Dalarna
  • Stockholms Tingsrätts arkivfunktion

Läs mer om de nominerade här.