Regeringen har beslutat att Statens servicecenter ska slutföra uppdraget att ta fram en myndighetsgemensam e-arkivtjänst.

Statens servicecenter har fått finansiering för att gå vidare med etapp 2 i uppdraget att i samverkan med Riksarkivet ta fram den myndighetsgemensamma e-arkivtjänsten. Det innebär att en upphandling av tjänsten kan genomföras. Sveriges statliga myndigheter kommer erbjudas tjänsten av Statens servicecenter.

– Vi är glada att vi har regeringens fortsatta förtroende. En myndighetsgemensam e-arkivtjänst bidrar till en effektiv e-förvaltning och ger samhället stora vinster. Vi hoppas kunna genomföra upphandlingen under våren 2017, säger Thomas Pålsson, generaldirektör, Statens servicecenter.

Alla myndigheter måste säkerställa tillgången till sina allmänna handlingar på både kort och lång sikt. Med en myndighetsgemensam tjänst blir det enklare att bevara offentlig information samtidigt som den blir mer lättillgänglig för såväl myndigheter som medborgare, organisationer och företag.

Samtidigt sänker tjänsten investerings- och förvaltningskostnader för statsförvaltningen jämfört med alternativa lösningar.

Sju pilotmyndigheter blir först med att använda tjänsten. Dessa är Bolagsverket, Energimyndigheten, Fortifikationsverket, Post- och telestyrelsen, Statens fastighetsverk samt länsstyrelserna i Stockholms län och Västernorrlands län.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 juni 2017. Tjänsten planeras att lanseras 2017–2018.