”Statens servicecenter har beslutat att avbryta upphandlingen avseende en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv till följd av bristande konkurrens och ett för högt pris.

Statens servicecenter har regeringsuppdraget att utveckla och etablera en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst och upphandlingen inleddes i slutet av 2017. I dag lämnar myndigheten en skrivelse till regeringen med anledning av att upphandling avbrutits. Statens servicecenter ser att få leverantörer kan ta ansvar för den totala kravbilden vilket konkret innebär att leverantören tar ansvar för en sammanhållen leverans av programvarulicens och kringtjänster inklusive samordningsansvar för helheten.

– Vi utreder nu utifrån de nya förutsättningarna om staten själv kan ta hand om driften av tjänsten för att tillgodose en kostnadseffektiv och säker e-arkivtjänst för de statliga myndigheterna. Vi skulle då istället kunna fokusera på att upphandla programvarulicenser, vilket i sin tur sannolikt leder till fler anbud och därmed ökad konkurrens, säger Thomas
Pålsson, generaldirektör på Statens servicecenter.

Statens servicecenter ser fortsatt stora fördelar med ett förvaltningsgemensamt e-arkiv för de statliga myndigheterna. Statens servicecenter bedömer dock att avkall inte kan göras på ställda krav och arbetar därför nu med en ny strategi för hur en långsiktig, säker och kostnadseffektiv e-arkivtjänst ska kunna etableras.”

Citerat från: https://www.statenssc.se