Statens servicecenter står redo att upphandla ett myndighetsgemensamt e-arkiv. Nu inväntas bara klartecken från regeringen.

Regeringen gav för drygt två år sedan Statens servicecenter i uppdrag att i samverkan med Riksarkivet utveckla en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. Bland myndigheterna är intresset för en ny sådan tjänst påtagligt. Av de 147 myndigheter som svarade på Statens servicecenters enkät överväger 122 att ansluta sig. Läs hela artikeln här.

Arkivforum 15-16 mars 2017 kommer Statens servicecenters projektledare Cia Jarehov berätta det allra senaste från projektet ”e-arkiv” samt hur du kan förbereda din organisation för att ansluta till e-arkivet. Energimyndigheten, som är en av pilotmyndigheterna, kommer att tala om ”Så har vi förberett oss för att ansluta till Statens servicecenters e-arkiv”. Ta del av fullständiga agendan för Arkivforum här.