I maj 2017 bjöd Statens servicecenter in leverantörer att ansöka om att delta i upphandlingen av en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst. Granskningen av anbuden visar att ingen av leverantörerna lever upp till de informationssäkerhetskrav som ställts och Statens servicecenter avbryter därför upphandlingen. De grundläggande kraven måste tillgodoses innan Statens servicecenter kan gå vidare och marknaden får därför en ny chans att tillgodose myndigheternas krav.

Här kan du ta de av hela artikeln.