20-21 mars 2019

AgendaAnmälan

Högintressanta praktikfall och experter

Arkivutredningen, RA:FS 2009 och konsekvenserna av GDPR

Så lyckas du med leveranserna från källsystemen till e-arkivet

Talare Arkivforum 20-21 mars 2019

Arkivutredningen – översyn av arkivområdet

– Så kommer utredningen påverka arkiven

”Arkivpolitiken har inte utretts sedan internet slog igenom på allvar. Nu gjuter vi en stabil grund för att vårt gemensamma minne, våra arkiv, ska kunna stå starka en lång tid framöver.” (Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke)

I slutet av oktober 2017 beslutade regeringen att starta arkivutredningen. Syftet med arkivutredningen är att säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar både nu och i framtiden. Senast arkivsektorn blev föremål för samma uppmärksamhet var för 16 år sedan. Utredningen ska redovisas senast den 18 november 2019.

Regeringens särskilda utredare

Lars Ilshammar, Arkivutredningen

Riksarkivets nya strategi för att framställa och bevara elektroniska handlingar

Riksarkivets nya strategi blir färdig under våren 2019. På Arkivforum kommer den att presenteras för första gången.

– Översynen av RA-FS 2009:2 – så kommer den påverka dig
– Vad gör ett format beständigt över tid?
– Vilka format kan man välja för olika fall?

Benjamin Yousefi har sedan arbetat som som jurist och teknisk utredare och rådgivare hos Riksarkivet. Han har varit aktiv i ArkivE, Preforma, arbetet med elektroniska underskrifter, och är nu projektledare för FormatE och ansvarar bland annat för översynen av RA-FS 2009:2.

Riksarkivet

Benjamin Yosefi, Jurist & teknisk utredare

Expertpanel:
Så lyckas du med leveranser från källsystemen till e-arkivet

Panelen består av:

  • Fredrik Samson, Ida Infront (Iipax, AGS)
  • Mikael Sköld, Prosona (Castor)
  • Tobias Norrfors, Visma (Ciceron)
  • Jan Aspenfjäll, Riksarkivet (FGS-expert)

Så har vi löst förvaltningen och leveranserna till e-arkivet

– Dessa problem och hinder har vi stött på med leveranserna till e-arkivet och så har vi löst dem.

VGR införde sitt e-arkiv under våren 2018 och under hösten började de med leveranserna från källsystemen.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, VGR

Jens Larsson, arkivchef

Vilka är de största riskerna med digital informationsförvaltning och hur undviker du dem?

– Nya säkerhetsutmaningar i en föränderlig värld – vilka är riskerna och hur skyddar vi oss?
– Hur skyddar du din information och säkerställer dess autenticitet?
– Hur har GDPR påverkat informationssäkerheten?
– Vilka risker finns det med e-arkiv och hur undviker du dessa?

Sveriges Kommuner och Landsting

Jeanna Thorslund, Jurist och expert inom informationssäkerhet

Aktuell status kring förvaltningsgemensam tjänst
för e-arkiv

– Strategin framåt och tidsplan

Upphandlingen av Statens servicecenters e-arkiv avbröts under
december 2018. Under föredraget får du höra det allra senaste från
projektet och strategin framåt. Du får också möjlighet att ställa alla dina frågor till projektledaren Cia Jarehov.

Statens Servicecenter

Cia Jarehov, Projektledare

Så har vi förberett oss för att kunna ansluta till Statens servicecenters e-arkiv

– Så har vi praktiskt använt oss av FGS:erna och förberett leveranserna till e-arkivet
– Vår analys kring informationssäkerhet kopplat till e-arkiv och vår strategi till hur vi säkrar informationens autencitet
– Dessa problem och utmaningar har vi stött på

Länsstyrelsen är en av pilotmyndigheterna och ska ansluta sig till Statens servicecenters e-arkiv.

Länsstyrelsen Stockholm

Therese Jernberg, arkivarie

FGS Arkivredovisning, Personal & Ärendehantering – så kan du praktiskt använda dem

– Så använder du FGS för att märka och paketera information
– Så fungerar ”FGS Arkivredovisning”, ”FGS Ärendehantering” och ”FGS Personal”
– Hur kan du praktiskt använda FGS:erna?

Riksarkivet

Jan Aspenfjäll, teknisk rådgivare metadata

Nyheter från Riksarkivet

Riksarkivet

Karin Åström Iko, Riksarkivarie

Utmaningar och lösningar i e-arkivet

– Vårt tänk kring informationsmodeller
– Så arbetar vi med informationskvalitet och behörigheter i e-arkivet
– Våra krav på snabba anslutningar – så har vi gjort
– E-arkivet kortsiktig lagringsyta eller ett arkiv?
– Att bli en stödverksamhet till IT – och att ta sig därifrån?

Uppsala kommun upphandlade ett e-arkiv som produkt 2016 och har sedan dess arbetat med informationsmodeller och leveranser till e-arkivet. Nu får ni för första gången höra deras erfarenheter från arbetet. Vad har gått och vad har gått mindre bra? Ni får också mängder av praktiska tips på hur man undviker misstag i e-arkivsarbetet.

Uppsala kommun

Sven Jonsson, E-arkivarie

Utmaningar och lösningar i e-arkivet

– Vårt tänk kring informationsmodeller
– Så arbetar vi med informationskvalitet och behörigheter i e-arkivet
– Våra krav på snabba anslutningar – så har vi gjort
– E-arkivet kortsiktig lagringsyta eller ett arkiv?
– Att bli en stödverksamhet till IT – och att ta sig därifrån?

Uppsala kommun upphandlade ett e-arkiv som produkt 2016 och har sedan dess arbetat med informationsmodeller och leveranser till e-arkivet. Nu får ni för första gången höra deras erfarenheter från arbetet. Vad har gått och vad har gått mindre bra? Ni får också mängder av praktiska tips på hur man undviker misstag i e-arkivsarbetet.

Uppsala kommun

Lotten Persson Bränn, E-arkivarie

NU-sjukvården

William Försth, Informationssäkerhetschef & Arkivchef

GDPR trädde i kraft för 10 månader sedan – detta har hänt

– Hur påverkar GDPR arkiv och informationsförvaltningen?
– Vilka förändringar har GDPR medfört i praktiken?

Datainspektionen

Maria Bergdahl, jurist och funktionsansvarig för personuppgiftsincidenter

Stockholms stadsarkiv

Carina Joki, Strateg

Stockholms stadsarkiv

Anna Ruthström, Arkivarie

Kursledare: Cecilia Magnusson Sjöberg

professor och föreståndare för Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet

Priser:

– Konferens och kurs ”e-arkiv” 20-21 mars 2019 : 10 980 kr
– Konferens 20-21 mars 2019: 6990 kr
– Kurs ”E-arkiv” 21 mars 2019: 3990 kr
– Kurs ”juridik” 19 mars 2019: 6990 kr

Samtliga priser är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Lokal:

Filmhuset, Borgvägen 1, Stockholm
Filmhuset ligger två stationer från Stockholm Central. Ta den röda linjen mot Ropsten och kliv av vid Karlaplan (uppgång Valhallavägen).

Tidigare Arkivforum har varit fullsatta