För 13:e året. Över 4500 nöjda deltagare

Talare Arkivforum 8-9 november 2017:

6 månader kvar - Nya dataskyddsförordningen – praktisk tolkning och tillämpning
- Vad innebär de nya lagändringarna för dig
- Vilka förberedelser är det dags att börja med redan nu?

Den nya förordningen för dataskydd träder i kraft 25 maj 2018  och ersätter den svenska personuppgiftslagen.

Stockholms universitet

Cecilia Magnusson Sjöberg, Professor

Implementation av FGS paketstruktur både för "ostrukturerade dokument" (typ Pdf) och paketstruktur för "strukturerade dokument i befintligt uttagsformat"
-  Praktiska tips vid införande av FGS

Sydarkivera

Elin Jonsson, Bevarandestrateg

Informationssäkerhet och digital informationsförvaltning

- Vilka är de största riskerna med e-arkiv och digital informationsförvaltning och hur undviker du dem?
- Hur skyddar du din information och säkerställer dess autenticitet?
- Vilka risker finns det med e-arkiv och hur undviker du dessa?

Mittuniversitetet

Erik Borglund, universitetslektor, docent

Övergång från pappersarkiv till elektronisk - så har vi löst utmaningarna med scanning, hantering av original och spårbarheten av informationen
- Så har vi utvecklat effektiva rutiner för att scanna och lagra dokument för att spara tid och göra information tillgängligt elektronisk
- Så har arkivet haft en central roll i effektivisering av verksamheten

Migrationsverket är nominerad till Årets Arkiv 2017.

Migrationsverket

Evelina Johansson, teamledare arkivenheten

Det senaste från projektet "e-arkiv"
- Hur kan du förbereda din organisation för att ansluta till e-arkivet?
- Upplägg, kostnad och tidsram?

Statens Servicecenter

Cia Jarehov, Projektledare

Så har vi löst förvaltningen och leveranserna till e-arkivet 
- Dessa problem och hinder har vi stött på med leveranserna till e-arkivet och så har vi löst dem.

Värmdö och Nacka införde sina e-arkiv under våren 2017. Under sommaren och hösten har de anslutit flera  av sina
verksamhetssystem till e-arkivet. Under föredraget får du ta del av erfarenheter, utmaningar och praktiska tips vid arbetet med
leveranser och förvaltningen av e-arkivet.

Värmdö kommun

Amanda Bartak, Projektledare e-arkiv

FGS Arkivredovisning – äntligen är den här!
- Vad är en FGS och hur kan den/de användas för att märka och paketera information?
- Så fungerar ”FGS Arkivredovisning”
- Så kan du praktiskt använda ”FGS Arkivredovisning”
- Vad kommer att hända under 2018 och hur kommer det att påverka din organisation?

Riksarkivet

Jan Aspenfjäll, teknisk rådgivare, metadata

Så har vi förberett oss för att kunna ansluta till Statens servicecenters e-arkiv
- Vår strategi för e-arkivsfrågan - detta har vi gjort och detta kommer vi att göra.
- Dessa problem har vi stött på.

Länsstyrelsen i Stockholm är en av sju pilotmyndigheter och ska ansluta sig till Statens servicecenters e-arkiv under våren 2018.

Länsstyrelsen Stockholm

Barbro Rohdin, Länsstyrelsen Stockholm

Riksarkivariens inledningstal:
Arkiv och informationsförvaltning - vart är vi på väg?

Riksarkivet

Karin Åström Iko, Riksarkivarie

Talar tillsammans med Värmdö kommun.


Nacka kommun

Mihaela Eklund, Projektledare e-arkiv

Så säkrar vi tillgången till vår information
- Vår process för informationsstyrning: Kartläggning, klassning/värdering och styrning
- Så fungerar vårt e-arkiv: Organisationen, delarna, tekniska stöd
- Vår process för arkivering: Från "Förbereda leverans" till "Tillhandahålla"
- Så har det gått - erfarenheter och praktiska tips
- Fortsättning: Strategier, standarder, databaser, dokumentation och arkitektur

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

Karl Olsson, arkivarie

E-gallring och avställning av system 
- Så har vi mappat informationen enligt FGS:erna 
- Vår strategi kring e-gallring 
- Avställning av system - så gick vi tillväga
 
Hofors har tillsammans med samarbetskommuner och en leverantör praktiserat vad det innebär att avställa verksamhetssystem som ej längre används. Vilka utmaningar och möjligheter finns det när verksamheten, IT och en leverantör ska komma överens?
Hofors kommun

Kurt Christiansson, IT-strateg

Kurs: Juridiken kring elektronisk kommunikation, dokumenthantering och e-arkiv

7 november 2017

Kursledare: Cecilia Magnusson Sjöberg

professor och föreståndare för Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet

Priser:

- Konferens och fördjupning "e-arkiv" 8-9 november 2017 : 10 980 kr
- Konferens 8-9 november 2017: 6990 kr
- Fördjupning "e-arkiv" 9 november : 3990 kr
- Kurs "juridik" 7 november 2017: 6990 kr

Samtliga priser är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Lokal:

Rival, Mariatorget 3, Stockholm
Rival ligger vid Mariatorget, nära Mariatorgets tunnelbana och Stockholm södras pendeltågsstation. Det tar 4 minuter att åka till Mariatorget från t-centralen.

 

 

 

Över 200 deltagare anmälda

Arrangerats antal år

Antal deltagare sedan starten

Snittbetyg i utvärderingen (1-5)