7-8 november 2018

17 högintressanta talare

Så lyckas du med förvaltningen och leveranserna till e-arkivet

Konsekvenserna av GDPR - 6 månader efter

Talare Arkivforum 7-8 november 2018

GDPR trädde i kraft för 6 månader sedan - detta har hänt
- Så har GDPR påverkat arkiv och informationsförvaltning?

Den nya förordningen för dataskydd (GDPR) träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen. Under föredraget får du ta del av konsekvenserna av GDPR och hur den praktiskt påverkat arkiv och informationsförvaltning.

Cecilia Magnusson Sjöberg

Professor i rättsinformatik

Så skapade vi ett e-arkiv för tusen arkivbildare – utmaningar och framgångsfaktorer

- Så har vi fått verksamheten delaktig i arbetet
- Arbetet med FGS:erna och leveranserna till e-arkivet
- Våra bevarandestrategier– Mappning och gallring

1 500 församlingar ska använda en och samma e-arkivlösning, där var och en ansvarar för sina egna arkiv, men sällan har kompetensen för att ta det ansvaret. Det medför en mängd utmaningar som rör höjning av kompetensnivå i organisationen, ändringar i regelverk, komplex behörighetshantering, utmaningar i att utföra arkivvård m.m. Under föredraget får du praktiska tips från Svenska Kyrkan på hur du får med dig verksamheten i arbetet med e-arkivet.

Svenska Kyrkan

Magnus Edin, Projektledare anpassning till dataskyddsförordningen samt projektledare gemensamt arkiv, diarium och dokumenthantering

Projektet ”e-arkiv” är snart i mål! Pilotmyndigheterna ansluter till det förvaltningsgemensamma e-arkivet våren 2019

- Hur kan du förbereda din organisation för att ansluta till Statens servicecenters e-arkiv?
- Upplägg, kostnad och tidsram

Upphandlingen av Statens servicecenters e-arkiv blir klar under hösten 2018. Under våren 2019 ska pilotmyndigheterna ansluta sig till e-arkivet. Senare under 2019 kan andra myndigheter ansluta till e-arkivet. Under föredraget får du höra det allra senaste från projektet. Du får också möjlighet att ställa alla dina frågor till projektledaren Cia Jarehov.

Statens Servicecenter

Cia Jarehov, Projektledare

Så säkerställer du god förvaltning av e-arkivet – vad händer efter att e-arkivet är infört?

- Våra strategier kring förvaltning av e-arkivet
- Vår målbild kontra hur det blev – vad kunde vi ha gjort annorlunda med e-arkivet?

E-arkivprojektet går över till förvaltningsorganisationen från och med maj 2018. Under föredraget får du ta del av mängder av värdefulla
erfarenheter från deras arbete.

Chalmers tekniska högskola

Gustaf Sjöstedt, Arkivarie

Så har vi förberett oss för att ansluta till Statens servicecenters e-arkiv

- Så har vi praktiskt använt oss av FGS:erna och förberett leveranserna till e-arkivet
- Vår analys kring informationssäkerhet kopplat till e-arkiv och vår strategi till hur vi säkrar informationens autencitet
- Dessa problem och utmaningar har vi stött på

Länsstyrelsen är en av pilotmyndigheterna och ska ansluta sig till Statens servicecenters e-arkiv under 2019.

Länsstyrelsen Stockholm

Therése Jernberg, Tf Enhetschef/ huvudregistrator

Så skapade vi ett e-arkiv för tusen arkivbildare – utmaningar och framgångsfaktorer

- Så har vi fått verksamheten delaktig i arbetet
- Arbetet med FGS:erna och leveranserna till e-arkivet
- Våra bevarandestrategier– Mappning och gallring

1 500 församlingar ska använda en och samma e-arkivlösning, där var och en ansvarar för sina egna arkiv, men sällan har kompetensen för att ta det ansvaret. Det medför en mängd utmaningar som rör höjning av kompetensnivå i organisationen, ändringar i regelverk, komplex behörighetshantering, utmaningar i att utföra arkivvård m.m. Under föredraget får du praktiska tips från Svenska Kyrkan på hur du får med dig verksamheten i arbetet med e-arkivet.

Svenska Kyrkan

Victoria Hannfors, Arkivarie

FGS Arkivredovisning, Personal och Ärendehantering – så kan du praktiskt använda dem
- Så använder du en FGS för att märka och paketera information
- Så fungerar ”FGS Arkivredovisning” , ”FGS Personal” och "FGS Ärendehantering"
- Hur kan du praktiskt använda FGS:erna?

Riksarkivet

Jan Aspenfjäll, teknisk rådgivare metadata

Att sträva mot ett enhetligt arbetssätt – processarbete och begreppsmodellerna för e-arkiv
- Införande av processer & begreppsmodellerna för e-arkiv i 80 självständiga myndigheter – ta del av praktiska erfarenheter och tips

Sveriges Domstolar började införa sitt e-arkiv under 2018 och Domstolsverket har gjort ett omfattande arbete med att beskriva arkivverksamheten med hjälp av processer och begreppsmodeller. När e-arkivet är tillgängligt för alla myndigheter är målet att arkivbildningen ska vara proaktiv och att det finns en ny organisation för arkivförvaltning som stöttar den.

Domstolsverket

Klara Lutti, Enhetschef

Riksarkivets mognadsmodell – så har vi använt mognadsmodellen för att analysera och förbättra kvalitén på arkivfunktionen
- Så kan Riksarkivets mognadsmodell användas för att förbättra kvalitén?
- Dessa åtgärder har vi gjort och dessa kommer vi att göra.

Med Riksarkivets mognadsmodell kan er myndighet nu mäta mognadsnivåer för arkivbildning och arkivvård. Modellen är ett verktyg och en metod för internkontroll och utvecklingsarbete i arkivverksamheten.

Mätning av mognadsnivåer inom arkivbildning och arkivvård innebär att arkivverksamheten bedöms i förhållande till krav i lagar, standarder och föreskrifter samt att de interna regler och rutiner som myndigheten tillämpar överensstämmer med vad myndigheten önskar uppnå.

Leksand kommun

Andrew Tutt-Wixner, Arkivarie

Att sträva mot ett enhetligt arbetssätt – processarbete och begreppsmodellerna för e-arkiv
- Införande av processer & begreppsmodellerna för e-arkiv i 80 självständiga myndigheter – ta del av praktiska erfarenheter och tips

Sveriges Domstolar började införa sitt e-arkiv under 2018 och Domstolsverket har gjort ett omfattande arbete med att beskriva arkivverksamheten med hjälp av processer och begreppsmodeller. När e-arkivet är tillgängligt för alla myndigheter är målet att arkivbildningen ska vara proaktiv och att det finns en ny organisation för arkivförvaltning som stöttar den.

Domstolsverket

Anita Tallbom, Arkivstrateg

Så har vi löst förvaltningen och leveranserna till e-arkivet

- Dessa problem och hinder har vi stött på med leveranserna till e-arkivet och så har vi löst dem.

Nyköpings kommun

Rolf Jonsson, Projektledare e-arkiv

Omvärldsanalys arkiv & informationshantering - vart är vi på väg?

Arkivforums ordförande

Caspar Almalander, Eskilstuna kommun

Så säkerställer du god förvaltning av e-arkivet – vad händer efter att e-arkivet är infört?

- Våra strategier kring förvaltning av e-arkivet
- Vår målbild kontra hur det blev – vad kunde vi ha gjort annorlunda med e-arkivet?

E-arkivprojektet går över till förvaltningsorganisationen från och med maj 2018. Under föredraget får du ta del av mängder av värdefulla
erfarenheter från deras arbete.

Chalmers tekniska högskola

Gunilla Nilsson, Arkivarie

Årets Arkiv 2018 - Vara kommun
Digitalisering i en liten organisation – vår strategi för att få maximal verksamhetsnytta
- Hemligheten bakom ett lyckat samarbete med andra organisationer
-  Scanning av bilder och dokument och skapandet av ett unikt bildarkiv på webben
-  Så har vi lyft fram arkivfunktionens roll inom organisationen
 
Vara kommun utsågs till Årets Arkiv 2018. Ur nomineringstexten:
”Vara kommunarkiv är landsortsarkivet med ambitioner som ständigt blickar framåt mot nya utmaningar och utvecklingsområden. Sedan 2009 har man tillsammans med arbetsmarknadsenheten digitaliserat Varas historia och andra dokument. Detta har sedan tillgängliggjorts i ett unikt webbarkiv. Vara har även ett aktivt samarbete med grannkommunerna där de driver flera IT-projekt tillsammans, exempelvis med ett e-arkiv sedan 2017. Vara har övergått till den processbaserade arkivredovisningen.”
Vara kommun

Emelia Larsson, Kanslichef

Årets Arkiv 2018 - Vara kommun
Digitalisering i en liten organisation – vår strategi för att få maximal verksamhetsnytta
- Hemligheten bakom ett lyckat samarbete med andra organisationer
-  Scanning av bilder och dokument och skapandet av ett unikt bildarkiv på webben
-  Så har vi lyft fram arkivfunktionens roll inom organisationen
 
Vara kommun utsågs till Årets Arkiv 2018. Ur nomineringstexten:
”Vara kommunarkiv är landsortsarkivet med ambitioner som ständigt blickar framåt mot nya utmaningar och utvecklingsområden. Sedan 2009 har man tillsammans med arbetsmarknadsenheten digitaliserat Varas historia och andra dokument. Detta har sedan tillgängliggjorts i ett unikt webbarkiv. Vara har även ett aktivt samarbete med grannkommunerna där de driver flera IT-projekt tillsammans, exempelvis med ett e-arkiv sedan 2017. Vara har övergått till den processbaserade arkivredovisningen.”
Vara kommun

Jörg Siewert, arkivarie

Kurs: Informationssäkerhet

8 november 2018

Fia är tidigare chef för MSB:s enhet för systematisk informationssäkerhet. Fia har omfattande erfarenhet från privat och offentlig sektor med ett särskilt intresse för att få det praktiska informationssäkerhetsarbetet att fungera i vardagen

Fia Ewald

Informationssäkerhetsexpert

Kurs: Juridiken kring elektronisk kommunikation, dokumenthantering och e-arkiv

6 november 2018

Kursledare: Cecilia Magnusson Sjöberg

professor och föreståndare för Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet

Priser:

- Konferens och kurs "Informationssäkerhet" 7-8 nov 2018 : 10 980 kr
- Konferens 7-8 nov 2018: 6990 kr
- Kurs "Informationssäkerhet" 8 nov 2018: 3990 kr
- Kurs "juridik" 6 nov 2018: 6990 kr

Samtliga priser är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

 
 

Lokal:

Rival, Mariatorget 3, Stockholm
Rival ligger vid Mariatorget, nära Mariatorgets tunnelbana och Stockholm södras pendeltågsstation. Det tar 4 minuter att åka till Mariatorget från t-centralen.

Över 200 deltagare anmälda - anmäl dig innan det är fullsatt