6-7 november 2019

Högintressanta praktikfall och experter

RA:FS 2009:2 , Informationssäkerhet och konsekvenserna av GDPR

Så lyckas du med leveranserna från källsystemen till e-arkivet

Talare Arkivforum 6-7 november 2019

4 år med E-arkiv – Framgångsfaktorer och tips på hur vi lyckats

– Så har vi löst förvaltningen och leveranserna till e-arkivet

Kungsbacka kommun har haft e-arkiv i drift sedan 2015. Nu får ni för första gången höra deras erfarenheter från arbetet med leveranser från källsystemen till e-arkivet. Vad har gått bra och vad kunde ha gått bättre. Ni får också mängder av praktiska tips på hur ni lyckas med arbetet med e-arkiv.

Kungsbacka kommun

Victoria Pettersson, utvecklare informationsförvaltning

Talar tillsammans med Victoria Petterson

Kungsbacka kommun

Anna Ebeling, systemförvaltare

Riksarkivets nya strategi för att framställa och bevara elektroniska handlingar

Riksarkivets nya strategi blir färdig under 2019 och berör alla.

– Översynen av RA-FS 2009:2 – så kommer den påverka dig
– Vad gör ett format beständigt över tid?
– Vilka format kan man välja för olika fall?

Benjamin Yousefi arbetar som jurist och teknisk utredare och rådgivare hos Riksarkivet. Han har varit aktiv i ArkivE, Preforma, arbetet med elektroniska underskrifter, och är nu projektledare för FormatE och ansvarar bland annat för översynen av RA-FS 2009:2.

Riksarkivet

Benjamin Yousefi, Jurist & teknisk utredare

Årets Arkiv 2019: Ett av Sveriges modernaste arkiv med ett lyckat e-arkiv i drift

– Så förbereder vi informationen för leverans till e-arkivet
– Vilka var de främsta utmaningarna vid införandet av e-arkiv och vad har vi gjort för att överkomma dessa?
– Vad händer efter att e-arkivet är infört och leveranserna fungerar?
– Införande av den verksamhetsbaserad arkivredovisning – våra erfarenheter

Helsingborgs stad

Sophia Hydén, Stadsarkivarie

GDPR trädde i kraft för 18 månader sedan – detta har hänt

– Hur har GDPR påverkat arkiv och informationsförvaltningen?
– Vilka förändringar har GDPR medfört i praktiken?
– Aktuella rättsfall inom GDPR och konsekvenserna av dem.

Datainspektionen

Maria Bergdahl, jurist och funktionsansvarig för personuppgiftsincidenter

Att införa e-arkiv – Vad hade varit bra att veta innan?

– från kravspecifikation till leverans

Huddinge kommun

Maria Boman, E-arkivarie

Vilka är de största riskerna med digital informationsförvaltning och hur undviker du dem?

– Nya säkerhetsutmaningar i en föränderlig värld – vilka är riskerna och hur skyddar vi oss?
– Hur skyddar du din information och säkerställer dess autenticitet?
– Hur har GDPR påverkat informationssäkerheten?
– Vilka risker finns det med e-arkiv och hur undviker du dessa?

Sveriges Kommuner och Landsting

Jonas Olsson, Chief Information Security Officer

Talar tillsammans med Jonas Olsson

Sveriges Kommuner och Landsting

Caspar Almalander, Informationhanteringsstrateg

Nyheter från Riksarkivet

Riksarkivet

Karin Åström Iko, Riksarkivarie

Aktuell status kring förvaltningsgemensam tjänst
för e-arkiv

– Strategin framåt och tidsplan

Upphandlingen av Statens servicecenters e-arkiv avbröts under
december 2018. Under våren 2019 ska SSC teckna avsiktsförklaring med Försäkringskassan. Under hösten 2019 ska SSC upphandla ett e-arkiv. Under 2020 kan myndigheterna börja ansluta sig.

Under föredraget får du höra det allra senaste från projektet och strategin framåt. Du får också möjlighet att ställa alla dina frågor till SSC.

Statens Servicecenter

Mattias Åsander, Divisionschef

Arkivutredningen – översyn av arkivområdet

– Så kommer utredningen påverka arkiven

I slutet av oktober 2017 beslutade regeringen att starta
arkivutredningen. Senast arkivsektorn blev föremål för samma
uppmärksamhet var för 16 år sedan. Utredningen ska redovisas
i november 2019.

Arkivutredningen

Lars Ilshammar, Regeringens särskilda utredare

8 år med e-arkiv – våra bästa tips för att lyckas med leveranserna till e-arkivet

– Dessa problem och hinder har vi stött på med leveranserna till e-arkivet och så har vi löst dem.
– Så arbetar vi med förvaltningen av e-arkivet
– Samverkan med andra kring e-arkiv – hur få till det på bästa sätt?

R7e-arkiv har haft e-arkiv sedan 2011 och Leif Sandberg har varit med sedan starten. Under föredraget kommer Leif ge mängder av tips på hur du lyckas med leveranserna och undviker fallgropar. 13 regioner samverkar kring R7e-arkiv.

Region Uppsala

Leif Sandberg, förvaltningsledare

FGS Arkivredovisning, Personal & Ärendehantering – så kan du praktiskt använda dem

– Så använder du FGS för att märka och paketera information
– Så fungerar ”FGS Arkivredovisning”, ”FGS Ärendehantering” och ”FGS Personal”
– Hur kan du praktiskt använda FGS:erna?

Riksarkivet

Jan Aspenfjäll, teknisk rådgivare metadata

Arkivforums moderator

Mittuniversitet

Erik Borglund, universitetslektor, docent

Talar tillsammans med Sophia Hydén

Helsingborgs stadsarkiv

Sophia Hydén, e-arkivarie

Kurs: Så arbetar vi med leveranser och förvaltning

7 november 2019
”9 år med e-arkiv – Stockholms stadsarkiv”

Stockholms stadsarkiv

Carina Joki, Strateg

Stockholms stadsarkiv

Ylva Taubert Lindberg, Arkivarie

Kursledare: Cecilia Magnusson Sjöberg

professor och föreståndare för Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet

Priser:

– Konferens och kurs ”e-arkiv” 6-7 november 2019: 10 980 kr
– Konferens 6-7 november 2019: 6990 kr
– Fördjupning ”E-arkiv” 7 november 2019: 3990 kr
– Kurs ”juridik” 5 november 2019: 6990 kr

Samtliga priser är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Lokal:

Filmhuset, Borgvägen 1, Stockholm
Filmhuset ligger två stationer från Stockholm Central. Ta den röda linjen mot Ropsten och kliv av vid Karlaplan (uppgång Valhallavägen).

Tidigare Arkivforum har varit fullsatta