”Utvecklingen av systemet har gått relativt smidigt, men den mest krävande delen har varit arbetet med leveranserna”. Säger Mårten Stenius, projektchef på finska riksarkivet om sitt avslutade e-arkiv projekt.

Läs hela intervjun med Mårten, där han berättar om sina erfarenheter från projektet och ger tips till andra som ska utveckla ett e-arkiv.

I höst har du har möjligheten att träffa Mårten på Arkivforum, 9-10 november, där han kommer att hålla ett efterfrågat föredrag.