En enkätundersökning bland myndigheter visar ett mycket stort intresse för Statens servicecenters e-arkivtjänst. Statens servicecenter är redo att påbörja upphandlingen under andra kvartalet 2017. Nu inväntas ett regeringsbeslut som gör upphandling av tjänsten möjlig.

Här kan du ta del av delrapporten som lämnades till regeringen den 22 december 2016.

Arkivforum 15-16 mars 2017 kommer Statens servicecenters projektledare Cia Jarehov berätta det allra senaste från projektet ”e-arkiv” samt hur du kan förbereda din organisation för att ansluta till e-arkivet. Energimyndigheten, som är en av pilotmyndigheterna, kommer att tala om ”Så har vi förberett oss för att ansluta till Statens servicecenters e-arkiv”. Ta del av fullständiga agendan för Arkivforum här.