Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering

Arkivforums konferens 8-9 november 2017

Ta del av agendan

Kursdatum: 7 november 2017

Kursen omfattar den nya dataskyddsförordningen

Ta del av agendan

Hur ser marknaden ut för arkivmjukvara?

Hur ser marknaden ut för arkivmjukvara? Sofia Cederlund och Simon Gozzi har skrivit sitt examensarbete på KTH Industriell teknik och management om ämnet. Du kan ladda hem examensarbetet som PDF...

läs mer

Regeringen ger klartecken för myndighetsgemensamt e-arkiv

Regeringen har beslutat att Statens servicecenter ska slutföra uppdraget att ta fram en myndighetsgemensam e-arkivtjänst. Statens servicecenter har fått finansiering för att gå vidare med etapp 2 i uppdraget att i samverkan med Riksarkivet ta fram den...

läs mer